Maanpuolustuskoulutusyhdistys

suomalainen julkisoikeudellinen yhdistys
Tämä artikkeli käsittelee Maanpuolustuskoulutusyhdistystä, jota ei tule sekoittaa Maanpuolustuskurssiyhdistykseen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (lyh. MPK, ruots. Försvarsutbildningsföreningen) on suomalainen julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä.[1] Yhdistyksen jäseniä ovat Kadettikunta, Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustusnaisten Liitto, Naisten Valmiusliitto, Nylands Brigads Gille, Reserviläisliitto, Reserviläisurheiluliitto, Sininen Reservi, Sotilaskotiliitto , Suomen Lentopelastusseura SLPS, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto.[2] Määräysvaltaa yhdistyksessä käyttää valtioneuvosto, joka nimittää yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä enemmistön hallituksen jäsenistä. Henkilöjäseniä yhdistyksellä ei ole.[3]

Yhdistyksen logo

Vuoden 2007 loppuun saakka MPK:n tehtäviä hoiti tavallinen rekisteröity yhdistys Maanpuolustuskoulutus ry, joka muuttui julkisoikeudelliseksi Maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi, kun laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) tuli voimaan 01.01.2008.

MPK:n julkisista hallintotehtävistä on säädetty vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 7 §:ssä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisina hallintotehtävinä on:

1) järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta;

2) kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta;

3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta.

Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys voi järjestää turvallisuus-, varautumis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen säännöissä määrätään.

Koulutus järjestetään paikallisesti alueellisissa maanpuolustuspiireissä sekä valtakunnallisissa Ilma- ja Meripuolustuspiireissä ja niiden koulutuspaikkojen toiminta-alueilla.

OrganisaatioMuokkaa

Yhdistyksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja apunaan johtoryhmä sekä keskustoimiston henkilökunta. Koulutuksesta vastaavat maanpuolustuspiirit, sekä valtakunnalliset meri- ja ilmapuolustuspiirit. Maanpuolustuspiirejä johtavat piiripäälliköt apunaan johtoryhmä, sekä piiritoimiston henkilökunta.

Piirit on jaettu koulutus- ja tukiyksikköihin (KOTU), jotka omalta osaltaan piiritoimiston ohjeistamana huolehtivat oman alueensa kurssien järjestämisestä.

ToiminnanjohtajatMuokkaa

PuheenjohtajatMuokkaa

 • Tapio Peltomäki
 • Juha Korkeaoja 2012 -
 • Harri Kainulainen.

Varapuheenjohtaja on Suomen Reserviupseeriliittoa edustava Mikko Halkilahti.

Maavoimien toimintaan liittyvät alueelliset maanpuolustuspiiritMuokkaa

Maanpuolustuspiirit ovat 1. tammikuuta 2011 alkaen:

Helsingin koulutuspaikalla on oma amatööriradiokutsumerkki, OI2RP. [4]

Lahden koulutuspaikalla on oma amatööriadiokutsumerkki, OI3MPK. MPK tarkoittaa Maanpuolustuskoulutusyhdistystä. [5] Lahden koulutuspaikka on siirtynyt Mannerheimintieltä 2017 Maanpuolustustalolle Paavolaan.

Ilmavoimien toimintaan liittyvä ilmapuolustuspiiriMuokkaa

Merivoimien toimintaan liittyvä meripuolustuspiiriMuokkaa

KurssitoimintaMuokkaa

Yhdistys tarjoaa maanlaajuisesti monenlaisia kursseja. Kurssitoiminta jakaantuu neljään osa-alueeseen:

 • turvallisuuskoulutus
 • varautumiskoulutus
 • sotilaallinen koulutus
 • johtaja- ja kouluttajakoulutus

Kursseista noin kolmasosa on Puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista koulutusta, joka järjestetään Puolustusvoimien vapaaehtoisina harjoituksina. Toinen kolmannes koulutuksesta on sotilaallisia valmiuksia palvelevaa, MPK:n kursseina järjestettävää koulutusta. Viimeinen kolmannes on siviileille ja siviiliorganisaatioille suunnattua turvallisuus- ja varautumiskoulutusta. Näiden kurssien aiheina ovat lähinnä ensiapu, maastossa selviytyminen, pelastuspalvelu, siviilihallinnon kriisiajan tehtävät sekä Puolustusvoimien tukitoiminnot. Sotilaalliset kurssit on suunnattu 18 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Osalle sotilaallisista kursseista voivat osallistua vain puolustusvoimien reserviläiset.[7]

Osa kursseista on suunnattu kaikille kiinnostuneille. myös siviileille ja niiden aiheina on mm. ensiapua, pelastuspalvelua, erilaisiin Puolustusvoimien tukitoimintoihin kouluttautumista, mutta osa kursseista on sotilaallisia kursseja, joihin osallistuminen edellyttää suoritettua varusmiespalvelusta. Tämän lisäksi MPK tuottaa muuta varautumis- ja johtamiskoulutusta viranomaisten tarpeiden ja tilausten mukaisesti.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämistä sotilaallisista kursseista Puolustusvoimat myöntää korvaavia kertausharjoitusvuorokausia, mikäli koulutusta on 8h kurssivuorokautta kohden. Korvaavat kertausharjoitusvuorokaudet rinnastetaan Puolustusvoimien kertausharjoitusvuorokausiin sodanajan sijoitusta ja ylennyksiä harkittaessa. Ylennyksiä harkittaessa kurssivuorokausia rinnastetaan kertausharjoitusvuorokausiin enintään 25 kappaletta.[8] MPK:n toimeenpanemista Puolustusvoimien vapaaehtoisista harjoituksista myönnetään niin ikään kertausharjoitusvuorokausia. Puolustusvoimien maakuntajoukkojen koulutus perustuu osittain MPK:n tarjoamaan koulutustarjontaan. Sen sijaan organisaationa maakuntajoukot ovat osa puolustusvoimien reserviä ja normaaleja sotilasläänien tehtävät korvanneiden joukko-osastojen aikaisia sodanajan joukkoja.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaan kuuluu myös radioamatööritoimiminta. Sen Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä Helsingin koulutuspaikalla on Santahaminassa käytössä OI-kutsumerkki, OI2RP. Myös Hämeen maanpuolustuspiirissä on omansa, OI3MPK, Lahden koulutuspaikalla Paavolassa.

HistoriaMuokkaa

Yhdistys on perustettu joulukuussa 1993 ja se toimi yksityisoikeudellisena rekisteröitynä yhdistyksenä vuoden 2007 loppuun ennen kuin siitä tuli lailla asetettu julkisoikeudellinen yhdistys.

LähteetMuokkaa

 1. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 556/2007). 6 §. Viitattu 28.1.2008
 2. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenet Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Viitattu 7.9.2010.
 3. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 556/2007). 8–9 §. Viitattu 28.1.2008
 4. OI-asemat päivitetty 26.06.2017 (HTML) (sivu 1) 26.06.2017. Timo Virtanen, OH7JHA. Viitattu 19.07.2017. Pääte RP saattaa tarkoittaa rannikkopuolustusta.
 5. OI-asemat päivitetty 26.06.2017 (HTML) (sivu 1) 26.06.2017. Timo Virtanen, OH7JHA. Viitattu 19.07.2017. Pääte RP saattaa tarkoittaa rannikkopuolustusta.
 6. http://www.mpkl.fi/mpkl/mpklweb.nsf/sp?open&cid=content3BD29C&mpklnf=Maanpuolustuskiltojen%20liitto\Navi\Uutiset&mpklnfa=o
 7. MPK:n Strategia 2020 mpk.fi. Viitattu 29.3.2016.
 8. Suomalainen reserviupseeri. Suomen reserviupseeriliitto. Viitattu 2.10.2007.

Aiheesta muuallaMuokkaa