Kosteus

veden tai vesihöyryn määrä toisessa aineessa

Kosteus ilmaisee veden tai vesihöyryn määrää toisessa aineessa. Kosteus voidaan ilmaista useilla eri tavoilla absoluuttisena tai suhteellisena kosteutena. Ilmankosteus on merkittävin kosteussuure, mutta myös monilla muilla kosteuksilla, kuten rakennusmateriaalien ja polttoaineiden kosteudella on merkitystä.

Kosteussuureita lämpötilan funktiona. Pystyakselina absoluuttinen kosteus g/kg. Punaisella viivalla kyllästyskosteus, vihreällä tila jossa suhteellinen kosteus on 50%.
Hiuskosteusmittari: laitteen oikeassa laidassa olevat hiukset venyvät ja kutistuvat kosteuden mukaan ja vääntävät kynää ohjaavaa vipua eri asentoihin sen mukaan. Samassa laitteessa mukana myös lämpömittari.

Absoluuttinen kosteus muokkaa

Absoluuttinen kosteus ilmoittaa veden tai vesihöyryn määrän tietyssä tilavuudessa tai massayksikössä toista ainetta. Se kuvaa nimensä mukaisesti ilman absoluuttista vesisisältöä. Nimellisesti absoluuttisella kosteudella tarkoitetaan vesihöyryn massan suhdetta tämän vesihöyrymäärän sisältämän ilman tilavuuteen. Käytännössä absoluuttinen kosteus on käsitteenä moninainen ja aina tulisi tarkistaa mitä sillä on tarkoitettu. Tilavuutena tai massana voi olla joko kuivan tai kostean aineen tilavuus tai massa. Yksiköinä voi siis olla esimerkiksi kg/m³, g/m³, kg/kg tai g/kg.[1]

Absoluuttinen kosteus AH voidaan esittää esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 

missä

  • mt on kostean aineen massa
  • mk on kuivan aineen massa
  • Vk on kuivan aineen tilavuus
  • mv on aineen sisältämän vesihöyryn massa.

Sekoitussuhde muokkaa

Sekoitussuhde on aineen sisältämän veden tai vesihöyryn massan suhde kuivan aineen massaan. Kyllästyssekoitussuhteella tarkoitetaan ilman suurinta sekoitussuhteen arvoa ilman vesihöyryn tiivistymisen alkamista. Yksikkönä käytetään useimmiten joko kg/kg tai g/kg. Joidenkin aineiden, kuten puun tilavuus muuttuu kosteuden funktiona, joten niiden absoluuttinen vesisisältö kannattaa ilmaista esimerkiksi veden massan suhteena kuivan aineen massaan. Sekoitussuhde MRi lasketaan seuraavasti:

 


Ominaiskosteus muokkaa

Ominaiskosteus kertoo aineen sisältämän veden tai vesihöyryn massan suhteen aineen kokonaismassaan. Aineen kokonaismassassa on siis myös aineen sisältämän veden massa mukana. Kyllästyskosteudella tarkoitetaan ilman suurinta ominaiskosteuden arvoa ilman vesihöyryn tiivistymisen alkamista. Yksikkönä käytetään joko kg/kg tai g/kg.

 

Ominaiskosteus ja sekoitussuhde riippuvat toisistaan seuraavilla tavoilla:

 
 


Suhteellinen kosteus muokkaa

Suhteellinen kosteus on todellisen vesihöyrynpaineen ja kyllästyshöyrynpaineen välinen suhde tietyssä lämpötilassa[1] ts. ilmassa olevan vesihöyryn määrä suhteessa suurimpaan mahdolliseen. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosentteina (%)

Suhteellinen kosteus RH voidaan laskea:

 

missä

  •   on veden osapaine kaasuseoksessa
  •   on vesihöyryllä kylläisen ilman veden osapaine kaasuseoksessa kyseisessä lämpötilassa eli kyllästysosapaine.

Lähteet muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta ilmankosteuden mittalaitteita.

Aiheesta muualla muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Kosteus.