Hybridivaikuttaminen

Hybridivaikuttaminen (engl. hybrid operations) on valtion poliitti­seen järjestel­mään kohdistuvaa ulkovaltojen vihamielistä vaikuttamista.[1] Hybridi­vaikuttami­sessa pyritään hyödyntämään monella eri tavalla kohdemaan erilaisia haavoittu­vuuksia.

Toiminta tehdään mahdolli­simman peitellysti.[2] Keino­valikoimaan voivat kuulua esimerkiksi poliittiset, diplomaattiset, taloudelliset ja sotilaalliset keinot sekä informaatio- ja kyber­vaikuttaminen.[3]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Hybridivaikuttaminen uudelleenmääriteltynä -seminaari 5.–6.3.2020. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 14.2.2022.
  2. Hybridiuhat ja hybridivaikuttaminen. Eero Kytömaa. Sisäministeriö. Viitattu 14.2.2022.
  3. Hybridivaikuttaminen. Erikoisalojen sanastojen TEPA-termipankki. Viitattu 14.2.2022.