Euroopan unionin budjetti

Euroopan unionin budjetti tarkoittaa Euroopan unionin talousarviota, jolla rahoitetaan pääasiassa EU:n toiminta, maataloustuet ja erityisesti köyhien jäsenvaltioiden alueellista kehittämistä. Vuonna 2008 EU:n budjetti on 129,1 miljardia euroa, mikä muodostaa noin prosentin EU-alueen bruttokansantuotteesta.

EU:n vuosibudjetti mrd. euroa

RahoitusMuokkaa

Budjetin rahoitus muodostuu omista varoista, valtioiden arvonlisäverotulojen ja bruttokansantulojen prosenttiosuuksista sekä muista tuloista.

Omat varatMuokkaa

EU:n omat varat muodostuvat maataloustuotteiden tuontimaksuista ja muista EU:n rajojen tullimaksuista.

Osuus arvonlisäverotuloistaMuokkaa

Jäsenvaltiot maksavat vaihtelevan suuruisen prosenttiosuuden arvonlisäverotuloistaan.

Osuus bruttokansantulostaMuokkaa

Bruttokansantulon osuus muodostaa suurimman osan budjetin rahoituksesta. Jäsenvaltiot maksavat vaihtelevan suuruisen prosenttiosuuden bruttokansantulostaan.

Muut tulotMuokkaa

Muut tulot muodostavat noin prosentin budjetista. Muut tulot sisältävät korkotulot talletuksista ja myöhästyneistä maksuista, maksut erilaisilta järjestöiltä, ja käyttämättä jääneet varat aikaisemmasta budjetista.

Budjetin jakautuminenMuokkaa

Budjetti jakautuu vuonna 2008 seuraavasti:

  • Kestävä kasvu 44,9 % (kilpailukyvyn lisääminen, köyhien jäsenmaiden alueellinen kehittäminen)
  • Luonnonvarat 42,7 % (maataloustuet)
  • EU maailmanlaajuisena toimijana 5,7 % (ulkopolitiikka)
  • Hallinto 5,6 %
  • Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus 1,0 %

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

  • Euroopan parlamentin verkkosivut [1]