Esteettinen kontemplaatio

Esteettinen kontemplaatio on meditaatiota eli mietiskelyä, jossa tietoisuus kohdistetaan johonkin esteettiseen kohteeseen. Kontemplaation ajatus juontaa juurensa Platonin ja Plotinoksen ajoilta, jolloin kauneus oli järjellä, ei aistein, ymmärrettävä asia.

Estetiikan tutkija George Dickien mielestä lähes kaikki esteettiset teoriat tavalla tai toisella väittävät, että kontemplaatio liittyy esteettiseen elämykseen. Dickie arvelee joitakin sävyjä kontemplaatiosta olevan jäljellä vielä nykyisessäkin estetiikan tutkimuksessa, aiheuttaen juhlavan ja mahtipontisen suhtautumisen kauneuteen ja taiteeseen. Hän lisää, että esteettisten kokemusten kirjoa miettimällä huomaa helposti, että kokemus on monesti paljon muutakin kuin vain mietiskelyä.

Lähteet

muokkaa
  • Dickie, George: Estetiikka: Tutkimusalue, käsitteitä ja ongelmia. (Aesthetics: An introduction, 1971.) Suomentanut Heikki Kannisto. Tietolipas 86. - 2. painos. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. ISBN 951-717-252-4.