Maakaari (ruots. jordabalken) oli yksi yhdeksästä Ruotsin kuningaskunnan vuoden 1734 valistuksen ajan lain kaaresta, osasta. Sama nimi on myös Suomessa nykyisin voimassa olevalla, vuoden 1997 alussa voimaan tulleella lailla. Koko vuoden 1734 laki oli lakikoonnos useista siihen asti voimalla olleista Ruotsin valtakunnan laeista ja siihen sisältyi sekä yksityisoikeudellisia että julkisoikeudellisia osia.

Maakaari kuului vuoden 1734 lain yksityisoikeudelliseen osaan. Se sisälsi lain säännökset kiinteistön kaupan pakottavat muotomääräykset, joita ilman kiinteistön kauppa, esimerkiksi kiinteistömuotoisen omakotitalon, maatilan, metsän, pellon, rantapalstan tai muun sellaisen kauppa ei ole pätevä.

Vuonna 1809 Suomi siirtyi Haminan rauhassa Venäjän yhteyteen, mutta Porvoon valtiopäivillä päätettiin, että Ruotsin vallan aikainen lainsäädäntö jäi Suomen suuriruhtinaskunnassa edelleen voimaan. Vuoden 1734 lain maakaari pysyi Suomessa voimassa, tosin moneen kertaan muutettuna, vuoden 1996 loppuun saakka. Seuraavan vuoden alussa tuli voimaan uusi saman niminen laki, joka kumosi aikaisemman. Nykyisen maakaaren säädösnumero on 540/1995. Säädösnumerossa oleva vuosiluku tarkoittaa, että laki vahvistettiin jo vuonna 1995, mutta sen voimaanastumispäiväksi määrättiin 1. tammikuuta 1997.


MuutoksiaMuokkaa

Ruotsin kuningaskunnan aikanaMuokkaa

Suomen suuriruhtinaskunnan aikaMuokkaa

Suomen tasavallan aikaMuokkaa

Nykyisen maakaaren osat ja luvutMuokkaa

I osaMuokkaa

 • 1 luku Kiinteistön saantoa koskevat yleiset säännökset
 • 2 luku Kiinteistön kauppa
 • 3 luku Saannonmoite ja oikeuksien pysyvyys kiinteistön kaupassa
 • 4 luku Kiinteistön kauppaa koskevien säännösten soveltuminen muihin luovutuksiin

II osaMuokkaa

 • 5 luku Kirjaamisasioita koskevat yleiset säännökset
 • 6 luku Kirjaamishakemus ja sen käsittely
 • 7 luku Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri
 • 8 luku Virheen korjaaminen
 • 9 luku Muutoksenhaku kirjaamisasioissa

III osaMuokkaa

 • 10 luku: Kiinteistön omistusoikeuden ja erityisen oikeuden kirjaamista koskevat yleiset säännökset
 • 11 luku: Lainhuudatusvelvollisuus
 • 12 luku: Lainhuudatusmenettely
 • 13 luku: Lainhuudon oikeusvaikutukset
 • 14 luku: Erityisen oikeuden kirjaaminen

IV osaMuokkaa

 • 15 luku: Kiinteistöpanttioikeutta koskevat yleiset säännökset
 • 16 luku: Kiinteistökiinnitys
 • 17 luku: Panttioikeus kiinteistöön
 • 18 luku: Kiinnityksen muuttaminen
 • 19 luku: Kiinnitys ja panttioikeus käyttöoikeuteen ja rakennuksiin
 • 20 luku: Lakisääteinen panttioikeus

V osaMuokkaa

 • 21 luku: Tarkemmat säännökset ja voimaantulo

LähteetMuokkaa

 1. a b c d Marjut Jokela, Leena Kartio ja Ilmari Ojanen: Maakaari, s. 2. Helsinki: Talentum, 2004. ISBN 952-14-0641-0.

Aiheesta muuallaMuokkaa