Linderin senaatti

Linderin senaatti oli Suomen senaatti vuosina 1900–1905. Suuri osa Tudeerin senaattia erosi syksyllä 1900 protestina Helmikuun manifestia seuranneille Pietarista annetuille asetuksille, erityisesti kielimanifestille. Uudeksi Senaatin talousosaston varapuheenjohtajaksi nimitettiin ylihovijahtimestari Constantin Linder. Hän jatkoi suurimman osan ensimmäistä sortokautta. Myöntyväisyys, eli keisarin antaman uuden lainsäädännön hyväksyminen, oli tämän senaatin linjana. Eronneiden, erotettujen tai kuolleiden ruotsinkielisten senaattorien tilalle nimitettiin suomettarelaisia, minkä seurauksena senaatti alkoi vähin erin suomalaistua. Keskeinen saavutus oli vuoden 1902 kieliasetus, joka vuosien kamppailun jälkeen viimein teki suomesta muodollisesti tasavertaisen virallisen kielen ruotsin rinnalle. Arvostelun kohteeksi joutunut Linder siirtyi vuoden 1905 alussa ministerivaltiosihteeriksi Pietariin.

Sotilastoimituskunta lakkautettiin 2.7.1903 tehdyllä päätöksellä lokakuun alusta lukien.

KokoonpanoMuokkaa

Senaattori Tehtävissä Puolue
Senaatin talousosaston varapuheenjohtaja
Constantin Linder

19.10.1900 – 18.1.1905

 ?
Oikeustoimituskunnan päällikkö
Waldemar Eneberg
Daniel Woldemar Åkerman

19.10.1900 – 8.6.1904 (kuoli)
1.11.1904 – 7.2.1905

Suomalainen puolue
Suomalainen puolue
Siviilitoimituskunnan päällikkö
Edvard von Boehm

19.10.1900 – 29.3.1905

 ?
Kamaritoimituskunnan päällikkö
Gustaf Esaias Fellman

19.10.1900 – 29.3.1905

 ?
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö
Henrik Willehad Åkerman
Edvard Rudolf Neovius

19.10.1900 – 28.10.1900
28.10.1900 – 29.3.1905

 ?
 ?
Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö
Johan Gustaf Sohlman
Arvid Genetz

19.10.1900 – 16.5.1901
16.5.1901 – 29.3.1905

 ?
Suomalainen puolue
Maanviljelystoimituskunnan päällikkö
Knut Robert Karl Walfrid Spåre
Alfred Oswald Kihlman

19.10.1900 – 3.7.1903 (kuoli)
17.10.1903 – 29.3.1905

 ?
Suomalainen puolue
Kulkulaitostoimituskunnan päällikkö
Ossian Bergbom, vuodesta 1903 Wuorenheimo

19.10.1900 – 29.3.1905

Suomalainen puolue
Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö
Henrik Willehad Åkerman
August Ramsay
Daniel Woldemar Åkerman
Sebastian Gripenberg

28.10.1900 – 2.5.1901
16.5.1901 – 27.8.1901
25.10.1901 – 1.11.1904
1.11.1904 – 29.3.1905

 ?
Ruotsalainen puolue
Suomalainen puolue
Suomalainen puolue
Sotilastoimituskunnan päällikkö
Michael Leonard von Blom

19.10.1900 – 30.9.1903 (virka lakkautettu)

 ?
Salkuton senaattori
Michael Leonard von Blom

1.10.1903 – 29.3.1905

 ?

LähteetMuokkaa

  • Jorma Selovuori ja Tuomas Parkkari (toim.): Hallintohistorian tilastoja 2. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1995.


Edeltäjä:
Tudeerin senaatti
Keisarillinen Suomen senaatti
19. lokakuuta 190029. maaliskuuta 1905
Seuraaja:
Strengin senaatti