Klassinen kieli

kieli, jolla on klassisen kirjallisuuden perinne

Klassinen kieli on kieli, jolla on klassinen kirjallinen perinne. Tällä tarkoitetaan, että kielen kirjallisuuden tulee olla vanha ja rikas sekä itsenäinen muista kirjallisista perinteistä. Eurooppalaisessa yliopistoperinteessä klassisilla kielillä tarkoitetaan yleensä kreikkaa ja latinaa, joskus myös hepreaa.

Luettelo klassisista kielistä muokkaa