Kamajauhola oli Jääsken eteläisimmässä osassa sijainnut kylä, jonka naapurikyliä olivat muun muassa Ahvola, Oravala ja Ihalempiälä. Kamajauhola rajoittui itäpuolella Antreaan, etelässä Ahvolaan.

Kylän läpi kulki Jääskestä Viipuriin johtava maantie. Lähin rautatieliikennepaikka oli Hannilan asema Antreassa, ensimmäisen Karjalan radan varrella, noin 4-5 kilometrin päässä.

Läheisimpiä vesistöjä olivat pienehköt Oravalanjärvi ja Ahvolanjärvi sekä pieni Ilmalampi, joka sijaitsi kylän rajalla. Kylän läpi virtasi pieni puro, joka laski Ilmalampeen. Kylän maisema muodostui peltoaukeista ja mäistä, joille myös talot oli rakennettu. Näistä huomattavmpia olivat kylän keskustassa sijaitseva Tihveränmäki sekä Heramäki. Kylässä oli vuosien 1870–1879 rippikirjassa 2 maakirjataloa, jotka tosin olivat jakautuneet useille tilanhaltijoille.