Nuoret miehet

organisaatio

Nuoret miehet (engl. Young Men) on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa toimiva apujärjestö, joka järjestää toimintaa 12-18-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Kaksitoistavuotiaina pojat voidaan vihkia Aaronin pappeuden alempaan asteeseen, diakoneiksi. Samalle he eroavat Alkeisyhdistyksestä ja liittyvät Nuoriin miehiin. Nuoret miehet mielletään lähinnä Aaronin pappeuden apujärjestöksi, jonka tehtävänä on auttaa nuoria miehiä kasvamaan pappeudessa. Järjestö perustettiin 1875 nimellä Nuorten miesten valistuskerho.

Nuoret miehet on järjestetty ryhmiin heidän pappeuden asteensa mukaan. Niinpä 12- ja 13-vuotiaat diakonit toimivat yhtenä ryhmänä, 14- ja 15-vuotiaat opettajat omanaan ja 16- ja 17-vuotiaat papit omanaan. 18-vuotiaana nuoret miehet vihitään yleensä Melkisedekin pappeuden virkaan vanhimmaksi, jolloin hänen jäsenyytensä Nuorissa miehissä päättyy. Tämä tapahtuu kuitenkin vasta, kun nuori mies on siihen itse valmis.

Nuorten miesten toiminnan tarkoitus on lisätä nuorien hengellisyyttä ja auttaa heitä kasvamaan henkisesti ja hengellisesti. Järjestön tavoitteena on auttaa nuoria miehiä toteuttamaan Aaronin pappeuden ihanteita ja kasvattaa heitä Melkisedekin pappeuteen ja temppelitoimituksiin. Sen tavoitteena on myös ohjata nuoria miehiä lähtemään lähetystyöhön. Toiminnan päämääränä on myös kasvattaa nuoria miehiä isyyteen ja aviomieheksi sekä osoittamaan kunnioitusta naisille, äideille ja tyttärille.

Nuoret miehet järjestävät vapaa-ajantoimintaa, joka usein on urheilu- tai kulttuuripainotteista. Myös seikkailutoimintaa, retkiä ja matkoja voidaan järjestää.

Nuoret miehet tekevät yhteistyötä Nuorten naisten erilaisissa vapaa-ajan aktiviteeteissa ja palveluprojekteissa. Nuorille järjestetään esimerkiksi yhteisiä retkiä, illanviettoja ja tanssiaisia. Vaarnan alueella järjestettävät nuorten yhteiset konferenssit (Suomessa yleensä nimellä Rautakaide) ovat tärkeä toimintamuoto nuorille.