Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue (ruots. samarbetsområden för social- och hälsovården, engl. collaborative area for healthcare and social welfare)[1] eli YTA-alue yhteensovittaa, kehittää ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi yhteistyöalueella. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen asetuksella määrättyyn yhteistyöalueeseen. Kullakin YTA-alueella on yksi yliopistollinen sairaala ja sitä ylläpitävä hyvinvointialue. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet.[2] Niiden aluejako perustuu aiemmin käytössä olleisiin erityisvastuualueisiin.[3]

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat valtuustokausittain yhteistyösopimuksen. Siinä sovitaan mm. työnjaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta lakisääteisten tehtävien toteutumiseksi ja kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.[2] Lisäksi sovitaan myös hyvinvointialueiden rajat ylittävistä palveluista sekä myös sosiaali- ja terveydenhuollon investoinneista.[1]

Yhteistyöalueet muokkaa

Pohjois-Suomen yhteistyöalue[2][4] muokkaa

Itä-Suomen yhteistyöalue[2][4] muokkaa

Sisä-Suomen yhteistyöalue[2][4] muokkaa

Länsi-Suomen yhteistyöalue[2][4] muokkaa

Etelä-Suomen yhteistyöalue[2][4] muokkaa

Lähteet muokkaa