Etninen puhdistus

ihmisten joukkokarkotus asuinseuduiltaan kulttuurirodullisin tai uskonnollisin perustein

Etninen puhdistus on jonkin kansan harjoittamia toisten kansojen joukkokarkotuksia tietyltä alueelta, josta on tarkoitus luoda etnisesti yhtenäinen. Toisen kansan kulttuuri tuhotaan. Kansa voidaan tässä määritellä geneettisin tai uskonnollisin perustein. Monesti tarkoituksena on luoda kansallisvaltio, josta ovat poissa ei-toivotut kansat. Joukkokarkotuksiin ja väestönsiirtoihin liittyy usein karkotettaviin kohdistuvaa väkivaltaa, murhia, ryöstämistä, raiskauksia ja muita rikoksia ja karkotettavien alentavaa kohtelua. Monesti karkotettavan kansan uskonnolliset palvontapaikat, kodit ja omaisuus tuhotaan. Etninen puhdistus eroaa Suomen lain tuntemasta joukkotuhonnasta siten, että etnisessä puhdistuksessa päämääränä on maantieteellisen alueen tyhjentäminen jostakin tietystä kansallisesta etnisestä ryhmästä, kun taas joukkotuhonnassa on pyrkimys ryhmän hävittämiseen osittain tai kokonaan. Tunnetuimpia ovat Jugoslavian hajoamissotien etniset puhdistukset, joista termi on peräisin. Näitä tapahtui mm. Kroatiassa ja Bosniassa 1990-luvulla.

Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä etnisessä puhdistuksessa tuhottu talo
Osa artikkelisarjaa
Syrjintä
Muodot
Uskontoryhmiä kohtaan
Ilmeneminen
Aiheeseen liittyvää
n · k · m

MääritelmäMuokkaa

Nimitys ”etninen puhdistus” tuli yleiseen kielenkäyttöön Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä 1990-luvulla.

Kansojen joukkokarkotuksia on tapahtunut moneen otteeseen kautta historian.

Muiden kansojen tai kansanosien "puhdistamisesta" ovat eri aikoina puhuneet muun muassa serbit, kroaatit, neuvostoliittolaiset, Saksan kansallissosialistit ja israelilaiset ennen Jugoslavian hajoamissotia. Ensi kertaa serbien harjoittamasta muiden kansojen "puhdistamisesta" kirjoitti kielitieteilijä Vuk Karadžić 1800-luvun puolivälissä kuvatessaan Karađorđen joukkojen tekemää turkkilaisten poisajamista Belgradista ensimmäisessä Serbian kansannousussa osmaneja vastaan. Balkanin sodissa oli monia toisten kansojen joukkokarkotuksia 1800-luvulla. Termiä ”etninen puhdistus” käytetiin ensi kertaa 1980-luvun lopun ja 1990-luvun Vuoristo-Karabahin kansojen välisestä väkivallasta. Näihin aikoihin Jugoslavian media syytti Kosvon albaaneja alueen entisestä puhdistuksesta, koska aikojen kuluessa serbienemmistöinen Kosovo oli albanialaistunut yhä enemmän.

Etninen puhdistus on yleiseen kielenkäyttöön verraten myöhään, pääasiassa 1990-luvulla, tullut sana, jonka merkitys ei ole vakiintunut. Joissakin tapauksissa sitä käytetään laajassa merkityksessä, jolloin sillä tarkoitetaan tiettyyn etniseen ihmisryhmään kohdistuvaa joukkokarkotusta riippumatta karkotuksen muodoista, yleensä kuitenkin, jo valituista sanoista johtuen, vasten siirrettävien tahtoa. Usein etnisellä puhdistuksella tarkoitetaan väkivalloin tapahtuvaa alueen puhdistamista määrätyistä kansoista.

Rauhanomainen etninen puhdistusMuokkaa

Richard B. Spencer on esittänyt rauhan­omaista etnistä puhdistusta. Tavoitteena on pelkästään valkoisista koostuva Yhdysvallat.[1][2]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa