Avaa päävalikko

Pekka Sulevi Kosonen (6. lokakuuta 1950 Helsinki31. heinäkuuta 2018 Helsinki) oli suomalainen sosiologi, dosentti ja yliopistonlehtori. Häntä pidetään pohjoismaisen hyvinvointivaltiotutkimuksen pioneerina.[1]

Kosonen kävi koulunsa Jyväskylän lyseossa ja opiskeli sitten sosiologiaa Helsingin yliopistossa. Kosonen valmistui lisensiaatiksi 1980 ja väitteli tohtoriksi vuonna 1987, väitöskirjan nimi oli Hyvinvointivaltion haasteet ja pohjoismaiset mallit. Hän osallistui 1980- ja 1990-luvuilla moniin kansainvälisiin projekteihin ja julkaisi artikkeleita ulkomaisissa julkaisuissa. Kosonen toimi vuodesta 2001 alkaen Helsingin yliopiston sosiologian yliopistolehtorina.[1]

JulkaisujaMuokkaa

 • Valtiomonopolistisen kapitalismin teorian perusteista ; kirj. Pekka Kosonen, Timo Kyntäjä, Raimo Lovio. SOTK:n tutkimusaineistoa 5. Sosialistinen opintoneuvonta- ja tutkimuskeskus, Helsinki 1974
 • Kapitalistisen yhteiskuntamuodon teoriasta : tutkielma poliittisen taloustieteen kritiikistä sekä yksilöiden ja luokkien intresseistä. Tutkijaliiton julkaisusarja 2. Helsinki 1976
 • Keynesiläisyys ja Suomen talouspolitiikka ; kirj. Pekka Kosonen ym. Tutkijaliiton julkaisusarja 8. Helsinki 1978
 • Keskustelua marxilaisesta arvoteoriasta ; kirj. Pekka Kosonen, Pekka Sutela, Johan Willner. Tutkijaliiton julkaisusarja 9. Helsinki 1979
 • Suomalainen kapitalismi : tutkimus yhteiskunnallisesta kehityksestä ja sen ristiriidoista sodanjälkeisessä Suomessa ; vastaava kirj. Pekka Kosonen ; muut kirj. Sakari Heikkinen ym. Love, Helsinki 1979
 • Yhteiskunnallisen työnjaon muutos ja pääoman uusintaminen : tutkimus teollistumisesta, elinkeinorakenteesta ja työttömyydestä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, sosiologian lisensiaattityö. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia no 219. Helsingin yliopisto, Helsinki 1980
 • Hyvinvointivaltion haasteet ja pohjoismaiset mallit, Helsingin yliopiston väitöskirja. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 48. Vastapaino - Sosiaalipoliittinen yhdistys, Tampere - Turku 1987
 • Kapitalismin ja hyvinvointivaltion näkökulmat. Tutkijaliiton julkaisusarja 55. Tutkijaliitto, Helsinki 1988
 • On se niin väärin , kirj. Pekka Kosonen ym. Tutkijaliiton julkaisusarja 56. Helsinki 1989
 • State, culture & the bourgeoisie : aspects of the peculiarity of the Finnish ; contributions by Pekka Kosonen and others ; ed. by Matti Peltonen. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 13. University of Jyväskylä, Jyväskylä 1989
 • Integraatio ja pohjoismainen malli : uusien strategioiden mahdollisuudesta. Suomen ICSW-neuvottelukunta. Julkaisuja 1990, 1. Helsinki 1990
 • The Finnish model of economic and social policy : from emulation to crash ; kirj. Jan Otto Andersson, Pekka Kosonen, Juhana Vartiainen. Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A 401. Åbo 1993
 • European integration : a welfare state perspective. Sociology of law series no 8. University of Helsinki, Helsinki 1994
 • Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot : yhdentymistä ja hajaantumista. Gaudeamus, Helsinki 1995
 • Pohjoismaiset mallit murroksessa. Vastapaino, Tampere 1998

ToimitustöitäMuokkaa

 • Työn uusjako : ohjelmat ja kritiikki. Työn uudelleenjako ja vaihtoehtoinen talouspolitiikka -seminaari 4.2.1984. Tutkijaliiton julkaisusarja 29. Helsinki 1984
 • Vapaus, veljeys ja vallankäyttö ; toim. Pekka Kosonen, Anneli Levo-Kivirikko. Juhlakirja professori Paavo Uusitalon 50-vuotispäivänä 12.7.1989. Helsingin yliopisto, Helsinki 1989
 • Changing Europe and comparative research ; edited by Pekka Kosonen. Suomen Akatemian julkaisuja 1882, 5. VAPK-publishing, Helsinki 1992
 • Euroopan integraatio, työmarkkinat ja hyvinvointivaltio ; toim. Pekka Kosonen ; kirjoittajat Matti Alestalo ym. Gaudeamus, Helsinki 1992
 • The Nordic welfare state as an idea and as reality : papers based on lectures of a Nordic seminar in Helsinki, March 12-13 1993 ; edited by Pekka Kosonen. Renvall-instituutin julkaisu 5. Renvall Institute, University of Helsinki, Helsinki 1993
 • Näkökulmia Eurooppaan ja integraatioon. Sociology of law series 7. University of Helsinki, Helsinki 1993
 • Welfare systems and European integration : proceedings from COST A7 Workshop in Tampere, Finland, August 24-27, 1995 ; editors Matti Alestalo and Pekka Kosonen. Department of Sociology and Social Psychology, University of Tampere. Series A 28. University of Tampere, Tampere 1996
 • Sosiaalietujen muutokset : vastuunjaon ongelma : seminaariraportti ; toimittaneet Pekka Kosonen ja Maija Sakslin. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 29. Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, Helsinki 1998
 • Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa ; toimittaneet Pekka Kosonen ja Jussi Simpura. Sosiaalipoliittinen yhdistys - Gaudeamus, Turku - Helsinki 1999

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa