Moldovan parlamenttivaalit 2014

Moldovan parlamenttivaalit 2014 järjestettiin Moldovassa 30. marraskuuta 2014.[1][2] Moldovan keskusvaalilautakunnan raportoima äänestysprosentti oli 57,28% . Vaalitulosten mukaan viisi puoluetta ylitti kuuden prosentin äänikynnyksen ja sai edustajiaan sai Moldovan parlamenttiin.[3][4] Parlamenttiin nousevista puolueista kolme oli EU-myönteistä (lievä paikkaenemmistö, 55/101 paikkaa) ja kaksi kannatti integraatiota Euraasiaan (erityisesti Venäjään, 46/101 paikkaa).[3]

Euroopan köyhimpiin maihin kuuluvan Moldovan taloustilanne kurjistui kesällä, kun Venäjä kielsi moldovalaisen viinin ja maataloustuotteiden tuonnin vastatoimena Moldovan solmimalle, yhteistyötä tiivistävälle assosiaatiosopimukselle Euroopan yhteisön kanssa.[5] Marraskuun lopun 2014 parlamenttivaaleja onkin luonnehdittu maan länsi- ja itäsuuntautuneisuuden väliseksi linjavaaliksi. [2][6][7] Venäjän johto on avoimesti tukenut ennusteiden mukaan parlamentin suurimmaksi puolueeksi nousevaa Moldovan tasavallan sosialistipuoluetta, joka on kertonut pyrkivänsä assosiaatiosopimuksen purkamiseen ja liittoutumiseen Euraasian tulliliiton suuntaan. Puolue on muistuttanut maan energiansaannin Venäjä-riippuvuudesta. Venäjän johto on lisännyt poliittista jännitettä maassa myös viestimällä sosialistipuolueen välityksellä tukeaan Moldovan eteläosan Gagauzian autonomiselle alueelle.[8][9] Itäosan separatistisessa Transnistriassa parlamenttivaaleja ei järjestetty.

Vaaliviikkoon liittyi dramatiikkaa, kun ennakkokyselyjen mukaan äänikynnyksen ylittäväksi arvioitu, Venäjä-myönteinen, populistinen Patria-puolue poistettiin vaalioikeutettujen puolueiden listalta osin epäselvän, ulkomaiseksi epäillyn vaalirahoituksen vuoksi ja pidätystä ennakoinut puoluejohtaja pakeni maasta Moskovan-yölennolla.

Vaalitapa ja vaalijärjestelytMuokkaa

Maan perustuslain mukaisesti parlamenttivaaleissa valitaan suhteellisella vaalitavallalla 101 kansanedustajaa pääkaupunki Chișinăussa sijaitsevaan Moldovan parlamenttiin nelivuotiskaudelle. Äänioikeus vaaleissa on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä Moldovan kansalaisilla.[10][11] Äänestäjillä tulee olla Moldovan tasavallan henkilötodistus, jonka liitteestä käy ilmi rekisteröityminen äänestäjiksi tai kotipaikka Moldovassa. Vuoden 1974 neuvostopasseja ei enää hyväksytä vaalidokumenteiksi. Vaaleissa on vain yksi, koko maan kattava vaalipiiri. Vaaleissa yksittäisellä puolueilla on 6 prosentin, kahden puolueen vaaliliitolla 9 %, kolmen puolueen vaaliliitolla 11 % ja yksittäisillä ehdokkailla 2 % äänikynnys. Ehdokkaiksi saavat asettua ja keskusvaalilautakuntaan voidaan hyväksyä vain sellaisia Moldovan tasavallan kansalaisia, joilla ei ole kaksoiskansalaisuutta.[12]

Ulkomaille avattiin noin 100 äänestyspistettä.[12]

Moldovan itäosan separatistisella Transnistrian alueella ei vaaleja käytännössä järjestetty, mutta alueen noin 250 000 äänestäjäksi rekisteröityneelle moldovalaisille varattiin mahdollisuus osallistua vaaleihin muualla Moldovassa tai maan ulkomaille sijoitetuissa äänestyspisteissä.

Edeltävät parlamenttivaalitMuokkaa

Edellisissä, 28. marraskuuta 2010 pidetyissä parlamenttivaaleissa äänestysprosentti oli 63,4. Vaaleissa oli tuolloin neljän prosentin äänikynnys. Suurimmat poliittiset puolueet olivat:[11]

Ehdokasasettelu 2014 ja vaaleja edeltäneet mielipidekyselytMuokkaa

 
Marraskuun 2014 parlamenttivaalien vaalimainoksia

Lokakuun 30. päivänä päättyneeseen määräaikaan oli 27 puoluetta tai muuta ehdokasta ilmoittautunut Moldovan keskusvaalilautakunnalle asettuvansa ehdolle marraskuun parlamenttivaaleissa.[13] Ainakin kahdelta ilmottautuneelta taholta puuttui osa rekisteröitymiseen vaadituista dokumenteista ja oli epäselvää, hyväksyttäisiinkö nämä ehdokkaiksi.

Eri puolueryhmien kannatusarviot olivat muutuneet runsaasti vuoden 2013 ja 2014 mielipidekyselyjen valossa. Vaaleihin oli ilmoittautunut muutamia uusiakin poliittisia ryhmittymiä, joista ainakin yhdellä puolueella (Patria (PP)) äänikynnyksen ylittyminen näytti mahdolliselta lokakuun lopulla julkaisun mielipidetiedustelun valossa. Läpimenomahdollisuus oli saman kyselyn mukaan myös venäjänkielisiä edustavalla, Venäjä-myönteisellä Moldovan tasavallan sosialistipuolueella (PSRM). Vastaavasti kahden suurimman puolueen eli ex-presidentti Vladimir Voroninin johtaman Moldovan kommunistipuolueen ja ex-pääministeri Vladimir "Vlad" Filatin vetämän Moldovan liberaalidemokraattisen puolueen kannatus oli tämän tiedustelun mukaan pudonnut merkittävästi alle vuoden 2010 parlamenttivaalien kannatustasosta. [14][15][16]

Lauantaina 22. marraskuuta julkaistu mielipidekyselyä varten, jonka kyselyn virhemarginaali oli +-3 prosenttia, haastateltiin 18 vuotta täyttäneitä moldovalaisia marraskuun 8–19 päivien 2014 välisenä aikana. Kyselyn mukaan Moldovan kommunistipuoluetta (PCRM) kannatti 19,6 %, liberaalidemokraattista puoluetta (PLDM) 17,2 %, demokraattipuoluetta (PDM) 14,2 %, uutta Patria-puoluetta 8,7 % ja liberaaleja 8,5%. Sosialistipuolueen (PSRM) kannatus jäisi tämän kyselyn mukaan niukasti 6 prosentin äänikynnyksen alapuolelle. Marraskuun alkupuolella julkaistun kyselyn kannatuslukemat olivat PCRM 21,2%, PLDM – 17,8%, PD – 12,9%, Patria-puolue – 9,6% ja liberaalit 7,3%. [17] Puolueryhmien kannatuslukemat poikkesivat kuitenkin huomattavasti marraskuunkin mielipidekyselyssä. [18]

Vielä vaaliviikolla kaksi ehdokaana ollutta ryhmää poistettiin vaaliluettelosta - yksi ryhmän omasta pyynnöstä ja yksi oikeuden päätöksellä. Varsinaisena vaalipäivänä jäljellä oli 24 ehdokasta. Näistä 19 oli puolueita (puolueen lista), neljä yksittäistä henkilöehdokasta ja yksi vaaliliitto ("blokki", vaaliliiton ehdokaslista). [19]

Patria-puolueelta evätään vaalikelpoisuus aivan vaalien allaMuokkaa

Aivan vaalien alla Moldovassa tuotiin esille huoli Venäjän kasvaneesta vaikutusyrityksestä vaalehin. Poliisin julkituoman, Patria-puolueen vaalisääntöjen vastaisesti ulkomailta saadun yli 8 miljoonan Moldovan leun (päivän kurssein yli 428 000 euron) rahoituksesta johtuen Moldovan keskusvaalilautakunta pyysi vaaliviikon keskiviikkona 26.11.2014 Chisinaun vetoomustuomioistuimelta päätöstä poistaa vaaleja Patria-puolueen vaalikelpoisuus parlamenttivaaleissa. Keskusvaalilautakunta pyysi myös puolueen vaalirahoituksen takavarikoimista valtille ja ehdokkaiden rahoituksen laillisuuden tutkintaa.[20][21] Oikeuden päätöksellä yhdeksi vaalivoittajaehdokaaksi ennakoidun Patria-puolueen vaalikelpoisuus poistettiin. Kolmea päivää ennen vaaleja Patria-puolueen populistinen puheenjohtaja, Venäjällä rikastunut liikemies Renato Usatîi pakeni maasta, paikallisten tiedotusvälineiden mukaan yölennolla Moskovaan. Hänen arvioitiin pyrkineen välttämään puolueen vaalirahoituksen epäselvyyksien selvittelyyn liittyvää pidätystä. Parlamenttivaalien sääntöjen mukaan ulkomainen rahoitus oli kielletty, ja tiedotusvälineiden mukaan puolue olisi saanut vaalirahoitusta Venäjältä. [22]

Vaalijärjestelyjen kritiikkiäMuokkaa

Vaalijärjestelyjen reiluus ja etenkin Patria-puolueen vaalikelpoisuuden oikeuskäsittelyn läpinäkyvyys ovat saaneet kriittistä arvostelua monelta suunnalta, vaikka monet pitivätkin uskottavana puolueen saaneen rahoitusta ulkomailta. Kritiikkiin on paikallisten toimijoiden ohella osin yhtyneet esimerkiksi suomalaisen Pirkka Tapiolan johtajama EU:n Moldovan-edustajisto ja Venäjän ulkoministeriö.[23]

Huomattava vaikutus vaalituloksiin olisi voinut olla Euroopan yhteisössä (etenkin Romaniassa, Bulgariassa ja Italiassa) sekä Venäjällä asuvien ja työskentelevien satojen tuhansien moldovalaisten äänestysvalinnoilla ja -aktiivisuudella. Vaaleissa Moldova perustikin ulkomaille aiempia vaaleja useampia äänestyspisteitä.[12] Ulkomaille sijoitettujen äänestyspisteiden paikanvalinnan perusteita (miksi niin useita Italiaan ja niin harvoja Moskovaan) ja äänestysjärjestelyjä on sittemmin kritisoitu erityisesti venäläismediassa. Esimerkiksi Venäjän RT-televisiokanavan mukaan Venäjällä asuville moldovalaisille tarjottiin vain suppea määrä äänestyspaikkoja ja -äänestyslippuja. [23][24]

 
Moldovan parlamentin paikkajakauma marraskuun 30. päivän 2014 vaalien jälkeen. Värit:
Venäjä-myönteiset: 46 edustajaa
  PSRM: 25 paikkaa
  PCRM: 21 paikkaa
EU-myönteiset: 55 edustajaa
  PDM: 19 paikkaa
  PL: 13 paikkaa
  PLDM: 23 paikkaa

VaalitulosMuokkaa

Ääntenlaskennan edetessä EU-integraatiota (mm. PLDM, PDM, PL) ja Euraasian integraatiota kannattavien (PSRM, PCRM) puolueiden suhteellinen kannatus muuttui voimakkaasti riippuen siitä minkä äänestysalueiden laskentatulokset valmistuvat. Ääntenlaskennan aluksi valmistui etenkin useiden venäjämyönteisen äänestysalueen tuloksia, mutta tuloslaskennan edetessä EU-myönteinen linja vahvistui. Puolueiden äänikynnys oli 6 prosenttia.

Merkillepantavaa oli melko suuri hylättyjen äänten määrä: noin 3,2 prosenttia.[4]

Ulkomailla äänestäneiden määrä raportoitiin vähäiseksi, äänestyspäivän alkuiltaan mennessä vain muutamaksi tuhansiksi.

Moldovan parlamenttivaalien 30.11.2014 tulokset
Ryhmä Johtaja Kannatus (%),
kun 63,82% laskettu[25]
Kannatus (%),
kun 100,00% laskettu[3][4]
Ääniä (kpl),
kun 100,00% laskettu[3][4]
Paikkoja (kpl)
parlamentissa [26][27][3]
Moldovan tasavallan sosialistipuolue (PSRM) Igor Dodon 22,6  20,51 327 912 25
Moldovan liberaalidemokraattinen puolue (PLDM) Vlad Filat 18,64  20,16 322 201 23
Moldovan kommunistipuolue (PCRM) Vladimir Voronin 18,47  17,48 279 366 21
Moldovan demokraattipuolue (PDM) Marian Lupu 16,16  15,80 252 489 19
Liberaalipuolue (PL) Mihai Ghimpu 8,44   9,67 154 518 13
Reformatiivinen kommunistipuolue (PCR) Ruslan Popa 5,29   4,92 78 716 0
Blocul Uniunea Vamală Alegerea Moldovei — Uniunea Vamala (Moldovan valinta — Tulliliitto -blokki) (BeAMUV) Victor Şelin 3,73   3,45 55 089 0
Antimafia kansanliike (MPA) Sergiu Mocanu   1,74 27 846 0
Liberaali reformipuolue (PLR) Ion Hadarca   1,56 24 956 0
Muut pienpuolueet tai -ryhmittymät (11 kpl) yhteensä   3,55 56 774 0
Yksittäisehdokkaat (4 kpl) yhteensä   1,17 18 651 0
Vaaleissa annettu hyväksyttyjä ääniä 100,00 1 598 518 101
Hylätyt äänet (3,19) 50 884 -


Yllä olevassa taulukossa esitetyt luvut kuvaavat keskusvaalilautakunnalle ilmoitettujen äänestysalueiden yhteenlaskettuja äänimääriä, kun 100,00 prosenttia äänistä oli laskettu. [4] Äänestämässä kävi 57,28 prosenttia parlamenttivaaleissa äänioikeutetuiksi merkityistä kansalaisista.[27]

LähteetMuokkaa

 1. HOTĂRÎRE Nr. 81, din 28.05.2014, privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (Moldovan parlamentin 28. toukokuuta 2014 tekemä päätös 81 parlamenttivaalien päivämäärästä) justice.md. Viitattu 30.10.2014. (romaniaksi)
 2. a b Moldova äänestää parlamenttivaaleissa – suuntana EU tai Venäjä 30.11.2014. Helsingin Sanomat, hs.fi. Viitattu 1.12.2014.
 3. a b c d e Parliamentary Elections in Moldova on November 30, 2014 e-democracy, alegeri.md, viitattu 1.12.2014 (englanniksi)
 4. a b c d e Alegerile parlamentare 30 noiembrie 2014 (piirikohtaisia äänestystuloksia löytää yläosan alasvetovalikosta valinnalla Alegerile parlamentare 30 noiembrie 2014 + piirin nimi) cec.md. julkaisija =Moldovan keskusvaalilautakunta, cec.md. Viitattu 3.12.2014. (romaniaksi)
 5. Moldova ratifioi EU-sopimuksen – Venäjä asetti tuontikiellon 3.7.2014. Yleisradio, yle.fi. Viitattu 30.10.2014.
 6. Pro-EU parties edge towards victory in Moldova 1.12.2014. ft.com. Viitattu 1.12.2014. (englanniksi)
 7. Moldova election: Will voters choose EU or Putin? 29.11.2014. BBC, bbc.com. Viitattu 1.12.2014. (englanniksi)
 8. Moldova’s pro-Europe parties eye new coalition despite Socialist poll victory 1.12.2014. The Guardian, theguardian.com. Viitattu 1.12.2014. (englanniksi)
 9. Putin Puts Gagauz in Play Against Moldova and the West (Eurasia Daily Monitor Volume: 11 Issue: 201,) 11.11.2014. The Jamestown Foundation, jamestown.org. Viitattu 1.12.2014. (englanniksi)
 10. Constitution of the Republic of Moldova adopted on 29 July 1994. Unofficial translation (pdf) (Moldovan perustuslain epävirallinen käännös) Constitutional Court of the Republic of Moldova, constcourt.md. Viitattu 30.10.2014. (englanniksi)
 11. a b Maatiedosto Moldova - Poliittinen järjestelmä Ulkoasiainministeriö, formin.finland.fi. Viitattu 30.10.2014.
 12. a b c Association for Participatory Democracy “ADEPT”: General information about the parliamentary elections of 2014 in Moldova (ADEPT on Yhdysvaltain ulkoministeriön rahoittama, vuonna 2000 rekisteröity, yleishyödyllinen Moldovassa toimiva sitoutumaton NGO) e-democracy.md. Viitattu 31.10.2014. (englanniksi)
 13. Astăzi, 30 octombrie 2014, a avut loc ultima tragere la sorţi pentru candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Moldovan keskusvaalilautakunnan lehdistötiedote) 30.10.2014. Comisia Electorală Centrală (CEC), cec.md. Viitattu 31.10.2014. (romaniaksi)
 14. Sondaj: În viitorul Parlament de la Chişinău ar putea accede şase partide 27.10.2014. moldova.org. Viitattu 31.10.2014. (romaniaksi)
 15. Stanislav Secrieru: Can Moldova stay on the road to Europe? (pdf) January 2014. The European Council on Foreign Relations, ecfr.eu. Viitattu 30.10.2014. (englanniksi)
 16. Politics in translation / Moldovan politics: Who's who (pdf) 10.2014. sras.org. Viitattu 30.10.2014. (englanniksi)
 17. Sondaj IMAS: PCRM-19,6 %, PLDM-17,2 %, PDM-14,2 %, partidul Patria-8,7 % şi PL-8,5% 22.11.2014. moldova.org. Viitattu 23.11.2014. (romaniaksi)
 18. Association for Participatory Democracy “ADEPT”: If parliamentary elections were held next Sunday, which party would you vote for? (vaaleja edeltäneiden mielipidekyselyhjen yhteenvetoa) e-democracy.md. Viitattu 3.12.2014. (englanniksi)
 19. Association for Participatory Democracy “ADEPT”: Electoral Contestants for Parliamentary Elections 2014 e-democracy.md. Viitattu 3.12.2014. (englanniksi)
 20. Association for Participatory Democracy “ADEPT”: The CEC requests exclusion of the “Patria” Party from the electoral race (ADEPT on Yhdysvaltain ulkoministeriön rahoittama, vuonna 2000 rekisteröity, yleishyödyllinen Moldovassa toimiva sitoutumaton NGO) e-democracy.md. Viitattu 2.12.2014. (englanniksi)
 21. Official exchange rates - 26.11.2014 (MDL:n vaihtokurssi Euroon nähden 26.11.2014. 1 EUR= 18.6817 MDL.) National Bank of Moldova, bnm.md. Viitattu 2.12.2014. (englanniksi)
 22. Wahl in Moldau - Lieber zu Putin (pdf) 28.11.2014. Frankfurter Allgemeine Zeitung, faz.net. Viitattu 30.11.2014. (saksaksi)
 23. a b A Disappointing Victory New Eastern Europe Online Edition, ISSN 2084-400X. 2.12.2014. New Eastern Europe, neweasterneurope.eu. Viitattu 3.12.2014. (englanniksi)
 24. Moldova goes to the polls: Pro-EU parties square off against pro-Russian socialists rt.com. .11.2014 julkaisija = rt.com. Viitattu 3.12.2014. (englanniksi)
 25. Voturile din mai mult de jumătate de secții, procesate. Cine conduce (Ääntenlaskennan tilanne kun 63,82 % parlamenttivaalien äänistä (1323/2073 äänestysaluetta) oli laskettu) 1.12.2014. moldova.org. Viitattu 1.12.2014. (romaniaksi)
 26. The Central Election Commission presented the final results of the past parliamentary elections on November 30 5.12.2014. infomarket.md. Viitattu 8.12.2014. (englanniksi)
 27. a b Comisia Electorală Centrală prezintă lista integrală a concurenţilor electorali cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor din 30 noiembrie 2014 (Moldovan keskusvaalilautakunnan lehdistötiedote parlamenttiin valituista kansanedustajista) 5.12.2014. Comisia Electorală Centrală (CEC), cec.md. Viitattu 8.12.2014. (romaniaksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa