Hankaussähköä syntyy kappaleen hangatessa tai koskettaessa toista, eri materiaalia olevaa kappaletta, jolloin siihen muodostuu sähköstaattinen varaus. Hankauksen kyvystä muodostaa sähköä käytetään myös nimitystä tribosähköinen ilmiö. Hankaussähköä syntyy esimerkiksi kävelemällä sopivasta aineesta tehdyllä lattialla, minkä jälkeen saa sähköiskun koskettamalla esimerkiksi maadoittavaa metalliosaa, koska varausero purkautuu. Joskus hankaussähköä syntyy, kun kävelee portaita alas ja koskettaa muovikaidetta jatkuvasti. Kampaaminenkin synnyttää hankaussähköä. Metallien sähkönjohtavuus on niin hyvä, ettei merkittävää staattista varauseroa yleensä synny metalliosien välille. Huonosti johtavilla materiaaleilla varauserojen purkautuminen saattaa kestää kauan, jolloin staattisia sähkövarauksia voi muodostua eri osien välille.

Polystyreenistä pakkausmateriaalia tarttuneena kissan turkkiin staattisen sähkövarauksen vuoksi

Hankaamalla syntyvät jännitteet ovat hyvin suuria, mutta ihmisen synnyttämän hankaus purkaukset ovat niin lyhytaikaisia, etteivät ne ole ihmiselle vaarallisia suuresta jännitteestä ja huippuvirrasta huolimatta. Korkea suhteellinen kosteus pienentää hankaussähköstä syntyviä jännitteitä ja laskee yli ampeerin suuruisen huippuvirran todennäköisyyttä. Hankaussähkö voi vaurioittaa joitain elektroniikan komponentteja, sytyttää mustaruudin tms. Elektroniset CMOS-piirit onkin suojattu staattista sähköä vastaan sisäisillä kytkennöillä, mutta niiden jännitteenkestossa saattaa olla suuria tyyppikohtaisia vaihteluita.

Ukkosen sähkö on hankaussähköä, joka syntyy pilvessä olevien lumihiutaleiden, rakeiden ja jääneulasten törmäillessä toisiinsa nousevan ja laskevan ilmavirtauksen rajapinnassa.

Tribosähköinen sarja

muokkaa

Eri materiaali voidaan järjestää sarjaksi sen mukaan, kuinka herkkiä ne ovat varautumaan. Sarjan alussa olevat materiaalit pyrkivät varautumaan positiivisesti ja lopussa olevat negatiivisesti. Nollavaraus on teräksen kohdalla.[1]

+

-

Lähteet

muokkaa
  1. VVT, työturvallisuuskeskus: [staha.vtt.fi/koulutusaineisto.ppt Staattisen sähkön vaarojen tunnistaminen prosessiteollisuudessa] STAHA työturvallisuus koulutusaineisto. Viitattu 26.11.2017.