Juurijalkaiset

(Ohjattu sivulta Rhizaria)

Juurijalkaiset[1] (Rhizaria) on lajirikas eliöryhmä, johon kuuluu erilaisia yksisoluisia aitotumaisia, jotka aikaisemmin luokiteltiin alkueliöiksi ja alkueläimiksi niiden yleensä toisenvaraisen elintavan vuoksi. Joillakin lajeilla tosin voi olla soluissaan endosymbionttisia yksisoluisia leviä tai niistä evoluution kuluessa surkastuneita viherhiukkasia. Useat niistä ovat ulkomuodoltaan amebamaisia eliöitä, joilla on säiemäisiä, verkkomaisia tai mikrotubuluksiin liittyviä valejalkoja. Monilla lajiryhmillä on lisäksi erilaisia solunulkoisia tukirankoja ja kuoria. Melkein kaikilla on yhteisenä rakennepiirteenä mitokondrioiden putkimaiset kristat eli sisäkalvon poimut.

Juurijalkaiset
Ammonia tepida -huokoseläin
Ammonia tepida -huokoseläin
Tieteellinen luokittelu
Domeeni: Aitotumaiset Eucarya
Kunta: Chromista
Alakunta: Harosa
Osakunta: Rhizaria
Cavalier-Smith 2002
Pääjaksoja ja luokkia
Katso myös

  Juurijalkaiset Wikispeciesissä
  Juurijalkaiset Commonsissa

Vanhemmissa lähteissä juurijalkaiset-nimeä on käytetty laajemmasta Sarcodina-ryhmästä, joka sisälsi muun muassa ameebat, kuoriameebat, limasienet ja labyrinttisienet sekä huokos- ja säde-eläimet.[2]

Luokittelu

muokkaa

Rhizaria käsittää kolme pääryhmää:

  • Cercozoa, johon lukeutuu erilaisia amebamaisia ja uintisiimallisia eliöitä.
  • Huokoseläimet (Foraminifera), jotka ovat yleensä kalkkikuorellisia, verkkomaiset valejalat omaavia eliöitä.
  • Säde-eläimet (Radiolaria), joilla on kova ulkoinen tukiranka ja pinnallaan neulamaisia mikrotubuluksiin liittyviä valejalkoja.

Fylogeneettisesti yhtenäisen Rhizaria-kladin olemassaolo on selvinnyt 1990-lopulla tehtyjen molekyylisystemaattisten tutkimusten tuloksena. Käsitykset kunnan pääryhmien välisistä sukulaisuuksista perustuvat niin ikään lajiryhmien geneettisten ominaisuuksien vertailuun. Rhizaria kuvattiin vuonna 2002. Se kuuluu aitotumaisten Bikonta-päähaaraan yhdessä kasvit, punalevät ja glaukofyytit käsittävän Archaeplastida-suurkunnan sekä kromalveolaattien ja ekskavaattien kanssa. On mahdollista, että nämä luokittelut muuttuvat ja tarkentuvat tutkimustiedon karttuessa. Baldaufin (2008) mukaan juurijalkaiset kuuluvat kromalveolaatteihin yhdessä alveolaattien ja ja sukasiimaisten (Stramenopila) ryhmän kanssa[1].

Vaikka eräät kuntaan kuuluvat lajit ovat ulkomuodoltaan amebamaisia, niitä ei pidä sekoittaa varsinaiseen amebojen kuntaan Amoebozoa.

Kaikkien kuntaan kuuluvien taksonien keskinäinen sukulaisuus ei tutkimustiedon uutuudesta johtuen ole vielä selkeä, ja nämä luokittelut voivat tämän vuoksi tulevaisuudessa muuttua ja tarkentua. Esimerkiksi möhösienten on otaksuttu kuuluvan joko Cercozoa-pääjaksoon tai joissakin lähteissä niiden katsotaan olevan lähempänä huokoseläinten pääjaksoa.

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
  1. a b Leena Myllys, Soili Stenroos & Seppo Huhtinen: ”Sienten luokittelu ja evoluutio”, Sienten biologia, s. 15. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-951-495-297-2.
  2. Palmén, Ernst & Nurminen, Matti (toim.): ”Eläinkunnan luokittelu”, Eläinten maailma, Otavan iso eläintietosanakirja. 5. Sydän–Öljykala, s. 2114–2115. Helsinki: Otava, 1975. ISBN 951-1-02059-5.