Sipoonjoki

joki Uudellamaalla

Sipoonjoki (ruots. Sibbo å) on itäisellä Uudellamaalla virtaava, noin 40 kilometriä pitkä ja monihaarainen joki. Se saa alkunsa Oritojasta ja Parkojasta, jotka yhtyvät Pohjois-Paippisissa Sipoon pohjoisosassa. Joki virtaa etelään ja kulkee Paippisten ja Nikkilän kautta. Se laskee Söderkullan eteläpuolella Sipoonlahteen. Sipoonjoen puromainen pohjoisosa virtaa metsässä, mutta Paippisten eteläpuolella rannat ovat pääosin peltoa.[2][3]

Sipoonjoki
Sipoonjoki Brobölessä heinäkuussa 2022.
Sipoonjoki Brobölessä heinäkuussa 2022.
Alkulähde Oritojan ja Parkojan yhtymä
60°29′26″N, 25°14′15″E
Laskupaikka Söderkulla, Sipoonlahti, Suomenlahti
60°16′56″N, 25°19′31″E
Maat Suomi
Pituus n. 40 km
Valuma-alue 220,48[1] km²

Sipoonjoessa on muutamia koskia, joista suurimmat ovat Hommanäsissä. Koskien pudotuskorkeudet ovat pieniä. Joen vesi on sameaa ja runsasravinteista.[3]

Sipoonjoki kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Natura-alueeseen kuuluu vain vesialueita, ja sen pinta-ala on 58 hehtaaria. Sipoonjoki on yksi harvoista Suomenlahteen laskevista joista, joissa on luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta. Sipoonjoki on myös maisemallisesti tärkeä, ja sen jokilaakso on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.[3]

1200- ja 1300-luvuilla ruotsalaiset uudisasukkaat purjehtivat Sipoonjoen vesireittejä ylöspäin ja perustivat asuinpaikkojaan Sipoonjoen sekä sen sivujokien hedelmällisissä laaksoissa.[4] Nykyisellään joki muistuttaa paikoin enemmänkin ojaa. Joen mukaan on nimetty Sipoon toinen yhtenäiskoulu, Sipoonjoen koulu.[5]

Sipoonjoen kuntokartoitus muokkaa

Vuoden 2023 aikana Sipoonjoen vesistöalueen purojen tilaa ja kunnostustarve selvitettiin erilaisilla tutkimuksilla ja maastoinventoinneilla. Tulokset korostavat, että Sipoojoen ja sen sivujokien tilaa on parannettava uoman kunnostuksella sekä erilaisilla eroosiota ja kuormitusta vähentävillä toimenpiteillä valuma-alueella.[6]

Kartoituksen perusteella Sipoonjoen valuma-alueella on säilynyt runsaasti pienvesiluontoa. Vesialueella on kuitenkin myös laajalti kunnostustarpeita. Sipoonjoen yläjuoksu ja sen purot ja sivujoet ovat luoneet savimaahan syviä uurteita. Purot eivät vuoda syvistä laaksoista ympäröivälle maalle, ja näin ollen purolaaksot ovat säilyneet suhteellisen lähellä luonnontilaa. Lähdepurot ovat kuitenkin monissa tapauksissa voimakkaammin viljeltyjä.[6]

Kalakanta muokkaa

Sipoojoen kalakanta on tyypillinen ravinteikkaille rannikkojoille, ja särki on sen hallitseva kalalaji. Kalaston tila on Sipoonjoen alaosalla kohtalainen ja joen keskiosissa hyvä. Sipoonjoen kalaston erityispiirre on Itä-Uudenmaan ainoa säilynyt alkuperäiseksi luokiteltu meritaimenkanta. Aiemmilla elinympäristökunnostuksilla ja kalastuksen säätelyllä on onnistuttu vahvistamaan häviämisen partaalla ollutta alkuperäistä taimenkantaa, mutta kanta on edelleen pieni.[6] Sipoonjoen meritaimenkanta eroaa geneettisesti muista Suomen kannoista, mutta se on paljon samankaltaisempi suomalaisten kuin virolaisten kantojen kanssa.[7]

Ekologia muokkaa

Pohjaeläinnäytteenoton perusteella Sipoonjoen pääuoman ekologinen tila on hyvä ja sivujokien tila kohtalainen. Pohjatutkimuksissa ei havaittu uhanalaisia tai lähes uhanalaisia lajeja. Piilevätutkimusten perusteella Sipoonjoen ekologinen tila on pääosin kohtalainen tai epätyydyttävä, osin jopa huono. Piilevä- ja pohjaeläintutkimusten tulokset ja sietokykyisten lajien runsaus viittaavat ravinteikkaisiin olosuhteisiin ja suureen kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen. Voimakkaat virtaamavaihtelut vaikuttavat erityisesti Sipoonjoen vesieliöiden ja levien tilaan. Kielteiset vaikutukset korostuvat erityisesti pitkien kuumien ja kuivien jaksojen aikana, jolloin virtaamat voivat pahimmillaan kuivua.[6]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Ekholm, Matti: Suomen vesistöalueet, s. 49. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja – Sarja A 126. Helsinki: Vesi ja Ympäristöhallitus, 1993. ISBN 951-47-6860-4. Teoksen verkkoversio.
  2. Sipoonjoki (laskupaikka) (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 17.12.2023.
  3. a b c Sipoonjoki ymparisto.fi. Viitattu 17.12.2023.
  4. Historia Sipoo - Sibbo. Viitattu 17.12.2023.
  5. Sipoonjoen vesistöalue (20) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 17.12.2023.
  6. a b c d Ny heltäckande information om Sibbo å | Uudenmaan ELY-keskus www.sttinfo.fi. Viitattu 17.12.2023.
  7. Sibbo å www.ymparisto.fi. Viitattu 17.12.2023. (ruotsiksi)

Aiheesta muualla muokkaa