Eevala oli kylä Jääsken pitäjän eteläosassa. Naapurikyliä olivat kylän kaakkoispuolella sijaitseva Lottola, ja lounaispuolella sijaitseva Ihalempiälä. Kylä sijaitsi Jääskestä Viipuriin johtavan tien varrella. Tie kulki Eevalan kylän kohdalla pohjois-etelä -suunnassa. Kärenniemen kylä oli Eevalan naapurikylä pohjoisessa, mutta suurehko Komentokankaan metsäalue erotti kylät toisistaan. Eevalan kylän itäosat rajautuivat Antrean pitäjän Paakkarilan kylään. Kylän asutus ja pellot olivat keskittyneet suureksi osaksi Eevalanjärven ympärille, joka oli noin 200 m leveä ja 1 km pitkä. Huomattava viljelysalue oli myös Eevansuon alue, joka sijaitsi kyläkeskuksesta hieman erillään. Eevalanjärven vedet laskivat pientä puroa myöten etelään, jossa ne yhtyivät Kavantjärveen laskevaan Vehkeenojaan. Eevalan kylä kuului Lottolan koulupiiriin yhdessä Ihalempiälän kanssa. Kylän aluetta leimasivat huomattavat korkeuserojen vaihtelut: korkeat mäet, laaksot, järvi- ja suoalueet. Eevalanjärven koillispuolella kohosi mäki- ja kallioalue, jossa Haukkavuorella on mainittu olevan luola.[1] Kallioalueen pohjoisosassa sijaitsi Linnamäki -niminen kohouma.

Lähteet

muokkaa
  1. Rosberg, J.E. ym.: Suomenmaa V Viipurin lääni, s. 164. Tietosanakirja-Osakeyhtiö, 1923.

Aiheesta muualla

muokkaa
  • Kauttu, Eva-Riitta & Vuorinen, Anu (toim.): Kohvpannu ja kapsäkki kainalos : tarinoita Jääsken Lottolasta, Eevalasta ja Ihalempiälästä. Vantaa 1997. ISBN 951-97774-0-7.