Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on Etelä-Pohjanmaan maakunnan yritysten, kuntien ja muiden yrityselämään liittyvien organisaatioiden järjestö, joka tarjoaa asiantuntija-, koulutus- ja konsultointipalveluita jäsenilleen toimien siten myös siltana yritysmaailman ja julkishallinnon välillä. Kauppakamarien toiminta perustuu kauppakamarilakiin, joka määrittelee kauppakamareille mm. ulkomaankaupan asiakirjoihin liittyviä julkisia tehtäviä.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin perinteinen jäsenlaatta

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on perustettu 1951, ja sillä on nykyisin yli 650 jäsentä (2016). Jäsenyritykset edustavat valtaosaa alueen liikevaihdosta, työpaikkojen määrästä sekä viennistä luoden näin kattavan pohjan alueen yritysten tarpeiden tunnistamiselle ja vaikuttamiselle.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilehteä (ISSN 2342-8198).

HallintoMuokkaa

Kauppakamarien hallinto on Suomessa yhdistysmuotoinen. Jäsenet valitsevat vuosikokouksessa puheenjohtajiston ja hallituksen sekä erilliset valiokunnat. Luottamushenkilöhallinnon lisäksi kauppakamarilla on palkattuna henkilöstönä toimitusjohtaja ja muuta toimistohenkilökuntaa.

Puheenjohtajistoon kuuluvat varsinaiset puheenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohtajaa. Hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös koko kauppakamarin puheenjohtajana, toimii hallituksen puheenjohtaja Petri Mäkelä Mäkelä Alu Oy:stä (2017). Puheenjohtajat edustavat neljää Etelä-Pohjanmaan seutukuntaa: Suupohja, Kuusiokunnat, Härmänmaa-Järviseutu ja Seinäjoki. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajiston lisäksi 10 varsinaista jäsentä, jotka edustavat sekä eri toimialoja että alueen seutuja.

Valiokunnat toimivat joko oman toimialansa tai alueensa asioiden asiantuntijoina, valmistelijoina ja käsittelijöinä. 2000-luvulla toimialakohtaisiksi valiokunniksi ovat Etelä-Pohjanmaan kauppakamarissa vakiintuneet teollisuus-, kauppa- ja palvelu-, ICT-, elinkeino-, sekä innovaatio- ja koulutusvaliokunta. Alueellisena valiokuntana toimiin Suupohjan aluevaliokunta, joka on yhteinen valiokunta Pohjanmaan kauppakamarin kanssa.

Toimisto, jossa työskentelee kolme päätoimista toimihenkilöä, sijaitsee maakuntakeskuksessa Seinäjoella Seinäjoki Areenassa, jonka alkuperäinen rakentamisajatus tuli kauppakamarilta [1]. Toimitusjohtajana toimii Pertti Kinnunen (2012).

VerkottuminenMuokkaa

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toiminnan olennaisena osana on alueellinen vaikuttaminen ja kehittäminen. Verkottuminen niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin globaalistikin tuo jäsenille lisäarvoa, joka konkretisoituu vuosittaissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä neuvontapalveluiden laajuudessa. Suomen kauppakamareilla on esim. kauppakamariverkko-palvelu, jossa tarpeet ja tarjonta kohtaavat.

Kansainvälinen kauppakamareiden verkosto Finncham voi auttaa suomalaisyrityksiä etsimään kontakteja ulkomailla, samoin kauppakamarit eri maissa voivat toimia kontaktien ja tietojen välittäjinä. Etelä-Pohjanmaan kauppakamari on itse jäsenenä mm. Kansainvälisessä kauppakamarissa ICC:ssä ja Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa.

Kauppakamarin merkittäviä yhteistyökumppaneita alueella ovat esim. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, sekä alueen kunnat.

PalvelutMuokkaa

Tärkeimpiä kauppakamarin palveluita alueella ovat kansainvälisessä kaupassa tarvittavien todistusten ja asiakirjojen vahvistaminen, ajankohtaiset lyhytkoulutukset yrityksille sekä neuvontapalvelut.

Ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistuksia ja Euroopan yhteisön alkuperätodistuksia tarvitaan lähinnä esim. Venäjälle, Afrikkaan, joihinkin Aasian, Lähi-idän ja Etelä-Amerikan maihin suuntautuvan tuotteiden viennin yhteydessä. Kauppakamarin tekemillä todistuksilla ja asiakirjavahvistuksilla yritykset saavat esim. tullin tai toisen sopimusosapuolen vaatiman ns. kolmannen osapuolen vahvistuksen dokumenteilleen.

Kauppakamarin järjestämien koulutusten aiheet käsittelevät mm. taloushallintoa, verotusta, kansainvälistä kauppaa (esim. INCOTERMS toimitusehdot), henkilöstöhallintoa, hallitustyöskentelyä sekä myyntiä ja markkinointia.

Neuvontapalveluita ovat mm. ulkomaankauppaan, sopimusoikeuteen, työoikeuteen ja tietoturvallisuuteen liittyvät palvelut, joita tuottavat sekä alueen asiantuntijayritykset että kauppakamarin toimiston henkilökunta.

LähteetMuokkaa

  1. Pänkälä, Martti: Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 1951-2001, Seinäjoki 2001. ISBN 952-91-3431-2

Aiheesta muuallaMuokkaa