Setin Temppeli

organisaatio

Setin Temppeli (engl. Temple of Set) on initiatorinen ja okkultistinen yhteisö ja Yhdysvalloissa myös virallisesti tunnustettu uskontokunta. Temppeli katsoo olevansa maailman johtava kansainvälinen vasemman käden polun järjestö.

Setin Temppelin jäsenet käyttävät usein itsestään nimitystä setiläinen (vrt. gnostilainen setiläisyys).

HistoriaMuokkaa

Setin Temppelin perustivat Yhdysvalloissa vuonna 1975 Michael Aquino ja joukko muita Saatanan Kirkosta hallinnollisten ja filosofisten erimielisyyksien vuoksi eronneita pappeja. Temppeli tunnustettiin samana vuonna viralliseksi uskontokunnaksi.[1][2] Aquino luopui ylipappeudesta vuonna 1996, ja titteli siirtyi Don Webbille. Nykyinen viranhaltija on ylipapitar Patty Hardy.[3]

Suomessa Setin Temppeli on toiminut vuodesta 1990.[4] Paikallisesti tunnetuin Temppelin edustaja on ollut sen entinen jäsen Tapio Kotkavuori. Kotkavuori oli järjestön sisällä toimineen Suuren Karhun Järjestön suurmestari ja Temppelin hallintoelimen, Yhdeksän Neuvoston, jäsen.[5]

RakenneMuokkaa

 
Yhdellä kärjellä seisova pentagrammi on Setin Temppelin virallinen tunnus.[6]

Setin Temppelin omistaa sen papisto. Järjestön hallinnollinen elin on Yhdeksän Neuvosto (Council of Nine), joka koostuu yhdeksästä papiston joukostaan valitsemasta edustajasta. Yhdeksän Neuvosto valitsee ylipapin tai ylipapittaren (High Priest / Priestess). Muita Temppelin organisaatioon kuuluvia virkoja ovat muun muassa rahastonhoitaja (Treasurer) ja toiminnanjohtaja (Executive Director). Temppelissä ei ole palkattua työvoimaa; tietyt hallinnosta vastaavat tahot voivat saada helpotuksia esimerkiksi jäsenmaksun suhteen, mutta palkkaa ei makseta kenellekään. Setin Temppeli on pyritty järjestämään siten, ettei yksittäinen ihminen voi saada täyttä käskyvaltaa muiden jäsenten tai järjestön hallinnon yli.[2][6]

Setin Temppelissä sovelletaan kuusiosaista initiatorista astejärjestelmää:[2][6]

I° Setiläinen (Setian): Uudella jäsenellä on kahden vuoden koeaika, jonka jälkeen jäsenen tulisi joko saada adepti-tunnistus, hakea lisäaikaa tai luopua jäsenyydestä.[2][6] Tunnistusprosessia varten setiläisen on työskenneltävä vähintään yhden papiston jäsenen kanssa ja kyettävä osoittamaan soveltuvuutensa adeptiksi.[6] Kaikista Temppelin jäsenistä voidaan käyttää nimitystä setiläinen, vaikka korkein tunnistettu aste olisikin jotain muuta.
II° Adepti (Adept): Ns. täysi jäsenyys. Suurin osa setiläisistä pysyy adeptina jäsenyytensä loppuun asti.[2]
III° Pappi (Priest / Priestess): Temppelin omistajajäsen. Kaikki asteet kolmannesta ylöspäin merkitsevät papiston jäsenyyttä.[2][6] Papiston jäsenellä tulee olla tietyssä määrin uskonnollinen, henkilökohtaiseen kokemukseen ja tarpeeseen pohjautuva suhtautuminen Set-entiteettiin.[2][7]
IV° Mestari (Magister / Magistra Templi): Mestarilla on oikeus perustaa Temppelin sisäinen koulu eli Järjestö, jossa adeptijäsenet voivat tutkia jotakin tiettyä, rajattua initiaation osa-aluetta.[2][6] Tunnettuja Järjestöjä ovat mm. Order of the Vampyre ja Order of the Trapezoid.
V° Magus / Maga
VI° Ipsissimus / Ipsissima

Asteikon katsotaan heijastavan jäsenen perustavanlaatuista näkökulmaa ja suuntaumista initiaation, ei niinkään sen objektiivista tasoa.[2] Vaikka initiaatti etenisikin asteikossa, ei hän koskaan jätä täysin aiempia asteita; täten esimerkiksi III-asteelle tunnistettu pappi on samalla myös adepti (II°) ja setiläinen (I°), ja voi monessa asiassa ajatella ja toimia näille asteille luonteenomaisesti.

Jäsenyyttä ei myönnetä automaattisesti kaikille hakijoille. Halukkaan on käytävä alustava keskustelu papiston edustajan kanssa ja saatava tämän hyväksyntä jotta voisi tulla tunnistetuksi I-asteelle. Alle 18-vuotiaita ei hyväksytä jäseniksi.[2][6][4]

FilosofiaMuokkaa

Setin Temppelin filosofian keskeinen osa on dualistinen käsitys yksilöllisestä tietoisuudesta ja ei-tietoisesta maailmasta. Temppelin initiaatit pyrkivät kehittämään tietoisuuttaan sen sijaan että yrittäisivät sulauttaa sitä ympäristöönsä tai alistaa korkeammille voimille. Tästä itsekehityksestä käytetään termiä Olevaksi Tuleminen tai Xeper. Henkisestä painotuksesta huolimatta setiläiset eivät suhtaudu fyysiseen maailmaan kielteisesti. Yksilö nähdään kokonaisuutena, johon tietoisuuden lisäksi kuuluu myös keho, ja näitä molempia tulisi vaalia.[2]

Temppeli ei odota jäseniltään uskoa Set-jumalaan tai mihinkään muuhun jumaluuteen.[7] Setiin viitataan usein termillä Erillisen Älyn Periaate, ja sitä voidaan pitää yksilön tietoisuuden arkkityyppinä. Pimeyden Ruhtinas on myös yleinen nimitys; pimeyden katsotaan symboloivan yksilön tiedostomattomia voimavaroja ja ajattelun raja-alueita. Setiin tai Pimeyden Ruhtinaaseen voidaan myös viitata erillisenä olentona, vaikkei jumaltenpalvonta kuulukaan Temppelin periaatteisiin.

Satanistisesta alkuperästään huolimatta setiläisyyteen ei liity antikristillisyyttä. Temppelin filosofia on pikemminkin eklektistä ja monia uskonnollisfilosofisia suuntauksia sulauttavaa.[8]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Hermonen, Merja: Pimeä hehku, s. 27. Loki-kirjat, 2006. ISBN 951-825-039-1.
 2. a b c d e f g h i j k General Information and Admissions Policies xeper.org. 2006. Viitattu 28.6.2008. (englanniksi)
 3. Aquino, Michael: The Temple of Set - Chapter 18 (pdf) xeper.org. 15.1.2008. Viitattu 28.6.2008. (englanniksi)
 4. a b Kotkavuori, Tapio: ”Setin Temppeli”, Vasemman käden polku, s. 155–156. Voimasana, 2004. ISBN 952-5261-07-7.
 5. Voimasana-kirjoittajia voimasana.fi. 1.11.2007. Viitattu 28.6.2008.
 6. a b c d e f g h Aquino, Michael: The Temple of Set - Appendix 8: Temple of Set By-Laws (pdf) xeper.org. 15.1.2008. Viitattu 28.6.2008. (englanniksi)
 7. a b Webb, Don: Belief in Set xeper.org. 2002. Viitattu 28.6.2008. (englanniksi)
 8. Granholm, Kennet: ”6”, Embracing Others than Satan, s. 87–94. Contemporary Religious Satanism: A Critical Anthology. Toimittanut Jesper Aagaard Petersen. Ashgate Publishing, Ltd., 2009. ISBN 978-075-465-286-1. (englanniksi)

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Aquino, Michael A.: The Temple of Set. Temple of Set, Inc., 2013. Verkkojulkaisu (viitattu 16.2.2014).
 • Kotkavuori, Tapio: Vasemman käden polku. Esipuhe: Michael A. Aquino. Kaarina: Voimasana, 2004 (4. painos 2007). ISBN 952-5261-05-0.
 • Webb, Don: Mysteries of the Temple of Set (2004), Rûna-Raven Press. ISBN 1-885972-27-X

Aiheesta muuallaMuokkaa