Ihalempiälän pienehkö kylä sijaitsi Jääsken pitäjän eteläosassa, Antrean vastaisella pitäjänrajalla. Ihalempiälän naapurikyliä olivat Lottola ja Eevala sekä Antrean puolella sijainneet Paakkarila ja Rahikkala. Kylän itäpuolelta kulki Jääsken kirkonkylästä Viipuriin johtava maantie. Kylän kohdalla tiestä erkani Rahikkalaan johtava yhdystie. Kylä kuului Lottolan koulupiiriin yhdessä Lottolan ja Eevalan kylien kanssa.

Kirjallisuutta muokkaa

  • Kauttu, Eva-Riitta & Vuorinen, Anu (toim.): Kohvpannu ja kapsäkki kainalos : tarinoita Jääsken Lottolasta, Eevalasta ja Ihalempiälästä. Vantaa 1997. ISBN 951-97774-0-7.