Marxilainen työväenliitto

Marxilainen työväenliitto (MTL) on vuonna 2000 perustettu poliittinen yhdistys, joka kuuluu kansainväliseen trotskilaiseen Komiteaan neljännen internationaalin jälleenperustamiseksi (CRFI).

Marxilaisen työväenliiton perustamiskutsu esitettiin huhtikuussa 2000 Marxilaisen opposition (MO) molempien jäsenten käveltyä ulos Sosialistiliiton (SL) liittokokouksesta. MO oli perustettu loppuvuodesta 1999 kriittiseksi ryhmäksi SL:n sisälle. Erimielisyyksiä oli muun muassa Neuvostoliiton luonteesta sekä vallankumouksellisen järjestön periaatteista. SL:oa lahkolaisuudesta syyttäneet toverit katsoivat liiton menneen liian pitkälle viimeistään päätettyään liittyä kansainväliseen International socialist -suuntaukseen (IS). MTL puolestaan kuului toiseen trotskilaiseen internationaaliin, Kansainväliseen työväenkomiteaan (IWC), jonka perustajajäsen MO oli ollut. 10. kesäkuuta 2000 perustetun MTL:n katsottiin olevan alkuna tulevalle todella marxilaiselle puolueelle. MTL:n kotisivut avattiin alkuvuodesta 2001. Saman vuoden kesäkuussa MTL esiintyi omin tunnuksin mielenosoituksissa Göteborgissa ja kolme järjestön jäsentä pidätettiin.

MTL:n läheinen yhteistyö IWC:n kanssa ei kestänyt kauan ja 8. lokakuuta 2001 MTL erosi järjestöstä syyttäen sitä toimintakyvyttömyydestä ja kykenemättömyydestä ongelmien käsittelyyn. Kiistat olivat kärjistyneet Genovan mielenosoituksissa, kun eräs MTL:n jäsen oli erotettu IWC:sta. MTL väitti IWC:n toiminnan johtaneen myös oman työnsä lamautumiseen ja eroamisen katsottiin auttavan aloittamista uudelleen puhtaalta pöydältä. Eräs MTL:n jäsen päätti tässä vaiheessa perustaa Komiteaan työväeninternationaalin puolesta (CWI) kuuluvan Sosialistisen vaihtoehdon. MTL:n järjestäytymiskokous pidettiin Oulussa 9.-10. maaliskuuta 2002. Tuossa kokouksessa muutettiin MTL.n sääntöjä, hyväksyttiin toimintakertomus vuosille 2000-2002 sekä ruodittiin ongelmallisia suhteita muihin vasemmistolaisiin järjestöihin.

Neljännen internationaalin polttavaa ajankohtaisuutta korostaneet MTL:n johtavat ja ainoat kaksi toveria lähenivät argentiinalaisen Työväenpuolueen (PO) viitoittamaa trotskilaista suuntausta ja liittyivät Jorge Altamiran johtamaan Liikkeeseen neljännen internationaalin uudelleenperustamiseksi (MRFI). MTL on osallistunut nimensä CRFI:ksi nimensä vaihtaneen järjestön toimintaan aktiivisesti ja liiton julkilausumia on julkaistu CRFI:n International Worker -lehdessä.

MTL:n korkein päättävä elin on kerran vuodessa koolle kutsuttava edustajakokous, jossa kaikki järjestön jäsenet ovat edustettuina. Edustajakokous valitsee keskuskomitean ja pääsihteerin johtamaan puoluetta, jonka perusyksikköjä ovat paikalliset solut. 2002 pääsihteeriksi valittiin oululainen Dimitris Mizaras. Hän oli puolueen kahdesta jäsenestä vanhempi. MTL järjesti edustajakokouksen viimeksi 2007.

MTL:n äänenkannattajana toimi aluksi Teemu Luojolan päätoimittama Itä-Uudenmaan mielipidelehti Å-sikten (19. toukokuuta 2002 lähtien Å-sikten – mielipide), jota vuodesta 1999 lähtien oli julkaissut Itä-Uudenmaan Sosialistiliitto (IUSL). 6. helmikuuta 2001 taloudellisissa vaikeuksissa ollutta lehteä julkaisemaan perustettiin Osuuskunta Luokkatieto, jossa MTL:n jäsenet ovat keskeisessä osassa. MTL halusi kuitenkin alusta asti julkaista myös omaa valtakunnallista lehteä. Ensimmäinen tällainen yritys oli Työväen ääni, jota seurasi kaksi numeroa (2001) ilmestynyt Militantti. Å-sikten lopetti ilmestymisensä helmikuussa 2003. MTL:n nykyinen lehti on Työväen mielipide.

MTL on osallistunut kunnallis- ja eduskuntavaaleihin. Eduskuntavaaleissa 2003 MTL:n omilla tunnuksilla esiintyneet ehdokkaat Mizaras ja Luojola keräsivät äänistä 0,019 prosenttia. Kunnallisvaaleissa 2000 Luojola oli Kansanvallan puolesta -listan ehdokkaana Porvoossa ja Mizaras 2004 Oulussa Valvova silmä -listalla. Eduskuntavaaleissa 2007 MTL asetti kaksi ehdokasta SKP:n listoilla. Mizaras sai 38 ja Jani Poimala 101 ääntä, mikä on noin 0,01% kaikista äänistä.

Aiheesta muuallaMuokkaa