Kadunnimi on taajama-alueella sijaitsevan tien, kadun, polun tai muun väylän nimi. Termiä voidaan käyttää myös laajemmin tarkoittamaan mitä tahansa kaavanimeä eli asemakaavassa tai muussa vastaavassa kaavoituksessa nimettyä kohdetta, kuten puistoa tai aukiota.[1][2] Kadunnimiä ja muita kaavanimiä käytetään yleensä osana kiinteistöjen osoitteita. Nimet merkitään maastoon tavallisesti katukilvillä.[3] Kadunnimiä voidaan vaihtaa, mutta nimen ja osoitteiden muuttaminen voi hankaloittaa kadun varrella asuvien tai asioivien ihmisten elämää.[4]

Nimet ja osoitteet

muokkaa

Suuressa osassa maailmaa kadunnimet ovat tärkeitä katujen varrella sijaitsevien kiinteistöjen osoitteiden muodostamisessa. Tyypillinen katuosoite koostuu kadunnimestä ja kiinteistön yksilöivästä numerosta sekä mahdollisesta tarkemmasta kiinteistön osan tai asunnon tunnisteesta. Osoitteita voidaan kuitenkin määrittää toisinkin. Esimerkiksi Japanissa kaduilla ei yleensä ole nimiä; sen sijaan kortteleilla on tunnisteet, joista kiinteistöjen osoitteet muodostetaan.[5]

Nimistön suunnittelu

muokkaa

Vanhojen kaupunkien kaduille on usein muodostunut perinteisiä nimiä ilman erillistä suunnitteluprosessia. Uusia katuja kaavoitettaessa niille suunnitellaan yleensä nimet. Maailmalla yleinen tapa nimetä säännöllisen ruutukaavan kadut on yksinkertaisesti numeroida ne. Toinen tyypillinen tapa on nimetä uuden alueen kadut jonkin tietyn teeman mukaan. Katuja voidaan nimetä myös jonkin henkilön tai tapahtuman kunniaksi.[4][6][7][8]

Nimistösuunnittelun politiikkaa

muokkaa

Kadunnimien valinnalla voi olla monenlaisia poliittisia motiiveja. Kadunnimessä käytetyt kielet voivat olla itsessään kielipoliittisia kannanottoja, ja erityisesti henkilöiden mukaan annetuilla kadunnimillä voi olla poliittisia motiiveja. Kadunnimi voidaan myös vaihtaa poliittisista syistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Kalifornian San Franciscossa eräs kuja nimettiin 1980-luvulla puolalaisen vallankumousjohtajan Lech Wałęsan mukaan Lech Walesa Streetiksi, mutta vuonna 2014 nimeksi vaihdettiin Dr. Tom Waddell Place paikallisen aktivistin Tom Waddellin kunniaksi sen jälkeen kun Lech Wałęsan seksuaalivähemmistöjen vastaisista lausunnoista nousi kohua, ja San Franciscon valtuusto katsoi ettei Wałęsan kunnioittaminen enää sopinut kaupungin arvoihin.[4][9][10]

Nimen vaikutus kadun kehitykseen

muokkaa

Yhdysvalloissa on jonkin verran tutkittu kadunnimen vaikutusta kadulla sijaitseviin kiinteistöihin ja alueen talouteen. Vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin Martin Luther King Juniorin mukaan nimettyjä katuja, joita on Yhdysvalloissa yli 700 kaupungissa. Tutkimuksessa todettiin kansalaisoikeusaktivistin nimen houkuttelevan kadulle julkisen hallinnon virastoja ja kirkkoja, mutta toisaalta antavan alueelle riippumatta sen todellisesta väestörakenteesta tietynlaisen afroamerikkalaisen alueen maineen, joka yhdysvaltalaisessa valtavirtakulttuurissa usein yhdistetään korkeaan rikollisuuteen.[4]

Lähteet

muokkaa
  1. kadunnimi. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2024.
  2. kadunnimi Tieteen termipankki. Helsingin yliopisto. Viitattu 22.4.2018.
  3. katukilpi. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2024.
  4. a b c d Mitchelson, Matthew L.; Alderman, Derek H. ja Popke, E Jeffrey: Branded: The Economic Geographies of Streets Named in Honor of Reverend Dr. Martin Luther King, Jr.. Social Science Quarterly, Maaliskuu 2007, 88. vsk, nro 1, s. 120–145. Wiley-Blackwell. doi:10.1111/j.1540-6237.2007.00450.x. (englanniksi)
  5. How does the Japanese addressing system work? sci.lang.japan FAQ. Viitattu 22.4.2018. (englanniksi)
  6. Nimistönsuunnittelu: kadunnimet ja muut kaavanimet Kielitoimiston ohjepankki. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 22.4.2018.
  7. Street Naming and House Numbering Systems Huhtikuu 1950. American Planning Association. Viitattu 22.4.2018. (englanniksi)
  8. Kadunnimien suunnittelu Ohjeet: Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 22.4.2018.
  9. San Francisco renames Lech Walesa Street in wake of Polish leader’s anti-gay remarks The Mercury News. 30.7.2014. Viitattu 22.4.2018. (englanniksi)
  10. Urban place names - International symposium: ABSTRACTS Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 22.4.2018.