Napoleonin sotaretki Venäjälle

Napoleonin sotaretki 1812

Napoleonin sotaretki Venäjälle oli Ranskan keisarikunnan sotaretki Venäjän keisarikuntaa vastaan vuonna 1812.

Napoleonin sotaretki Venäjälle
Osa Napoleonin sotia
Päivämäärä:

24. kesäkuuta12. joulukuuta 1812

Paikka:

Venäjän keisarikunta

Lopputulos:

Venäjän voitto, Grande Arméen tuho.

Osapuolet

Ranska Ranskan keisarikunta
Italian kuningaskunta
Napolin kuningaskunta
Varsovan suurherttuakunta
Reinin konfederaatio
Baijeri
Saksi
Westfalen
Sveitsi
Itävallan keisarikunta
Preussi

Venäjän keisarikunta

Komentajat

Ranska Napoleon I

Venäjä Aleksanteri I
Venäjä Mihail Kutuzov

Vahvuudet

noin 612 000[1]

noin 218 000[1]

Tappiot

500 000, joista 300 000 kaatui, loput kuolivat kylmään[1]

210 000[2]

Moskovan palaneet osat vuonna 1813
Eurooppa vuonna 1812
Napoleonin ja hänen joukkojensa vetäytyminen Moskovasta, Adolph Northenin maalaus
Vuonna 1812. Illarion Prjanišnikovin maalaus vetäytyvistä ranskalaisista vuodelta 1874.

Nimitykset

muokkaa

Venäjällä samasta sodasta käytetään nimiä isänmaallinen sota tai vuoden 1812 isänmaallinen sota (ven. Оте́чественная война́ 1812 го́да, Otéšestvennaja voiná 1812 góda). Venäjällä sotilaiden lisäksi myös runsaslukuinen joukko vapaaehtoisia talonpoikia ja maatyöläisiä liittyi mukaan Ranskan etenemistä vastaan käytyyn taisteluun, jolloin sota sai kansansodan luonteen.[3][4] Ranskassa se tunnetaan nimellä Venäjän sotaretki (ransk. Campagne de Russie).[5][6][7]

Sotaretken alku

muokkaa

Ranskan Grande Armée ylitti Niemen-joen 24. kesäkuuta vuonna 1812 ja aloitti etenemisen kohti Vilnaa ja Moskovaa. Ranskalaiset ja heidän liittolaisensa menestyivät aluksi hyvin ja voittivat useita taisteluita, kuten Smolenskin taistelun. Kuitenkin Polotskin ensimmäisessä taistelussa venäläisten onnistui pysäyttää Ranskan joukkojen eteneminen kohti Venäjän pääkaupunkia Pietaria. Venäläiset käyttivät laajasti poltetun maan taktiikkaa.[8]

Sodan käännekohdaksi muodostui lopulta lähellä Moskovaa 7. syyskuuta käyty Borodinon taistelu, joka on suurin ja tuhoisin sekä Isänmaallisen sodan että kaikkien Napoleonin sotien taisteluista. Ranska voitti taistelun, mutta kärsi siinä hirvittäviä tappioita, joita se ei enää pystynyt korvaamaan. Venäjän armeija sen sijaan toipui tappioistaan. Kenraalisotamarsalkka Mihail Kutuzov päätti evakuoida Moskovan ja jättää sen ranskalaisille. Napoleon joukkoineen siirtyi tyhjennettyyn kaupunkiin 14. syyskuuta, mutta kaupunki syttyi palamaan pian ranskalaisten miehitettyä sen, osittain sen omien asukkaiden tekemänä.[9] Ranskalaiset lähtivät paluumatkalle Moskovasta lokakuussa. Sotaretken loppuun mennessä käytännössä koko Grande Armée oli tuhoutunut.[8]

Rauhanneuvotteluyritys

muokkaa

Venäjän keisari Aleksanteri I päätti lähettää 25. kesäkuuta 1812 kello 10 entisen poliisiministerin, jalkaväenkenraali Aleksandr Balašovin viemään Napoleon I:lle kirjettä, jossa tämä ehdotti status quo ex antea, ranskalaisjoukkojen perääntymistä lähtöasemiinsa Niemenin länsipuolelle odottamaan Venäjän ja Ranskan välisiä neuvottelua. Hän lähti liikkeelle Aleksanteri I:n Napoleon I:lle osoittaman kirjeen kanssa 26. kesäkuuta yöllä kello 2 aikaan. Samana aamuna Balašov tavoitti ranskalaisten etuvartioasemat Kaunasin kuvernementissa Rossienyssä (Raseiniaissa).[10][11] Balašovin otti vastaan ensiksi Ranskan marsalkka ja ratsuväen komentaja Joachim Murat ja sitten armeijakunnan komentaja Louis-Nicolas Davout.[10]

30. kesäkuuta Balašov lähetettiin Napoleonin luokse Vilnaan, joka kutsui hänet päivälliselle 1. heinäkuuta Neuchâtelin prinssin, Louis Berthierin[12] ja Istrian herttuan, divisioonakenraali Jean-Baptiste Bessières'n sekä Armand Augustin Louis de Caulaincourtin kanssa.[13][14] Napoleonin vastaus Aleksanteri I:n ehdotukseen vetäytyä Niemenin taakse neuvottelujen aloittamiseksi sai vastaehdotuksen. Sen mukaan uudessa tilanteessa käytävät neuvottelut pidettäisiin Vilnassa. Aleksanteri I torjui ehdotuksen loukkaavana. Neuvottelujen aikana Napoleon oli kysynyt Balašovilta lyhintä tietä Moskovaan. Balašov oli vastannut, että Moskovaan on monta tietä ja että Kaarle XII oli mennyt Poltavasta, viitaten ruotsalaisten joukkojen suureen tappioon Ukrainassa. Aleksanteri I lähti 1. heinäkuuta lähti kohti Moskovaa kenraaliensa pyynnöstä. Hän ei ollut osallistunut joukkojen komentamiseen ylipäällikkönä.[15]

Ryhmitys

muokkaa

Napoleon jakoi joukkonsa armeijoihin, komensi pääarmeijaa itse ja järjesti kaksi apuarmeijaa suojelemaan iskujoukkojensa sivustoja ja taustaa. Hänen kanssaan Niemen-joella oli 227 000 miestä; oikealla Eugène de Beauharnais johti 80 000 miestä; oikealla siivellä Grodnossa (Hrodna) olivat Jérôme Bonaparte 76 000 miehen kanssa ja hänen takanaan Schwarzenbergin prinssi Karl Filipin lähes 30 000 miehen itävaltalainen joukko, jonka tehtävänä oli tarkkailla eteläisimpiä hajallaan olevia venäläisiä joukkoja. Ranskan äärivasemmalla olivat Jacques Macdonald ja Johann Yorck 40 000 miehen preussilais-puolalaisen sotajoukon kanssa.[16]

Pohjoinen sivusta

muokkaa

Taistelujärjestyksessä Ranskan keisarikunnan Grande Armée oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäistä osaa, jota komensi Westfalenin kuningas Jérôme Bonaparte, joka ulottui Itämeren rannalle vasempana sivustana pohjoisessa, komensi Jacques Etienne Macdonald.[17] Sen tehtävänä oli edetä Tilsitin luota Riian suuntaan. Ensimmäisen osan oikea siipi etelässä, jota komensi Karl Schwarzenberg,[18] oli Bug-joen varrella. Ensimmäiseen osaan sisältyivät mm. Józef Antoni Poniatowskin[19] V armeijakunta,[20][21] Jean-Louis-Ebénézer Reynierin ja Dominique-Joseph-René Vandammen komentamat armeijakunnat sekä Marie-Victor-Nicolas de Fay Latour-Maubourgin ratsuväki.[22]

Venäjän keisarikunnan 1. länsiarmeijaa komensi Mihail Barclay de Tolly, jonka alaisuudessa pohjoisessa olevaa Itämerelle ulottuvaa oikeaa siipeä komensi kenraali Pjotr Wittgenstein.[23]

Eteläinen rintamanosa

muokkaa

Keisari Napoleon I komensi Grande Arméen toista osaa, johon kuuluivat Louis-Nicholas Davout'n, Nicolas Charles Oudinot'n, Michel Neyn,[24] prinssi Eugéne de Beauharnais'n ja Laurent de Gouvion-Saint-Cyrin komentamat armeijakunnat, Édouard Mortierin komentama kaarti ja Joachim Murat'n komentama ratsuväki.[25]

Venäjän keisarikunnan 2. länsiarmeijaa komensi Pjotr Bagration, jonka rintamavastuualue ulottui Grodnosta Muchavieciin ja sen päämaja oli Volkovyskissä. Kun Neyn ja Oudinot'n komentamat armeijakunnat olivat ylittäneet Niemenin, käski keisari Napoleon I heidän edetä joukkoineen väistyvän sotaministeri ja Venäjän ylipäällikkö Mihail Barclay de Tollyn[26] perässä. Davout'n piti suuntaamaan kohti Minskiä, jotta Venäjän 1. ja 2. länsiarmeija olisi voitu eristää toisistaan.[27][28]

Taktiikka

muokkaa

Karl Ludwig von Phullin suunnitelma

muokkaa

Venäjän keisarikunnan taktiikkana oli jatkaa ajan hankkimista Venäjälle vetäytymällä ja poltetun maan taktiikan avulla. Ajatuksen oli kehittänyt Preussin kuninkaan Venäjän keisarikunnan palvelukseen lähettämä Karl Ludwig von Phull (1757–1826), joka oli ollut Preussin kuningaskunnan yleisesikunnan päällikkö kuningas Fredrik Wilhelm III:n armeijassa Austerlitzin taistelussa.[29]

Hänestä tuli Venäjän keisarillisen armeijan neuvonantajana palvellut kenraalimajuri, joka oli johtava sotateoreetikko, mutta joutui venäläisten upseerien epäsuosioon sen jälkeen kun Grand Armée oli miehittänyt Moskovan, minkä vuoksi hän joutui siirtymään ulkomaille. Phullin ajatusten mukaan Drissan linnoitettu leiri Väinäjoen varrella olisi toiminut puolustuskeskuksena sen jälkeen kun Venäjän armeija olisi joutunut vetäytymään keisarikunnan rajoilta Ranskan Grand Arméen edessä.[29]

Drissan puolustuksesta luopuminen

muokkaa

Aleksanteri I tuli Drissaan johtamaan sotaneuvoston kokousta 1. heinäkuuuta. Viidessä päivässä se päätti, että Venäjän keisarikunnan 1. länsiarmeijan ei tule jäädä Drissaan, vaan vetäytyä sieltä yhdistyäkseen maan 2. länsiarmeijaan. Venäjän 1. länsiarmeijan vetäytyminen saavutti Drissan tasan 11. heinäkuuta 1812.[9] Carl von Clausewitzin mukaan venäläiset joukot olisi saarrettu ja noin 90 000–120 000 sotilaan vahvuisina ne olisivat joutuneet antautumaan Grande Arméelle, elleivät ne olisi itse perääntyneet.[30] Kaunokirjallisuudessa sotaneuvoston keskustelua Drissassa kuvaa Leo Tolstoi Sota ja rauha -kirjan venäläisessä painoksen kolmannen kirjan ensimmäisen osan 10. ja 11. luvuissa.[31]

Venäjän 1. länsiarmeija ei ryhtynyt varsinaiseen taisteluun Ranskan Grande Arméen ensimmäisen osan kanssa, vaan vetäytyi 26. kesäkuuta jälkeen Vilnasta Drissaan, mistä vetäydyttiin kohti Vitebskiä. Venäjän 2. länsiarmeija ei ryhtynyt varsinaiseen taisteluun Grande Arméen toisen osan kanssa, vaan vetäytyi 29. kesäkuuta alkaen Volkovyskistä Nikolajeviin.[16] Viivytystaisteluiden ja vetäytymisen vaihe päättyi ensimmäiseen suureen taisteluun Smolenskissa 17. elokuuta 1812 alkaen. Tämän jälkeen Barclay de Tolly menetti asemansa ylipäällikkönä, ja venäläiset ottivat yhteen ranskalaisten kanssa seuraavan kerran suurtaistelussa Borodinossa.[16]

Puolan kuningaskunnan yleinen konfederaatio

muokkaa

Varsovan herttuakunnan valtiopäivät, sejm, joka kutsuttiin koolle 24. kesäkuuta 1812, perusti 28. kesäkuuta Puolan kuningaskunnan yleisen konfederaation, jonka tarkoituksena oli ottaa muodollisesti Puolan haltuun Ranskan keisarikunnan Grande Arméen Venäjän keisarikunnalta valtaamat alueet Puolan kuningaskunnan ja Liettuan ruhtinaskunnan entisiltä alueilta Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Sejmin lähetystö siirtyi Vilnaan Napoleon I:n luokse toiveineen. Napoleon vastasi diplomaattisesti, ettei hän pitänyt Galitsiaa Puolan osana.[32]

Viivytystaistelut

muokkaa

Venäläiset vetäytyivät Drissasta[33] (nyk. Valko-Venäjän Verh’njadzvinsk).[34][35] Venäläisten odottelua 14 km² laajassa Drissan leirissä kuvataan muun muassa kaunokirjallisuudessa Leo Tolstoin romaanin Sota ja rauha kahdeksannessa luvussa.[31]

Louis-Nicholas Davout oli katkaissut Pjotr Bagrationin komentamien joukkojen vetäytymistien, jonka venäläiset yrittivät avata 23. heinäkuuta 1812 Saltanovkan taistelussa Bagrationin ja Davoutin komentamien joukkojen kesken.[36]

Ostrovnon taistelussa 25.–26. heinäkuuta Aleksandr Osterman-Tolstoin ja Pjotr Konovitsynin komentamat venäläisjoukot hankkivat kolme vuorokautta lisäaikaa Barclay de Tollyn komentamien joukkojen vetäytymiseen. Ranskalaisten puolella komentajina olivat Michel Ney, prinssi Eugène de Beauharnais ja marsalkka Joachim Murat'n ratsuväki.[36]

Jakubovon taistelu 30.–31. heinäkuuta 1812. Ranskalaisten komentajat Nicholas Oudinot ja Laurent de Gouvion-Saint-Cyr, venäläisten komentaja Pjotr Wittgenstein.[36]

Polotskin ensimmäinen taistelu 17. elokuuta. Polotskin toinen taistelu 17. lokakuuta 1812.[36]

 
Charles Joseph Minardin kuuluisa graafi, jossa kuvataan Grande Arméen koon pienenemistä sen marssiessa kohti Moskovaa (ruskehtava viiva vasemmalta oikealle) ja paluuta Moskovasta (musta viiva oikealta vasemmalle). Kuvaajan alla on ilmoitettu lämpötilan kehitys paluumatkalla Réaumur-asteikolla. Lämpötilat pitää kertoa luvulla 1,25 saadakseen ne celsiusasteina: esimerkiksi −30 °R = −37,5 °C.

Lähteet

muokkaa
 1. a b c https://www.britannica.com/event/French-invasion-of-Russia
 2. Bogdanovich, "History of Patriotic War 1812", Spt., 1859–1860, Appendix, s. 492–503.
 3. Beginning of the Franco - Russian War. National Library of Russia . 1812 nlr.ru. Viitattu 8.3.2024.
 4. Patriotic War of 1812 Presidential Library. Viitattu 8.3.2024. (englanniksi)
 5. Destination Napoleon: Napoleon and the Russian campaign - Jacques-Olivier Boudon - Destination Napoleon - European Federation of Napoleonic Cities destination-napoleon.eu. 22.3.2021. Viitattu 8.3.2024. (englanniksi)
 6. Histoire de la Campagne de Russie The Napoleon Series. Viitattu 8.3.2024. (englanniksi)
 7. Volume XII: La campagne de Russie 1812 Fondation Napoleon. Viitattu 8.3.2024. (englanniksi)
 8. a b Sotaretki 1812 Moskovaan oli kurja ts.fi. 30.10.2003. Viitattu 8.3.2024.
 9. a b Napoleonic Wars - France, Northern Europe, 1809-12 | Britannica www.britannica.com. Viitattu 8.3.2024. (englanniksi)
 10. a b Александр Балашов – Alexander Balasov Peoples.ru. Viitattu 19.10.2018. tarvitaan parempi lähde
 11. The Mutiny of Generals: Russia 1812 www.napoleon-series.org. Viitattu 8.3.2024.
 12. Berthier Louis Alexandre (1753–1815) Marshal of France, Prince of Neuchâtel and Wagram Napoleon1er.com. Viitattu 19.10.2018.
 13. Mikaberidze, Alexander: “The Mutiny of Generals”, Peter Bagration and Barclay de Tolly at Smolensk: August, 1812 The Napoleon Series – Military Subjects: Battles & Campaigns. 16.9.2000. Viitattu 19.10.2018.
 14. Caulaincourt, Armand Louis de: With Napoleon in Russia. Dover Publications Inc. 2005. s. 60. ISBN-10 ‏: ‎0486440133, ISBN-13 ‏: ‎978-0486440132.
 15. Waliszewski, K.: La Russie il y a cent ans : le règne d'Alexandre I:er, La Guerre Patriotique Et l'Héritage de Napoléon (1812-1816), 1923-1925. ss. 59, 65
 16. a b c French invasion of Russia | Napoleon, Battles, & Casualties | Britannica www.britannica.com. 13.5.2024. Viitattu 1.7.2024. (englanniksi)
 17. Smith, Steven H. : X Corps de la Grande Armée in 1812  The Napoleon Series – Military Subjects: Organization, Strategy & Tactics . Viitattu 19.10.2018.
 18. Moore, Richard : Karl Schwarzenberg, Austrian Field Marshal, 1771-1820  Napoleonic Wars – Generals – Napoleonguide.com . Viitattu 19.10.2018.
 19. http://www.economicexpert.com/a/Jozef:Poniatowski.htm [vanhentunut linkki]
 20. Jozef Poniatowski  Members.core.com . Viitattu 19.10.2018. tarvitaan parempi lähde
 21. Józef Antoni Poniatowski (1763-1813) www.frenchempire.net. Viitattu 8.3.2024.
 22. Alkuperäinen lähde Clausewitz, La Campaigne de 1812 en Russie, Pariisi, 1900, sivu 37-, lainattu lähde Louis de Gaulaincourt, Napoleonin mukana Venäjällä, sivu 59
 23. Debutify: General Pyotr Wittgenstein – The Saviour of St Petersburg Napoleonic Impressions. 31.7.2020. Viitattu 8.3.2024. (englanniksi)
 24. Jensen, Nathan D.: Marshal Michel Ney French Empire. tammikuu 2017. Viitattu 19.10.2018.
 25. Alkuperäinen lähde Clausewitz, La Campaigne de 1812 en Russie, Pariisi, 1900, sivu 37-, lainattu lähde Louis de Caulaincourt, Napoleonin mukana Venäjällä, sivu 59
 26. Syrjö, Veli-Matti : Barclay de Tolly, Mihail, (1761–1818)  Kansallisbiografia . 16.3.2009 . Viitattu 19.10.2018.
 27. Louis-Nicolas Davout (1770-1823) www.frenchempire.net. Viitattu 8.3.2024.
 28. Napoleonic Wars - France, Northern Europe, 1809-12 | Britannica www.britannica.com. Viitattu 8.3.2024. (englanniksi)
 29. a b Prussian Generals of the Napoleonic Wars  1793-1815 www.napoleon-series.org. Viitattu 8.3.2024.
 30. Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: Дрисский укрепленный лагерь. Drissan linnoitettu leiri. Brockhausin ja Efronin Ensyklopedinen sanakirja, Pietari 1890-1907.
 31. a b War and Peace by graf Leo Tolstoy  Project Gutenberg . Viitattu 19.10.2018.
 32. Caulaincourt, Armand Louis de: With Napoleon in Russia. Dover Publications Inc. 2005. s. 64. ISBN-10 ‏: ‎0486440133, ISBN-13 ‏: ‎978-0486440132
 33. 55°47′0″N, 27°55′00″E
 34. Shtetls of Belarus Verkhnedvinsk, Drissa uyezd, Vitebsk gubernia  Jewishgen.org . Viitattu 19.10.2018.
 35. Verkhnedvinsk Tourism in Belarus . Viitattu 19.10.2018.
 36. a b c d The Napoleon Series > Military Info > Encyclopedia of Battles > War against Russia Copyright 1995 – 2023, The Napoleon Series. Website by Effra Digital

Aiheesta muualla

muokkaa