Elektroniikkateollisuus

teollisuuden ala

Elektroniikkateollisuus on sähkötekniikkaan sisältyvä teollisuuden toimiala, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia elektronisia tuotteita ja laitteita.

 • Kulutuselektroniikka
 • Ammatti- ja teollisuuselektroniikka
 • Tietoliikenne-elektroniikka
 • Tietotekniikka
 • Elektroniikan suunnittelu- ja valmistusyritykset
 • Elektroniikan tuotantoyritykset
  • Sopimusvalmistus
  • Sopimussuunnittelu
 • Elektronisten laitteiden huolto ja kunnossapito
 • Elektronisten laitteiden kierrätys

Toimialan liikevaihto koko maailmassa oli vuonna 2003 noin 1 000 miljardia euroa. Suurimmat alatoimialat olivat tietoliikenne ja tietokoneet. Maailmanmarkkinat kasvavat 7-8 % vuodessa.

Suomen elektroniikkateollisuuden koko samana vuonna oli noin 30 miljardia euroa. Ala on Suomen teollisuuden nopeimmin kasvava aluelähde?, jonka osuus koko teollisuuden tutkimus- ja kehitysmenoista oli liki 70 %.

Globalisaatioon liittyvä teollisuuden rakennemuutos on vaikuttanut nopealiikkeisessä elektroniikkateollisuudessa erityisen voimakkaana. Elektroniikkalaitteiden tuotanto on siirtynyt suurelta osin globaalisti toimivien sopimusvalmistajien käsiin, jotka nekin ovat siirtäneet tuotantoaan kasvavien markkinoiden ja halpojen työvoima- ja logistiikkakustannusten perässä kehyttyviin talouksiin kuten Kiinaan ja Etelä-Aasiaan. Kun sama osittain on tapahtumassa myös tuotekehityksessä ja tutkimuksessa, on elektroniikkateollisuus muuntunut yhä enemmän kohti verkostotaloutta, toimintatapaa jossa yhä suurempi osa tuotteen arvosta syntyy horisontaalisesti integroidussa ja ulkoistetussa tuotantoketjussa.

Finnwatch on kritisoinut elektroniikkateollisuutta tuotannon epäkohdista kehitysmaissa. Esimerkiksi makeITfair -kampanja on nostanut selvityksissään esiin vakavia työntekijöiden oikeuksien loukkauksia. Vakavimpia puutteita on raportoitu liittyen elämiseen riittävään palkkaan, työntekijöiden järjestäytymisoikeuksiin ja työehtoihin. Selvityksissä myös todetaan, että monikansallisten elektroniikkayritysten pitäisi aktiivisesti vaatia parannuksia työntekijöiden oloihin alihankintaketjussaan.[1]

Lähteet muokkaa

 1. Phony Equality - Labour standards of mobile phone manufacturers in India. (PDF) 13.9.2011. Finnwatch ry, Cividep & SOMO. (englanniksi)