OpenDocument

tiedostomuoto

OpenDocument-tiedostomuoto on avoin tiedostomuotostandardi, johon tallennetaan muokattavia toimistoasiakirjoja kuten teksti, taulukkolaskenta, kaavio ja esitysgrafiikka-asiakirjoja. Alun perin OpenOffice.orgia varten kehitetty tiedostomuoto perustuu XML-tiedostomuotoon. ISO-standardointijärjestön antama tunnus OpenDocumentille on ISO/IEC 26300:2006.[1] Käytetty lyhenne ODF on nimestä OASIS Open Document Format for Office Applications.

OpenDocument
Standardi(t) ISO/IEC 26300

Standardin on kehittänyt OASIS industry consortium. OpenDocument-standardia oli kuitenkin kehittämässä useita eri organisaatioita, ja se on julkisesti saatavilla. Kuka tahansa voi sisällyttää sen omaan ohjelmaansa ilman rajoituksia. Se on muokattavien toimistoasiakirjojen saralla ainoa sovelluskehittäjästä riippumaton standardi. OpenDocument on ensisijaisesti tarkoitettu rajoitteettomaksi vaihtoehdoksi sovelluskohtaisille asiakirjatyypeille, kuten Microsoft Officessa käytössä olevat DOC, XLS ja PPT. Se on kilpailija Microsoft Office Open XML -formaatille, jossa on lisenssivaatimuksia ja rajoituksia, jotka estävät Microsoftin kilpailijoita käyttämästä sitä omissa ohjelmissaanlähde?. Organisaatiot ja yksityishenkilöt, jotka tallentavat tietoja avoimeen tiedostomuotoon, kuten OpenDocumentiin, eivät siten voi joutua riippuvaiseksi yhden ohjelmistokehittäjän tuotteesta.

Julkisen hallinnon suhtautuminenMuokkaa

Koska yksi avoimien tiedostomuotojen, kuten OpenDocumentin, tavoitteista on varmistaa pitkäaikainen pääsy tiedoston sisältöön ilman teknisiä tai juridisia esteitä, eri maiden viranomaiset ovat alkaneet yhä paremmin ymmärtää avoimien tiedostomuotojen etuja.

Vuoden 2005 alkupuolella Massachusettsin osavaltion talous- ja hallintosihteeri Eric Kriss oli ensimmäinen Yhdysvaltojen osavaltionhallinnon virallinen edustaja, joka yhdisti avoimet tiedostomuodot julkiseen käytäntöön tarkoituksella: "On äärimmäisen tärkeää amerikkalaisen demokratian kannalta saada tiedostojamme tallennetuksi sovelluksesta riippumattomalla tiedostomuodolla, koska muuten tulevaisuudessa tiedostojamme ei välttämättä pääse lukemaan tai ne ovat riippuvaisia ohjelmistokohtaisista lisensseistä, jotka rajoittavat käyttöä."[2]

Kriss tukee yritysten oikeuksia omistusoikeuteen, mutta yrityksillä ei hänen mukaansa saa olla määräysvaltaa siihen, mitä osavaltio tekee omille tiedoilleen. Niinpä esimerkiksi Euroopan Unionin komissio suosittelee[3] OpenDocument-tiedostomuodon käyttöä, jotta hallinnon asiakirjojen käsittely ei olisi riippuvaista yksittäisen ohjelmistovalmistajan toiminnasta.

Avoimien ja vapaiden tiedostomuotojen puolesta on tehty Suomessa kannanotto ja adressi kesäkuussa 2006.[4]

StandardointiMuokkaa

ISO ja CCITT määrittelivät 1990-luvulla ennen ODF:n standardointia Open Document Architecture (ODA) -standardin.[5] Se sisältää dokumenttien muuntoformaatit, esityskonseptit ja muotoiluparametrien merkityksen. Se on tekstiosien, geometristen graafisten elementtien ja rasterigrafiikan yhdistetyn muodon ja esityksen malli.

ODF:n version 1.0 ominaisuudet sovittiin pitkän kehitys- ja keskusteluvaiheen jälkeen useiden eri tahojen kanssa. Ensimmäisessä virallisessa OASIS-tapaamisessa 16. joulukuuta 2002 keskusteltiin standardista ja sen potentiaalisista mahdollisuuksista. OASIS hyväksyi OpenDocumentin OASIS-standardiksi 1. toukokuuta 2005.

ISO/IEC 26300 standardi on julkaistu 30. marraskuuta 2006.

Standardisointiprosessissa oli mukana useiden erilaisten toimisto-ohjelmistojen tai niihin liittyvien asiakirjajärjestelmien parissa työskenteleviä kehittäjiä. Esimerkkejä (aakkosjärjestyksessä):

Itse standardin määrittelyt ovat luettavissa standardin työryhmän kotisivuilta[6].

Microsoft on kehittänyt oman avoimien dokumenttien tiedostomuodon OOXML. Jotkut näkevät sen suoraan ODF:n vastustuksena.[7]

Dokumenttien webissä esittämistä varten on W3C kehittämässä yhdistelmäformaattia CDF (Compound Document Format)[8]

LisensointiMuokkaa

OpenDocument-spesifikaatio on ladattavissa ilmaiseksi käyttöön oasis-open.orgin sivulta[9]. Sivustolla on luettavissa lisenssi, jolla spesifikaatio voidaan lisensoida vastavuoroisilla, maksuttomilla ehdoilla sitä pyydettäessä.[10]

OpenDocumentia tukevia ohjelmistojaMuokkaa

TiedostotyypitMuokkaa

AsiakirjatMuokkaa

Yleisimmät OpenDocument-asiakirjojen tiedostopäätteet ovat .odt tekstiasiakirjoille, .ods taulukkolaskennoille, .odp esitysohjelmille, .odg grafiikalle ja .odb tietokantaohjelmistoille. Isäntäasiakirja voi sisältää mitä tahansa osia näistä.

Seuraavassa on täydellinen luettelo eri asiakirjatyypeistä, jossa näkyvät tiedoston tyyppi, suositeltu tiedostomääre ja MIME-tyyppi:

Tiedostotyyppi Nimi MIME-tyyppi
Teksti .odt application/vnd.oasis.opendocument.text
Taulukkolaskenta .ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Esitys .odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation
Piirto .odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics
Kaavio .odc application/vnd.oasis.opendocument.chart
Kaava .odf application/vnd.oasis.opendocument.formula
Tietokanta .odb application/vnd.oasis.opendocument.database
Kuva .odi application/vnd.oasis.opendocument.image
Isäntäasiakirja .odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master

AsiakirjamallitMuokkaa

OpenDocument tukee myös asiakirjamalleja, jotka sisältävät vain asiakirjan tyylin määrittävää muotoilutietoa.

Tuettu joukko on:

Tiedostotyyppi Nimi MIME-tyyppi
Teksti .ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template
Taulukkolaskenta .ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
Esitys .otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template
Piirto .otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template
Kaavio .otc application/vnd.oasis.opendocument.chart-template
Kaava .otf application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
Kuva .oti application/vnd.oasis.opendocument.image-template
Web-sivu .oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web

MahdollisuudetMuokkaa

Kuten edellä on huomautettu, OpenDocument voi sisältää tekstiä (yleensä tekstinkäsittelyohjelman muokkaamaa), taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, piirroksia/grafiikkaa, kuvia, kaavoja, matemaattisia lausekkeita, tietokantoja ja niin sanottuja "isäntäasiakirjoja", joka yhdistää näitä kaikkia. Se voi myös esittää mallin monille näistä.

Tiedoston rakenneMuokkaa

OpenDocument-tiedosto on itse asiassa ZIP-pakattu arkisto, joka sisältää useita erilaisia tiedostoja ja hakemistoja. Tästä yksinkertaisesta mekanismista on se hyöty, että OpenDocument-tiedostot ovat yleensä huomattavasti pienempiä kuin vastaavat Microsoftin Doc- tai Powerpoint-muotoiset tiedostot.lähde? Tiedoston pieni koko on tärkeä organisaatioille, jotka säilövät suuria asiakirjamääriä pitkäksi aikaa, ja myös organisaatioille, joiden täytyy siirtää tiedostonsa hitaan internetyhteyden kautta (kuten kehitysmaissa ja harvaan asutuilla seuduilla). Kun paketti on purettu osiin, on suurin osa datasta yksinkertaisissa tekstipohjaisissa XML-tiedostoissa, joita voi muokata halutessaan myös tekstieditorilla.

Pakatut tiedostot ja hakemistot purettuna sisältävät seuraavaa:

XML-tiedostot Muut tiedostot Hakemistot
 • content.xml
 • meta.xml
 • settings.xml
 • styles.xml
 • mimetype
 • layout-cache
 • META-INF/
 • Thumbnails/
 • Pictures/
 • Configurations2/

OpenDocument-tiedostomuoto erottelee dokumentin sisällön, tyylin ja metadatan. XML-muotoiset tiedostot on määritelty RELAX NG -kuvauskielellä.

Tärkeimmät pakatut tiedostot ovat content.xml, styles.xml, meta.xml, settings.xml, mimetype ja hakemisto pictures.

content.xmlMuokkaa

content.xml on OpenDocumentin zip-paketin olennaisin tiedosto. Se sisältää asiakirjan tosiasiallisen sisällön pois sulkien binääridatan, kuten kuvatiedostot. Perusformaatti perustuu HTML:ään, ja vaikkakin OpenDocument käyttää monimutkaisempaa ja monipuolisempaa merkintä, sen pitäisi olla ihmisen luettavissa ja ymmärrettävissä:

<text:h text:style-name="Heading_2">This is a title</text:h>
<text:p text:style-name="Text_body"/>
<text:p text:style-name="Text_body">
  This is a paragraph. The formatting information is
  in the Text_body style. The empty text:p tag above
  is a blank paragraph (an empty line).
</text:p>

styles.xmlMuokkaa

styles.xml sisältää tyyli-informaation. OpenDocument käyttää tyylejä tekstin rikastuttamiseen ja muotoilemiseen. Suurin osa asiakirjan ulkoasusta eli tyylistä on tallennettuna tähän tiedostoon (vaikkakin pieni osa on tallennettu content.xml-tiedostoon).

Tyylimuotoiluita ovat:

 • Paragraph styles.
 • Page Styles.
 • Character Styles.
 • Frame Styles.
 • List styles.

OpenDocument-määritelmä on sikäli poikkeuksellinen, että siinä ei voi välttää tyylien käyttöä muotoilussa. Jopa "ohjekirjojen" muotoilut on määritelty ja sisällytetty tyylien kautta (ohjelmisto luo tarvittaessa dynaamisesti uuden tyylin).

meta.xmlMuokkaa

meta.xml sisältää metadatan tiedostosta – esimerkiksi kirjoittajan, muokkaajat, muokattu viimeksi, jne. Sisältö näyttää kutakuinkin tältä:

<meta:creation-date>2003-09-10T15:31:11</meta:creation-date>
<dc:creator>Daniel Carrera</dc:creator>
<dc:date>2005-06-29T22:02:06</dc:date>
<dc:language>es-ES</dc:language>
<meta:document-statistic
   meta:table-count="6" meta:object-count="0"
   meta:page-count="59" meta:paragraph-count="676"
   meta:image-count="2" meta:word-count="16701"
   meta:character-count="98757"/>

Nimet <dc:...>-tägeissä ovat Dublin Core -XML-standardin mukaisia.

settings.xmlMuokkaa

settings.xml sisältää asetukset kuten suurennustason tai kursorin paikan. Nämä ovat asetuksia, jotka eivät ole osana asiakirjan sisältöä tai ulkoasua.

Pictures/Muokkaa

Pictures/ on kansio joka sisältää kaikki asiakirjan kuvatiedostot. Niihin viitataan content.xml-tiedostossa <draw:image>-tägillä joka vastaa HTML:n <img>-tägiä:

<draw:image  
  xlink:href="Pictures/10000000000005E80000049F21F631AB.tif"
  xlink:type="simple" xlink:show="embed"
  xlink:actuate="onLoad"/>

Asettelutietoa (pituus, ankkuroitu, jne.) tarjoaa <draw:frame>-tägi, joka sisältää <draw:image>-tägin.

Useimmat kuvat tallennetaan niiden alkuperäisessä muodossa (GIF, JPEG, PNG), mutta esimerkiksi bittikarttakuvat muunnetaan PNG-kuviksi, koska näin saadaan tiedostokoko pienemmäksi.

mimetype (tiedosto)Muokkaa

mimetype on vain yhden rivin sisältävä tiedosto, joka kertoo asiakirjan MIME-tyypin, joka kertoo tiedoston tyypin. Tiedostopääte, kuten .odt, on olemassa vain käyttäjää ja käyttöjärjestelmää varten.

Jo olemassa olevat tiedostomuodotMuokkaa

OpenDocument on suunniteltu jo olemassa olevien avointen XML-standardien pohjalta, ja tavoitteena on luoda uusi tiedostomuoto vain, jos olemassa oleva standardi ei pysty tarjoamaan tarvittavaa toimintoa.

OpenDocument käyttää muiden muassa Dublin Corea metadatalle, MathML:ea matemaattisille kaavoille, SVG:ia vektorigrafiikkaan ja SMIL:a multimediasisällölle.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

Yleisesti:

Seuraavilla sivuilla on ohjelmistoja, jotka on kehitetty OpenDocument standardin ympärille