Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio

organisaatio

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio eli ECRI on Euroopan neuvoston ihmisoikeuselin, joka on perustettu vuonna 1993. Komission englanninkielinen nimi on European Commission against Racism and Intolerance, josta tulee lyhenne ECRI.

ECRI määrittelee itsensä riippumattomista asiantuntijoista koostuvaksi elimeksi, joka tarkkailee rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin, suvaitsemattomuuteen ja syrjintään liittyviä ongelmia, jotka perustuvat "rotuun", kansalliseen/etniseen alkuperään, ihonväriin, kansalaisuuteen, uskontoon tai kieleen. Se valmistelee raportteja ja antaa suosituksia jäsenvaltioilleen.[1]

ECRI:ssä on 47 jäsenmaasta kustakin yksi edustaja. Ulkoministeriö on valinnut Suomen varsinaiseksi edustajaksi Reetta Toivaisen viisivuotiskaudelle 2.7.2014-1.7.2019. Hänen varajäsenensä on Anna Rastas.[2][3]

LähteetMuokkaa