Avaa päävalikko


Jäämistöoikeus on yksityisoikeuteen kuuluva oikeudenala, jonka tehtävänä on kehittää ja systematisoida perintöön ja testamenttiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Näistä nykyisellään säädetään Suomessa muun muassa perintökaaressa ja perintö- ja lahjaverolaissa.

Perintö- ja lahjaverolakiMuokkaa

Perintö- ja lahjaverolaissa (SDK 378/1940[1], ruots. lag om skatt på arv och gåva[2]) on säädetty perinnönsaajan velvollisuudesta suorittaa perinnöstä perintöveroa. Perinnönsaajat on laissa jaettu (1. tammikuuta 2008 alkaen) kahteen veroluokkaan seuraavasti:

I veroluokka:

 • aviopuoliso
 • perillinen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa
 • aviopuolison perillinen suoraan alenevassa polvessa
 • eräissä tapauksissa kihlakumppani.

II veroluokka

 • kaikki muut sukulaiset (kuten sisarukset) ja vieraat.

Perintöveron määrä I veroluokassa lasketaan seuraavasti:

 • perintö 20 000–40 000 euroa; vero alarajan kohdalla 100 euroa; ylimenevästä osasta 10%
 • perintö 40 000–60 000 euroa; vero alarajan kohdalla 2 100 euroa; ylimenevästä osasta 13%
 • perintö 60 000– euroa; vero alarajan kohdalla 4 700 euroa; ylimenevästä osasta 16%

II veroluokassa vero lasketaan kaksinkertaisena.

PerintökaariMuokkaa

Perintökaaressa (SDK 40/1965[3], ruots. ärvdäbalk[4]) on säädetty mm.

 • eri perillisten oikeudesta perintöön,
 • ennakkoperinnöstä,
 • lakiosasta,
 • valtion oikeudesta perintöön,
 • testamentin tekemisestä ja siihen liittyvistä muotoseikoista.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Perintö- ja lahjaverolaki Finlex. Suomen oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 16.4.2017.
 2. Lag om skatt på arv och gåva Finlex. Suomen oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 16.4.2017. (ruotsiksi)
 3. Perintökaari Finlex. Suomen oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 16.4.2017.
 4. Ärvdäbalk Finlex. Suomen oikeusministeriö ja Edita Publishing Oy. Viitattu 16.4.2017. (ruotsiksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa