Isoa Inaria kiertämässä

Isoa Inaria kiertämässä on Antti Tuurin ja Erno Paasilinnan yhteistyönä kirjoittama matkakuvaus purjehdusretkestä, jonka he tekivät heinäkuussa 1998 Inarijärven ympäri. Kirja ilmestyi 1999 Otavan kustantamana.

Isoa Inaria kiertämässä
Kirjailija Antti Tuuri ja Erno Paasilinna
Kieli suomi
Kustantaja Otava
Julkaistu 1999
ISBN 951-1-15658-6
Löydä lisää kirjojaKirjallisuuden teemasivulta

Tausta muokkaa

Tuuri ja Paasilinna olivat tehneet erävalluksia Lapissa 1960- ja 1970-luvuilla. He olivat pitkään harkinneet vaellusta Lapin halki ja keskustelleet siitä. Purjehdustaitoinen Tuuri ehdotti purjehdusretkeä jollakin Suomen suurista järvistä, jolloin Paasilinna ehdotti Inarijärveä. Tuuri tilasi retkeen sopivan purjeveneen, sen varusteet ja sopi kuljetuksesta kun taas Paasilinna huolehti muun retkellä tarvittavan. Suunnitellessaan teosta kirjailijat sopivat tekstin jaosta siten, että Paasilinna painottaisi matkaosuuksien kuvauksessa Inarin kylien ja talojen historiaa ja henkilöitä. Tuuri puolestaan kirjoittaisi matkaosuuksista painottaen purjehdustekniikkaa, suunnistamista ja muuta navigointia.[1]

Sisältö muokkaa

Tuuri ja Paasilinna kuvailevat retkeä matkaosuus kerrallaan siten, että kumpikin kuvaa saman osuuden painottaen näkökulmia sovitun mukaisesti. Samalla he kuvailevat jonkin verran toistensa tekemisiä ja puheita. Joissakin paikoissa he ovat vierailleet viimeksi vuonna 1970 tekemällään vaelluksella Timo K. Mukan ja Jaakko Kariston kanssa. Havaittua muutosta kuvaillaan ja kommentoidaan.

Paasilinna tuo esiin vähän tunnettua Inarin ja Lapin historiaa, kuten tuhoisan espanjantautiepidemian Inarissa ja nälänhädät. Kommenteissaan Lapin historiasta ja tapahtumista hän on paikoin hyvin kriittinen verraten esimerkiksi Suomen Saksan-politiikkaa 90-luvulla Neuvostoliiton aikaiseen suomettumiseen. Hän toteaa Suomen tosiasiallisesti luovuttaneen Lapin Saksalle 2. maailmansodan aikana Karjalan eduksi ja että tätä on peitelty.[2] Toisaalta saamelaisten sisäinen politiikka ja jakautuminen saavat osansa kritiikistä.[3]

Antti Tuuri kuvailee kirjassa osuudet purjehdusteknisesti. Hän kommentoi jonkin verran, mutta kuvaukset painottuvat enemmän itse purjehdukseen sekä sää- ja luonnonilmiöihin sekä matkan suorittamiseen. Kirjailijat pyrkivät välttämään päällekkäisyyksiä, mutta toisaalta niissäkin on hieman eri näkökulma esimerkiksi kuvauksessa Kuuvan kanavalta.

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

  1. s.7-12 esipuhe
  2. Paasilinna 142-154
  3. Paasilinna s.171