Setaaniluku on polttoaineen syttymisherkkyyttä ilmaiseva luku. Se kuvaa dieselöljyn laatua polttoaineena vastaavasti kuin oktaaniluku kuvaa bensiinin laatua. Yleensä yhdisteellä, jolla on korkea setaaniluku, on matala oktaaniluku ja toisin päin. Setaaniluku ei kuvaa kaikkien polttoaineiden, esim. alkoholien, kohdalla syttyvyyttä oikein. Muita syttyvyyttä kuvaavia tunnuslukuja ovat diesel-indeksi ja setaani-indeksi.

Suuri setaaniluku tarkoittaa, että polttoaine syttyy moottorissa nopeasti palotilaan ruiskuttamisen jälkeen. Jos setaaniluku on pieni, polttoaine syttyy hitaasti. Liian pieni setaaniluku kuormittaa moottoria ja aiheuttaa ylimääräisiä päästöjä.

Setaaniluku mitataan vertaamalla polttoainetta setaanin eli n-heksadekaanin ja 1-metyylinaftaleenin seokseen. Helposti syttyvän setaanin setaaniluku on 100 ja vaikeasti syttyvän 1-metyylinaftaleenin setaaniluku on 0. Jos polttoaineen setaaniluku on 40, se syttyy yhtä herkästi kuin seos, jossa on 40 tilavuusprosenttia setaania ja loput 1-metyylinaftaleenia. Dieselpolttoaineen setaaniluku on yleensä 40–55, bensiinin 0–20. Setaaniluku mitataan erityisellä CFR-moottorilla. Mittauksissa 1-metyylinaftaleenin tilalla voidaan käyttää heksadekaanin isomeeria 2,2,4,4,6,8,8-heptametyylinonaania eli isosetaania. Isosetaanin setaaniluku on 15.

Setaaniluvun määrittelyyn on otettu kantaa ASTM International standardissa D613 ja kansainvälinen standardisoimisjärjestön ISO standardissa ISO 5165.

EU:n alueella myytävän dieselpolttoaineen setaaniluvun tulee olla vähintään 51 vuodesta 2011 lähtien kuten on määritelty direktiivissä 2009/30/EY.[1]

Jotkin premium dieselpolttoaineet omaavat vielä korkeamman setaaniluvun. Suomessa myytävät St1:n Diesel Plus, Shellin Diesel powered by GTL ja ABC:n Smart Diesel omaavat setaaniluvun joka on vähintään 60, tyypillisen arvon ollessa 63.[2][3][4] Neste MY uusiutuvan dieselin setaaniluku on vähintään 70.[5]

Lähteet muokkaa

  1. EUR-Lex - 32009L0030 - EN - EUR-Lex eur-lex.europa.eu. Viitattu 3.1.2020. (englanniksi)
  2. St1 Diesel plus -20 °C Tuotetieto content.st1.fi. 15.3.2018.
  3. Shell Diesel Kesä -20 °C Tuotetieto shell.fi. 15.3.2018. Arkistoitu 3.1.2020.
  4. NEOT DIESEL -10/-20, NEOT DIESEL -10/-20 Premium Smart Diesel Tuotespesifikaatio abcasemat.fi. 15.3.2018.
  5. Neste MY tuotetiedote neste.fi. 1.1.2019.

Aiheesta muualla muokkaa