Jakola

kylä Imatran kaupungissa

Jakola on kylä Imatran kaupungissa. Aiemmin se on kuulunut pääosin luovutetulle alueelle jääneeseen Jääsken pitäjään. Kylä sijaitsee nykyisen itärajan tuntumassa, lähellä Imatran taajama-aluetta. Alueella on omakotiasutusta.

Kylä sijoittuu itä-länsi -suuntaisena kapeahkona, epäsäännöllisenä kiilana Teppanalan (pohjoisessa) ja Pelkolan (etelässä) kylien väliin. Kylä rajoittui Vuokseen lännessä ja Ruokolahden pitäjän Immalanjärven kylään idässä. Kylän poikki kulkivat Imatralta Ensoon johtava, 1930-luvulla päällystetty maantie, ja Imatra–Antrea-rata. Asutus oli keskittynyt tien varteen.