Momentti (fysiikka)

Tämä artikkeli käsittelee fysikaalista suuretta, momentti voi olla myös lakipykälän alakohta.

Fysiikassa termi momentti voi viitata moniin erilaisiin asioihin:

"Momenttiin" liittyviä ja assosioituvia suureita
Suure Vaihtoehtoiset nimitykset Englanninkielinen nimitys Tunnus Yksikkö Kommentti
Voiman momentti lyhyesti momentti moment, moment of force M Nm
Vääntömomentti kiertomomentti torque T Nm  
Hitausmomentti inertiamomentti moment of inertia I kg·m²
Pyörimismäärä liikemäärämomentti, impulssimomentti, kiertoliikemäärä angular momentum L J·s
Liikemäärä   momentum p Ns p = m v
Taivutusmomentti   bending moment Mt Nm Lujuusopissa
Jäyhyysmomentti neliömomentti, tasapinnan hitausmomentti, jäyhyys second moment of area I m4 Lujuusopissa
Magneettinen momentti magneettimomentti, magneettinen dipolimomentti magnetic moment