Alkeisyhdistys

organisaatio


Alkeisyhdistys (engl. Primary, tunnettu aikaisemmin nimellä Primary Association, josta suomenkielinen nimi on käännös) on Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa lapsia varten toimiva kirkon virallinen apujärjestö. Kyseessä on alle 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu pyhäkoulu.[1]

Tarkoitus Muokkaa

Alkeisyhdistyksen virallisena tarkoituksena on auttaa perheitä ja vanhempia heidän lastensa uskonnollisessa kasvatuksessa. Lapsia opetetaan yhdistyksen näkemyksen mukaan elämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja esimerkin mukaisesti. Alkeisyhdistyksen viralliset päämäärät ovat:

  • opettaa lapsille, että he ovat taivaallisen Isän lapsia ja että taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakastavat heitä
  • auttaa lapsia rakastamaan taivaallista Isää ja Jeesusta
  • valmistaa lapsia kasteelle (joka MAP-kirkossa toimitetaan 8 vuoden iässä), vastaanottamaan Pyhän Hengen lahjan ja pitämään heidän kasteen liittonsa
  • auttaa lapsia kasvamaan evankeliumin periaatteiden ymmärtämisessä ja opettaa heitä toteuttamaan näitä periaatteita elämässään
  • auttaa poika valmistautumaan pappeuden vastaanottamiseen ja tulemaan arvollisiksi käyttämään pappeuden voimaa toisten siunaamiseksi ja auttamiseksi
  • auttaa tyttöjä kasvamaan vanhurskaiksi nuoriksi naisiksi, ymmärtämään pappeuden ja temppelien siunaukset sekä palvelemaan toisia

Alkeisyhdistyksen tunnuslause on: "Kaikki sinun lapsesi tulevat olemaan Herran opettamia, ja suuri on sinun lastesi rauha." (Jesajan kirja 54:13)

Ajoitus Muokkaa

Alkeisyhdistyksen toiminta kestää noin kaksi tuntia sunnuntaisin; luokat pidetään aikuisten ja nuorten pyhäkoululuokkien aikana sekä pappeuskokouksen, Apuyhdistyksen ja nuorten naisten luokkien aikana. Jos seurakunnan sakramenttikokous, johon myös lapset osallistuvat, on ensimmäisenä sunnuntaikokouksista, on Alkeisyhdistys toisen ja kolmannen tunnin aikana.[2]

Historia Muokkaa

Ensimmäisen kirkon alkeisyhdistyksen organisoi Aurelia Spencer Rogers Farmingtonissa Utahissa vuonna 1878. Se otettiin käyttöön koko kirkon alueella jo 1880 Louie B. Feltin aloitteesta. Hän palveli Alkeisyhdistyksen johtajana vuoteen 1925. Roger oli huolissaan siitä, että myöhempien aikojen pyhien lapset joutuivat viettämään suuren osan ajastaan yksin, koska heidän vanhempansa olivat usein kiinni maatilojen töissä tai kotoisissa askareissa. Erityisesti Rogers oli huolissaan pojista, joista hänen mielestään kasvoi usein vallattomia ja pahanilkisiä vintiöitä.

Kirkon johtajien luvalla ja Apuyhdistyksen johtajan Eliza R. Snow'n tukemana Rogers järjesti ensimmäisen Alkeisyhdistyksen kotiseurakunnassaan Farmingtonissa 11. elokuuta 1878. Kaksi viikkoa myöhemmin pidettiin lapsille ensimmäiset pyhäkoulutunnit. Tuona elokuun 28. päivänä seurakunnan pojille opetettiin, ettei ole luvallista käydä varkaissa naapureiden hedelmätarhoissa, ja tytöille, että vankkurien sivuilla roikkuminen on vaarallista. Tulevina viikkoina lapsille opetettiin käytöstapoja, uskonoppia ja kuuliaisuutta.

Vuodesta 2010 Alkeisyhdistyksen johtajana on toiminut Rosemary M. Wixom neuvonantajinaan Jean A. Stevens ja Cheryl A. Esplin. Alkeisyhdistyksillä on johto myös piiri- ja vaarnatasoilla sekä paikallisseurakunnissa, joissa ne toimivat piispan ja piispakunnan alaisuudessa.

Toiminta Muokkaa

Alkeisyhdistyksen ensimmäiset luokat on järjestetty 3-vuotiaille, vaikka jo tätä nuoremmillekin usein järjestetään lastenhoito muiden alkeisyhdistyksen ajaksi. Lapset opiskelevat alkeisyhdistyksessä ikäryhmittäin. Suurissa seurakunnissa jokainen vuosiluokka toimii omana luokkanaan, mutta pienemmissä eri-ikäiset lapset opiskelevat samoissa ryhmissä. Kullekin ikäryhmällä on opetusmateriaalia, joka vastaa kunkin ikäryhmän omaksumis- ja oppimiskykyä. Nuorimmat lapset viettävät alkeisyhdistyksen ajan enimmäkseen leikkien ja laulaen, mutta jo heillekin pidetään pieni opetustuokio. Vanhempien vuosiluokkien kohdalla opetuksellinen aines kasvaa.

Opetus alkeisyhdistyksessä tapahtuu enimmäkseen leikkien, laulujen, kertomusten ja näytelmien avulla.Usein Alkeisyhdystys järjestää ohjelman yhteen sakramenttikokoukseen vuosittain. Alkeisyhdistyksessä voidaan myös valmistella ohjelmaa esimerkiksi seurakunnan joulujuhlaan. Alkeisyhdistys voi järjestää myös esimerkiksi retkipäiviä.

Opetus alkeisyhdistyksessä tapahtuu yleensä sekaryhmissä, joissa on sekä tyttöjä että poikia. Kuitenkin on tavallista, että opetus eriytetään alkeisyhdistyksen viimeisellä luokalla, jolloin lapset ovat 11-vuotiaita. Tällöin pojat opiskelevat pappeuden periaatteita (pojat voidaan vihkiä alemman eli Aaronin pappeuden alimpaan virkaan, diakoneiksi, heti alkeisyhdistyksen jälkeen 12-vuotiaina), tytöt taas naisen asemaa ja kutsumusta kirkossa.[3]

Lähteet Muokkaa