Mielenterveyshoitaja

Mielenterveyshoitaja hoitaa ja kuntouttaa kaikenikäisiä potilaita.

Työtehtävät

muokkaa

Tarkoitus olisi että potilas pääsisi palaamaan töihin ja normaaliin elämään, vaikka näin ei kuitenkaan aina käy. Mielenterveyshoitajan työtehtäviin kuuluu kuunnella ja tukea potilasta sekä auttaa jokapäiväisen elämän toimissa kuten pukemisessa, peseytymisessä ja ruokailussa. Jos potilas on yrittänyt itsemurhaa, tai perheessä on jonkinlainen kriisitilanne, mielenterveyshoitaja auttaa potilasta kriisihoidossa eli akuutissa ensiavussa. Mielenterveyshoitajan on myös joskus annettava pakkolääkitystä, jos potilas ei muuten rauhoitu. Joskus potilas täytyy eristää muista potilaista turvallisuuden (oman tai toisten) vuoksi. Mielenterveyshoitaja voi olla potilaan omahoitaja, joka suunnittelee potilaan hoidon. Hän tekee myös potilaiden kanssa retkiä, pelaa pelejä, askartelee, kuuntelee musiikkia ja käy kävelyllä.

Mielenterveyshoitaja tekee kotikäyntejä ja opettaa potilasta ruoanlaitossa, rahankäytössä, siisteydessä ym. Hän myös tekee yhteistyötä potilaan omaisten kanssa, sekä muiden hoitoryhmän jäsenten kanssa.

Työpaikat

muokkaa

Mielenterveyshoitaja saattaa työskennellä hyvin erilaisissa paikoissa. Hän toimii erilaisissa hoitolaitoksissa, mielisairaaloissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, mielenterveystoimistoissa ja -neuvoloissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, yksityisissä hoitokodeissa, kotipalvelussa, kriminaalihuollossa, päihdehuollossa ja terveyskeskuksissa. Heitä toimii myös eri järjestöjen palveluksessa sekä työnohjaus- ja neuvontatehtävissä.

Koulutus

muokkaa

Mielenterveyshoitajan koulutus on sosiaali- ja terveysalalla mielenterveys- ja päihdetyökoulutusohjelma. Koulutus kestää noin kolme vuotta.

Työajat

muokkaa

Mielenterveyshoitajan työ on useimmiten kolmivuorotyötä; aamu, ilta, yö. Työaika vaihtelee työpaikan mukaan, sekä sen, työskenteleekö avohoidon puolella vai sairaalassa. Tulevaisuudessa tämä saattaa kuitenkin muuttua, kun mielenterveyshoitajan työ laajenee.

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa