Jakson 6 alkuaine on alkuaine, joka sijaitsee jaksollisen järjestelmän kuudennessa jaksossa. Kuudes jakso sisältää 32 alkuainetta, alkaen cesiumista ja päättyen radoniin. Tämän jakson alkuaineiden järjestysluvut ovat välillä 55–86.

Ominaisuudet muokkaa

Kuudennen jakson alku­aineista ovat metalleja muut paitsi polonium, joka on puolimetalli, sekä epä­metallit astatiini ja radon. Tavallisissa lämpötiloissa radon on kaasu, elohopea neste, muut tämän jakson alku­aineet kiinteitä aineita.

Tähän jaksoon kuuluvat alkuaineet nro 57–71 eli lantanoidit muistuttavat huomattavan paljon toisiaan. Ne sekä seitsemänteen jaksoon kuuluvat aktinoidit sijoitetaan jaksollisen järjestelmän taulukoissa tavallisesti muista erilleen taulukon alapuolelle.

Kuudes jakso on viimeinen, jonka useimmilla alkuaineilla on ainakin yksi vakaa isotooppi. Raskain alku­aine, jolla on vakaita iso­tooppeja, on tähän jaksoon kuuluva lyijy (alkuaine nro 82), joskin myös vismutin (alkuaine nro 83) isotooppi 209Bi on erittäin pitkä­ikäinen. Jakson kolmen viimeisen alkuaineen poloniumin, asta­tiinin ja radonin kaikki isotoopit ovat vahvasti radio­aktiivisia, samoin kaikki tähän jaksoon kuuluvan prometiumin iso­toopit.

Vain harvoilla tämän jakson alku­aineilla tiedetään olevan bio­logista merkitystä. Volframia esiintyy joidenkin arkeonien käyttämissä entsyymeissä.[1] Muutamat tämän jakson alku­aineet kuten lyijy, tallium ja elohopea ovat erittäin myrkyllisiä.

Kuudennen jakson alku­aineista kulta, elohopea ja lyijy ovat olleet tunnettuja jo esi­historialli­sena aikana. Vismutti löydettiin 1500-luvulla, platina ja volframi 1700-luvulla, useimmat muut 1800-luvulla, muutamat vasta 1900-luvulla.[2]

Jakson alkuaineet muokkaa

Luettelo ominaisuuksista muokkaa

Alkuaine Ryhmä Elektronikonfiguraatio
55 Cs cesium alkalimetalli [Xe] 6s1
56 Ba barium maa-alkalimetalli [Xe] 6s2
57 La lantaani lantanoidi [Xe] 5d1 6s2 (*)
58 Ce cerium lantanoidi [Xe] 4f2 5d1 6s2
59 Pr praseodyymi lantanoidi [Xe] 4f3 6s2
60 Nd neodyymi lantanoidi [Xe] 4f4 6s2
61 Pm prometium lantanoidi, radioaktiivinen [Xe] 4f5 6s2
62 Sm samarium lantanoidi [Xe] 4f6 6s2
63 Eu europium lantanoidi [Xe] 4f7 6s2
64 Gd gadolinium lantanoidi [Xe] 4f7 5d1 6s2 (**)
65 Tb terbium lantanoidi [Xe] 4f9 6s2
66 Dy dysprosium lantanoidi [Xe] 4f10 6s2
67 Ho holmium lantanoidi [Xe]4f11 6s2
68 Er erbium lantanoidi [Xe] 4f12 6s2
69 Tm tulium lantanoidi [Xe] 4f13 6s2
70 Yb ytterbium lantanoidi [Xe] 4f14 6s2
71 Lu lutetium siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d1 6s2 (*)
72 Hf hafnium siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d2 6s2
73 Ta tantaali siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d3 6s2
74 W volframi siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d4 6s2
75 Re renium siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d5 6s2
76 Os osmium siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d6 6s2
77 Ir iridium siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d7 6s2
78 Pt platina siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d9 6s1 (**)
79 Au kulta siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d10 6s1 (**)
80 Hg elohopea siirtymämetalli [Xe] 4f14 5d10 6s2
81 Tl tallium metalli [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
82 Pb lyijy metalli [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
83 Bi vismutti metalli [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
84 Po polonium puolimetalli, radioaktiivinen [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
85 At astaatti halogeeni, radioaktiivinen [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
86 Rn radon jalokaasu, radioaktiivinen [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6

(*) Toisinaan joko lantaani tai lutetium luetaan kuuluvaksi siirtymämetalleihin, mutta tässä molemmat on IUPAC:in mukaisesti luettu lantanoideihin.
(**) Poikkeus Madelungin säännöstä

Lähteet muokkaa

  1. Raskas kivi, kova kuin jää (Helsingin Sanomien alkuainesarjan artikkeli volframista) 21.2.2006. Helsingin sanomat. Arkistoitu 30.10.2013. Viitattu 9.9.2013.
  2. Otavan iso Fokus, 1. osa (A–El), s. 132–134, art. Alkuaine. Otava, 1973. ISBN 951-1-00273-2.