Kauppakirja

Kauppakirja on kaupan todisteeksi laadittava asiakirja, jonka molemmat kaupan osapuolet eli myyjä ja ostaja allekirjoittavat.[1] Se sisältää tiedot kaupan kohteesta, hinnasta ja sovituista ehdoista.[2] Kiinteistön kaupasta on laadittava kauppakirja,[3] mutta irtaimen kaupassa se on pakollinen vain tietyissä tapauksissa.[2]

Kiinteistön kaupan kauppakirjalta vaadittavat muotoon liittyvät vähimmäisedellytykset tutkii ja hyväksyy kaupanvahvistaja. Hänen tehtäviinsä ei kuulu kauppakirjan laatiminen, vaan kiinteistön kaupan laillisuuden tutkiminen ja kauppakirjan allekirjoittajien henkilöllisyyden toteaminen sekä allekirjoittajan valtuutuksen olemassaolo, jos kaupan osapuolta edustaa valtuutettu henkilö. Kaupanvahvistaja on todistamisviranomainen, joka toteaa onko hänellä alueellinen toimivalta todistaa kauppakirja ja sen allekirjoitukset oikeiksi. Kiinteistön kaupan kauppakirjan allekirjoittajien on oltava samanaikaisesti kaupanvahvistajan ja tilaisuuteen kutsutun todistajan luona, kun allekirjoitukset tehdään tai henkilöt myöntävät ne omikseen.[4] Tarkemmat määräykset kaupanvahvistajista sisältyvät lakiin kaupanvahvistajista (573/2009).[5]

Maakaaren (540/1995) mukaan kiinteistön kauppakirjaan on merkittävä luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta ja muu vastike.[3]

LähteetMuokkaa

  1. Grönros, Eija-Riitta (päätoim.): Kielitoimiston sanakirja. Osa 1, s. 481. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007. ISBN 978-952-5446-20-3. Kirjan verkkoversio.
  2. a b Uusi tietosanakirja. Osa 10, palsta 179, hakusana kauppakirja. Helsinki: Tietosanakirja oy, 1962.
  3. a b Maakaari, 2. luvun 1. § (Oikeusministeriön maksuton Internet-palvelu) Finlex. 12.4.1995. Helsinki: Edita Publishing oy. Viitattu 23.3.2019.
  4. Tepora, Jarno: Kaupanvahvistaja. Teoksessa Encyclopædia Iuridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanakirja. Osa I, palstat 239–240. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1994. ISBN 951-855-135-9.
  5. Laki kaupanvahvistajista (Oikeusministeriön maksuton Internet-palvelu) Finlex. 24.7.2009. Helsinki: Edita Publishing oy. Viitattu 21.3.2019.