Taivutusmomentti

Taivutusmomentti (tunnus Mt) on lujuusopissa käytettävä suure, joka kuvaa kappaleessa vallitsevan jännitysjakauman taivuttavaa vaikutusta. Esimerkiksi teknisessä taivutusteoriassa palkin taivutusmomentti määritellään yhtälöllä

,

jossa on poikkileikkauspinta, on palkin pituusakselin suuntainen normaalijännitys ja on kuormituksen suuntainen koordinaatti, joka on nolla keskiviivan kohdalla. Taivutusmomentin yksikkö on palkin tapauksessa Nm.

Taivutusmomentilla ei ole fysikaalista merkitystä, mutta se on kätevä laskennan apusuure. Taivutusmomentille on monissa malleissa johdettavissa differentiaaliyhtälömuotoinen lauseke, jonka avulla reunaehdot voidaan tuoda mukaan tehtävään. Esimerkiksi palkin tapauksessa taivutusmomentille voidaan johtaa yhtälö

,

jossa on taivutusmomentti pituuskoordinaatin funktiona, on taipumaviiva, on materiaalin kimmokerroin ja on palkin jäyhyysmomentti.

Taivutusmomenttia ei tule sekoittaa vääntömomenttiin, joka kuvaa jännitysjakauman kiertovaikutusta jonkin akselin ympäri.