Lauri Cederberg

suomalainen oikeustieteen professori

Lauri Antero Cederberg (20. huhtikuuta 1881 Hausjärvi15. marraskuuta 1943 Helsinki) oli suomalainen juristi. Hän oli Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori 1924–1943. Hänen tutkimusalaansa oli kauppa- ja osakeyhtiöoikeus.[1][2].[3]

Cederbergin vanhemmat olivat teologian tohtori Johan Antero Cederberg ja Minna Elisabeth Hjelt. Hän pääsi ylioppilaaksi vuonna 1900 ja valmistui lakitieteen kandidaatiksi 1908 ja lakitieteen tohtoriksi 1915. Cederberg sai varatuomarin arvon 1913. Hän opiskeli ulkomailla Bonnissa 1911, Berliinissä 1912 ja 1913, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa 1913, Oslossa 1914, Lontoossa 1828 ja Kielissä 1931.[2]

Cederberg oli Turun hovioikeudessa notaarina vuodesta 1917, viskaalina vuodesta 1918 ja asessorina vuodesta 1918. Hän oli lainvalrnistelukunnassa nuorempana jäsenenä vuodesta 1917 ja vanhempana jäsenenä vuodesta 1919. Kauppaoikeuden professoriksi Cederberg tuli 1924. [2]

Cederbergin veli oli Arno Rafael Cederberg[1].

TeoksiaMuokkaa

 • Lisiä oppiin kauppiaskäsitteestä Suomen siviilioikeuden mukaan. 1912
 • Prokura Suomen lain mukaan, väitöskirja. Helsinki 1915
 • Näkökohtia Suomen velvoite- ja kauppaoikeuden kodifioimiskysymyksessä. Lainvalmistelukunta, Helsinki 1919
 • Kauppaoikeuden suhde muuhun siviilioikeuteen. WSOY 1925, 2. täydennetty ja uusittu painos 1939
 • Oikeudellisia näkökohtia yhtiöiden bilanssien julkisuuskysymyksessä. Porvoo 1927
 • Julian Serlachius : Suomen yleisen obligatsionioikeuden oppikirja ; suomentanut Rafael Erich ; uudemman lainsäädännön aiheuttamilla lisäyksillä täydentänyt Lauri Cederberg. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 122. Helsinki 1927
 • Osakeyhtiön hallituksen jäsenen oikeudesta ottaa osaa yhtiökokouksen päätöksen tekoon siitä toimenpiteestä, johon hallituksen vuoden kuluessa pitämä hallinto ja siitä tehty tili antaa aihetta. Helsinki 1929
 • Kulta-klausuulin pätevyydestä. 1933
 • Osakeyhtiölain uusiminen vähemmistösuojaa silmälläpitäen. Porvoo 1934
 • Osakkeenomistajain oikeus tarkistaa osakeluetteloa. Porvoo 1935
 • Osakeyhtiölain uudet määräykset : osakkeenomistajien ja osakkeenomistajien vähemmistön oikeuksien turvaamisesta osakeyhtiöissä. WSOY 1936, 2. painos 1941
 • Kauppa-agentuurista Suomen oikeuden mukaan : Helsingin agenttiyhdistyksen kokouksessa 7 p:nä huhtikuuta 1938 pidetty esitelmä. Helsingin agenttiyhdistys, Helsinki 1938, 2. painos WSOY 1949
 • Kirjanpitolain 4 §:n 4 ja 5 kohdan tulkintaa. Porvoo 1938
 • Tilintarkastuksesta Suomen osakeyhtiölain mukaan. K. H. T. -yhdistyksen julkaisuja 3. Turku 1938
 • Eräitä huomautuksia ulkomaalaisten oikeutta omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita koskevan lakiehdotuksen johdosta. Porvoo 1939
 • Osakeyhtiölain määräykset laittomasta osingonjaosta. Porvoo 1939
 • Sotilaallisten joukkojen kuljetuksesta neutraalisen valtakunnan alueen kautta. Porvoo 1940
 • Osakeyhtiön vararahastosta. Porvoo 1941
 • Oikeuskäytöstä vakuutussopimuslain alalla : esitelmä. Helsinki 1943
 • Osakepääoman korotus. Vammala 1943
 • Vähemmistön oikeuksien turvaamisesta osakeyhtiössä ; kirj. Lauri Cederberg, Matti Ylöstalo. 3. uud. painos WSOY 1962, 4. painos 1966

LähteetMuokkaa

 1. a b Facta2001, WSOY 1981, 3. osa, palsta
 2. a b c Aikalaiskirja 1934
 3. Svensk Juristtidning 1944, s. 91
Tämä tieteilijään liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.