Silmukkamenetelmä

Silmukkamenetelmässä (myös silmukkavirtamenetelmä) käytetään Kirchhoffin jännitelakia, tällöin saadaan selvitettyä virtapiirin silmukoissa kulkevat virrat.

 • Nähdään virtapiiri moniruutuisena ikkunana ja merkitään joka ruutuun silmukkavirta
 • Joka ruudulle kirjoitetaan oma jänniteyhtälö ja ratkaistaan silmukoissa kulkevat virrat.
 • Ruuduille yhteisten komponenttien resistanssi/impedanssi pitää huomioida molempien silmukkavirtojen osalta.
 • Silmukkavirran kiertosuunnan saa valita vapaasti.

LaskuesimerkkiMuokkaa

Selvitetään piirissä kulkevat silmukkavirrat sekä haaroissa kulkevat yksittäiset virrat.

 • Esimerkissä oletetaan vaihtovirtalähteiden toimivan samalla taajuudella: eri nimellistaajuuksisille virtalähteille ei menetelmää voi suoraan soveltaa.
 • Laskuesimerkki pätee myös tasavirtapiireille.

  

 • Kirjoitetaan jokaiselle ruudulle oma jänniteyhtälö:

 

 

 

 • Nyt voidaan ratkaista silmukkavirrat  ,   ja  
 • Yksittäisten haarojen virrat voidaan laskea seuraavasti:

 

 

 

 

 

 • Mikäli virran arvoksi tulee negatiivinen luku, tarkoittaa se sitä, että virran todellinen kulkusuunta on vastakkainen piiriin merkitylle.

Muita virtapiirien laskentamenetelmiäMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Voipio, Erkki: Virtapiirit ja verkot. Helsinki: Otatieto, 2001 (1976). ISBN 951-672-082-X.

Aiheesta muuallaMuokkaa