Kotkanneva

Kotkanneva on luonnonsuojelualue entisen Kälviän kunnan alueella Kokkolassa, Kälviän Yhteishirsimetsä -nimisen yhteisalueen kaakkoisosassa Halsuan ja Toholammin kuntien välissä. Alueen pinta-ala on noin 3 000 hehtaaria.

Kotkannevan suuret avosuot ovat aapasoita, joilla esiintyvät kaikki Keski-Pohjanmaan neva- ja rämetyypit kaikkein rehevimpiä lukuun ottamatta. Särkisenjärven kaakkoispuolella on pieni kehittyvä keidassuo. Kivennäismaiden metsät ovat enimmäkseen männiköitä.

Alueen linnusto on laji- ja yksilömäärältään runsas. Pesimälajistoon kuuluu runsaasti kahlaajalintuja sekä metsähanhi. Alueella elää myös useita petolintulajeja.