Luettelo Suomen teekkarikilloista

Wikimedia-luetteloartikkeli

Tämä artikkeli on Luettelo Suomen teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien teekkarikilloista. Luettelossa on esitettynä kaikki teknillisten yliopistojen ylioppilaskuntien ja teknillisten tiedekuntien teekkariyhdistysten killoiksi hyväksymät rekisteröidyt yhdistykset ja alayhdistykset.

Aalto-yliopistossa toimii 14 kiltaa, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, sekä osakunta, joka on lailla ja asetuksella säädetty julkisoikeudellinen yhteisö.[1]

 • Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta (SIK) – sähkötekniikan kilta, kotisivu
 • Arkkitehtikilta (AK) – arkkitehtuurin kilta, kotisivu
 • AS – automaatio- ja systeemitekniikan kilta, kotisivu
 • Inkubio – bioinformaatioteknologian kilta, kotisivu
 • Fyysikkokilta (FK) – teknillisen fysiikan ja matematiikan kilta, kotisivu
 • Athene – informaatioverkostojen kilta, kotisivu
 • Kemistikilta (KK) – kemiantekniikan kilta, kotisivu
 • Koneinsinöörikilta (KIK) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Maanmittarikilta (MK) – maanmittauksen kilta, kotisivu
 • Puunjalostajakilta (PJK) – puunjalostustekniikan kilta, kotisivu
 • Rakennusinsinöörikilta (IK) – rakennustekniikan kilta, kotisivu
 • Tietokilta (TiK) – tietotekniikan kilta, kotisivu
 • Prodeko – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Vuorimieskilta (VK) – materiaalitekniikan kilta, kotisivu
 • Teknologföreningen (TF) – ruotsinkielisten opiskelijoiden osakunta, kotisivu

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kahdeksan teekkarikiltaa toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä[2].

 • Armatuuri – energiatekniikan kilta, kotisivu
 • Cluster – tietotekniikan kilta, kotisivu
 • Kaplaaki – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Kemiantekniikan kilta (Ketek) – kemiantekniikan kilta, kotisivu
 • Koneenrakennuskilta (KRK) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Lateksii – laskennallisen tekniikan kilta, kotisivu
 • Pelletti – ympäristötekniikan kilta, kotisivu
 • Sätky – sähkötekniikan kilta, kotisivu

Oulun yliopiston teekkareiden keskuselimenä toimii Oulun Teekkariyhdistys[1]. Sen yhteydessä on seitsemän rekisteröitynä yhdistyksenä toimivaa teekkarikiltaa.[3] Myös jotkin muut Oulun yliopiston ainejärjestöt käyttävät kilta-nimitystä.

 • Oulun Tuotantotalousteekkarit (OPTIEM) – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Oulun Arkkitehtikilta – arkkitehtuurin kilta, kotisivu
 • Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta (Konekilta) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Oulun yliopiston Prosessikilta – prosessitekniikan kilta, kotisivu
 • Oulun Tietoteekkarit (OTiT) – tietotekniikan ja informaatioverkostojen kilta, kotisivu
 • Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta – ympäristötekniikan ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan kilta, kotisivu
 • Sähköinsinöörikilta (SIK) – sähkötekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kilta, kotisivu

Tampereen yliopistossa toimivien 13 killan keskuselimenä toimii nykyään Tampereen Teekkarit ry, aikaisemmin Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta.[4]

 • Tampereen arkkitehtikilta (TamArk) – arkkitehtuurin kilta, kotisivu
 • Automaatiotekniikan kilta (Autek) – automaatiotekniikan kilta, kotisivu
 • Bioteekkarikilta (Bioner) – biotekniikan kilta, kotisivu
 • Indecs – tuotantotalouden kilta, kotisivu
 • Koneenrakentajakilta (KoRK) – konetekniikan kilta, kotisivu
 • Materiaali-insinöörikilta (MIK) – materiaalitekniikan kilta, kotisivu
 • Tampereen rakentajakilta (TARAKI) – rakennustekniikan kilta, kotisivu
 • Sähkökilta (Skilta) – sähkötekniikan kilta, kotisivu
 • Hiukkanen – teknis-luonnontieteellinen kilta, kotisivu
 • Tietojohtajakilta (Man@ger) – tietojohtamisen kilta, kotisivu
 • Tietoteekkarikilta (TiTe) – tietotekniikan kilta, kotisivu
 • Ympäristöteekkarikilta (YKI) – ympäristötekniikan kilta, kotisivu
 • Porin teekkarit (PoTka) – Porissa TAU:n sivuyksikössä opiskelevien teekkareiden kilta, kotisivu

Turun yliopistossa on kaksi diplomi-insinööriopiskelijoiden kiltaa, joitten yhdyselimenä toimii Turun suomen- ja ruotsinkielisten teekkarien epävirallinen Teekkarikomissio[5].

 • Digit – tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kilta, kotisivu
 • Nucleus – biotekniikan kilta, kotisivu

Vaasan yliopiston ainoan teknillis-tieteellisen koulutusohjelman aineyhdistys Tutti ry. toimii sekä kiltana että teekkariyhdistyksenä.[6]

Åbo akademissa on kaksi teekkariyhdistystä, joista molemmat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.[7]

 • Kemistklubben, katsoo edustavansa kaikkia yliopiston teekkareita sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian opiskelijoita, kotisivu[8]
 • Datateknologerna vid Åbo Akademi, edustaa tietotekniikan opiskelijoita, mutta hyväksyy myös jäsenikseen "teknisesti suuntautuneita" tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoita, kotisivu[9]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa