Hyötyjäte

jäte, jota voidaan vielä hyödyntää uudelleen

Hyötyjäte on jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen joko kierrättämällä sellaisenaan tai raaka-aineena tuotantoprosessissa. Jätteestä aiheutuu yleensä kulujaselvennä, mutta hyötyjätteen aiheuttamat kulut ovat yleensä vähäisemmät kuin kaatopaikalle tai energiakäyttöön menevän jätteen.[1] Hyötyjätettä ovat esimerkiksi paperi, pahvi ja kartonki, lasi, metalli, muovit, biojäte, elintarvikerasvat, puujäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, kiviperäiset jätteet ja maa-aines, tekstiilit, ja rakennus- ja purkujäte.[2]

Kierrätyspiste hyötyjätteelle Oxfordissa.

Hyötyjäte on uusioraaka-ainetta ja uusiomateriaalia. Hyötyjätteestä tehty tuote puolestaan on uusiotuote tai kierrätystuote.[3]

Tilastot muokkaa

Suomessa kertyi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2006 yhteensä 69,2 miljoonaa tonnia jätettä. Kaatopaikalle loppusijoitettiin noin 58 prosenttia kaikista jätteistä. Uusiokäyttöön päätynyttä hyötyjätettä oli 18,6 miljoonaa tonnia eli noin 27 prosenttia koko jätemäärästä.[4] Yhdyskuntajätettä eli kotitalouksien ja palvelualojen jätettä jätteen kokonaismäärästä oli noin 2,9 prosenttia.[5] Eurostatin tutkimuksen mukaan vuonna 2005 Suomessa saatiin yhdyskuntajätteistä noin 30 prosenttia uusiokäyttöön. Euroopan maista eniten yhdyskuntajätettä käytti uusiomateriaalina Alankomaat, jonka yhdyskuntajätteistä kierrätettiin noin 65 prosenttia. Vähiten tutkituista maista kierrätettiin yhdyskuntajätetä Kreikassa; vain noin 15 prosenttia jätteestä meni uusiokäyttöön.[6]

Lähteet muokkaa

  1. Jätteet Yritysten ympäristötietopankki. Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto. Arkistoitu 11.2.2005. Viitattu 22.9.2008.
  2. Hyötyjätteet Yritysten ympäristötietopankki. Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto. Arkistoitu 13.2.2005. Viitattu 22.9.2008.
  3. Ympäristösanastoa Opetellaan kierrättämään. Kesko ja L&T. Arkistoitu 10.9.2009. Viitattu 22.9.2008.
  4. Jätteiden käsittely vuonna 2006 Jätetilasto 20062006. 4.6.2008. Tilastokeskus. Viitattu 23.9.2008.
  5. Jätteitä liki 70 miljoonaa tonnia vuonna 2006 Jätetilasto 2006. 4.6.2008. Tilastokeskus. Viitattu 19.9.2008.
  6. Yhdyskuntajätteiden käsittelyn jakauma eräissä Euroopan maissa vuonna 2005 Jätetilasto 2006. 15.11.2007. Tilastokeskus. Viitattu 23.9.2008.
Tämä talouteen, kaupankäyntiin tai taloustieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.