Kommunistinen nuorisoliitto

entinen suomalainen järjestö
Tämä artikkeli käsittelee vuosina 2000-2019 toiminutta järjestöä. 1920- ja 1930-luvuilla vaikutti Suomen kommunistinen nuorisoliitto

Kommunistinen nuorisoliitto (KomNL) oli suomalainen vuonna 2000 perustettu puoluepoliittisesti sitoutumaton kommunistinen nuorisojärjestö. KomNL oli tarkoitettu 15–30-vuotiaille kommunisteille ja kommunismista kiinnostuneille[1]. Järjestö lopetti varsinaisen toiminnan vuonna 2019, mutta on edelleen yhdistysrekisterissä[2].

Kommunistinen nuorisoliitto
Perustettu 2000
Jäsenlehti Kumous

KomNL julkaisi Kumous-nimistä verkkolehteä sekä ennen sitä .kom-nimistä lehteä verkossa ja painettuna 1-3 kertaa[3] vuodessa. .komin edeltäjää Nuorten vastarinta -lehteä julkaistiin SKP:n Tiedonantajan liitteenä vuoteen 2002 saakka.

SKP:n edustajakokous 15.–16. kesäkuuta 2019 perusti nuorisotyöryhmän, joka perusti korvaavan järjestön nimeltä Kommunistinuoret.

Historia muokkaa

KomNL perustettiin 6. elokuuta 2000 Lohjan Timpurinrannassa. Kokoukseen osallistui edustajia Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun osastoista. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin helsinkiläinen Risto Öörni.[4]

Suurin osa KomNL:n perustajista toimi aiemmin Kommunistinuorissa. Järjestö hajosi 1990-luvun lopussa, kun Suomen kommunistista puoluetta (SKP) lähellä olleet irtautuivat siitä. Erimielisyyksiä aiheutti järjestön omaksuma trotskilainen linja. Vuonna 1998 Kommunistinuoret vaihtoi nimensä Sosialistiliitoksi (SL) ja luopui viittauksista (kielteiseksi koettuun) kommunismi-sanaan sekä nuorisoon.

KomNL:n paikallisosastot järjestivät mielenosoituksia, tiedotusta ja opintotoimintaa. KomNL on tuottanut myös omia oppikirjoja.

KomNL teki yhteistyötä SKP:n ja muiden kommunististen järjestöjen kanssa, muttei kuitenkaan ollut minkään puolueen nuorisojärjestö. KomNL:n entisiä puheenjohtajia ja muita jäseniä oli alkuvuodesta 2005 perustamassa Marxilais-leniniläistä yhteiskuntatieteen seuraa (MLYS), joka on analyyseissään arvostellut SKP:tä.

Organisaatio muokkaa

KomNL:n korkein päättävä elin oli joka toinen vuosi koolle kutsuttava liittokokous, jonne osastot lähettivät edustajiaan. KomNL:n kotisivut listasivat alkuvuodesta 2006 osastoja 13 paikkakunnalla, kun niitä neljä vuotta aiemmin oli ollut kuusi.[5] Hallituksena toimi liittoneuvosto. Järjestön viimeisin puheenjohtaja oli Toni Kallioinen.[6]

KomNL oli Demokraattisen nuorison maailmanliiton (DNML) ainoa suomalainen jäsenjärjestö. KomNL osallistui DNML:n maailmanfestivaaleihin Algeriassa 2001, Venezuelassa 2005 ja Etelä-Afrikassa 2010 sekä niiden valmisteluihin Suomessa.[7]

Vaalit muokkaa

KomNL:n jäsenet esiintyivät vaaleissa SKP:n ja Kommunistisen työväenpuolueen (KTP) listoilla. Ennen eduskuntavaaleja 2003 liitto toivoi kaikkien kommunistien yhdistävän rivinsä SKP:n listoille[5]. Kunnallisvaaleissa 2004 KomNL asetti kymmeniä ehdokkaita SKP:n listoille[8]. Petri Toikkanen valittiin Jyväskylän kaupunginvaltuustoon.

KomNL on osallistunut ylioppilaskuntien edustajistovaaleihin erilaisissa vasemmistoliittoutumissa. KomNL:lla on ollut vaikutusta mm. Sosialistiopiskelijoiden (Jyväskylä), Radikaalivasemmiston (Turku), Porkkanan (Joensuu), Sosialistiopiskelijoiden (Oulu) ja Väärien teekkareiden (Espoo) toimintaan.[9]

Aate muokkaa

Liiton perustamisesta lähtien sen piirissä käytiin keskustelua esimerkiksi KomNL:n järjestöllisestä luonteesta, suhteesta marxismi-leninismiin ja läheisyydestä SKP:hen. Järjestö kertoi vuoden 2000 ohjelmassaan nojaavansa toiminnassaan "Marxin, Engelsin ja V.I.Leninin kehittämään tieteellisen sosialismin teoriaan"[10]. Vuoden 2009 liittokokouksessa korostettiin nuorisoliiton tehtävää vasemmistolaista ja radikaalia nuorisoa kokoavana voimana.[11]

KomNL:n päämääriä olivat rahan vallan kumoaminen, tuotantovälineiden yhteiskunnallinen omistus, sosialismi ja kommunistinen yhteiskunta.

Puheenjohtajat muokkaa

Talous muokkaa

Rahoitus muokkaa

Rahoituksen lähde 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus nuorisojärjestöille[20] 4 000 € 4 100 € 4 500 € 4 500 € 4 451 € 4 500 € 5 000 €

Lähteet muokkaa

 1. Järjestö (KomNL 2010)
 2. [1] (Yhdistysrekisteri 2019)
 3. .kom (komnl.fi 24.1.2013)
 4. Nuoriso valmis on taistelemaan. Nuorten Vastarinta 2/2000.
 5. a b Kommunistisen nuorisoliiton toinen liittokokous Nokialla. Nuorisoliitto otti kantaa Palestiinan tilanteeseen (komnl.net 31.3.2002)
 6. Yhteystiedot (KomNL 2017)
 7. Maailman nuorison ja opiskelijoiden festivaalin valmistelut käynnissä (Nuorten Vastarinta 1/2001) ; KomNL festivaaleille Venezuelaan (komnl.net)
 8. KomNL kunnallisvaaleihin (komnl.net 24.9.2004)
 9. Ylioppilaskuntien edustajistojen vaaleissa vasemmiston ääni pääsi edustetuksi (komnl.net 8.11.2001)
 10. Kommunistisen nuorisoliiton ohjelma (6.8.2000)
 11. KomNL:n liittokokous 18.-19.4.(koml.fi 25.4.2009)
 12. Katsaus liittokokouksesta 1.-2.3.2008 (Komnl.fi 3.3.2008)
 13. a b Yhteystiedot (KomNL 2010)
 14. Yhteystiedot (KomNL 2011)
 15. Yhteystiedot (KomNL 2012)
 16. [2] (KomNL 2013)
 17. Yhteystiedot (KomNL 2015)
 18. [3] (KomNL 2016)
 19. Yhteystiedot (KomNL 2017)
 20. Avustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan 23.5.2018. Opetus- ja kulttuuriminiseriö. Viitattu 23.5.2018.

Aiheesta muualla muokkaa