Brigham Youngin yliopisto

(Ohjattu sivulta Brigham Young -yliopisto)

Brigham Youngin yliopisto (engl. Brigham Young University, tunnetaan yleisesti lyhenteellä BYU) on Yhdysvalloissa toimiva, Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon kokonaan omistama yliopisto. Yliopisto toimii pääosin Provossa, lähellä Salt Lake Cityä Utahin osavaltiossa. Yliopisto on nimetty MAP-kirkon toisen presidentin Brigham Youngin mukaan.

Brigham Youngin yliopisto
Brigham Young University
Perustettu 16. lokakuuta 1875
Tyyppi Yksityinen
Kansleri Kevin J Worthen
Henkilökunta 1 264
Opiskelijoita 33 363
Sijainti Utah Provo, Utah
Yhdysvallat
Maskotti Cosmo the Cougar
Sivusto http://www.byu.edu/

Brigham Youngin yliopiston perustamispäivänä pidetään 15. lokakuuta 1875, jolloin presidentti Brigham Young hankki koululle ensimmäisen rakennuksen ja perusti virallisesti opinahjon, joka tuolloin tunnettiin nimellä Brigham Youngin akatemia (engl. Brigham Young Academy). Vuonna 1903 oppilaitos kohotettiin yliopistoksi.

Brigham Youngin yliopisto tarjoaa alemman korkeakoulu- eli bachelor-tutkinnon 198 akateemisessa opinto-ohjelmassa, maisterintutkinnon 69:ssä ja tohtorin 28:ssa. Yliopisto jakautuu 11 collegeen eli tiedekuntaan. Nämä ovat:

 • David O. McKayn kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Ira A. Fultonin teknologinen ja insinööritaidon tiedekunta
 • sosiaalitieteellinen tiedekunta
 • taide- ja tiedonvälityksellinen tiedekunta
 • lääketieteellinen tiedekunta
 • humanistinen tiedekunta
 • J. Reuben Clarkin lakitieteellinen tiedekunta
 • luonnontieteellinen tiedekunta
 • Marriottin liiketaloudellinen tiedekunta
 • hoitotieteellinen tiedekunta
 • matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Teologinen tiedekunta ei muodosta omaa itsenäistä tiedekuntaansa, vaan se on järjestelmästä irrallinen opintokeskus.

Opiskelijat

muokkaa

BYU:n opiskelijoista huomattavan suuri osa, yli kolme neljäsosaa, osaa englannin lisäksi jotain muuta kieltä. Tämä selittyy ennen muuta sillä, että suuri osa opiskelijoista on entisiä lähetyssaarnaajia. Tämän vuoksi yliopistossa on amerikkalaisittain poikkeuksellisen laaja mahdollisuus opiskella vieraita kieliä. Erilaisia kielikursseja on tarjolla noin 60 kielessä.

Yliopiston opiskelijoista 98 % kuuluu MAP-kirkkoon, vaikka kirkon jäsenyys ei olekaan vaatimus yliopistoon pääsemiselle. Noin kaksi kolmasosaa opiskelijoista tulee Utahin ulkopuolelta. Koska yliopiston menot katetaan osittain kirkon jäsenten maksamista kymmenyksistä, ovat lukukausimaksut amerikkalaisittain alhaiset. Tämä mahdollistaa myös varattomampien opiskelun yliopistossa.

Brigham Youngin yliopisto on osa MAP-kirkon koulutusohjelmaa. Se heijastaa kirkon opetusohjelman periaatetta, jonka mukaan opiskelun tarkoituksena ei voi olla vain tiedollisen aineksen omaksuminen, vaan kokonaisvaltainen kasvu ihmisenä. Tämän takia kaikilta opiskelijoilta edellytetään myös uskonnonopetukseen osallistumista. Uskonnon kurssit voi tietyissä rajoissa valita vapaasti, mutta kaikkien on otettava osaa Mormonin kirjaa käsittelevään kurssiin, toiseen kurssiin, joka käsittelee Oppi ja liitot -kirjaa ja kolmanteen, joka käsittelee Uutta testamenttia. MAP-kirkkoon kuulumattomille järjestetään peruskursseja kirkon historiasta ja teologiasta.

Vaikka yliopistossa opiskelu ei edellytä MAP-kirkon jäsenyyttä, se edellyttää kuitenkin uskonnollista aktiivisuutta. Kirkon jäsenet joutuvat tuomaan yliopistoon vuosittain todistuksen kotiseurakunnastaan, joka todistaa heidän olevan aktiivisia kirkon elämässä. Muihin kirkkoihin kuuluvat tuovat samanlaisen todistuksen omista kirkoistaan. Vain ulkomaalaisten stipendiaattien kohdalla asiaan saatetaan suhtautua hieman löyhemmin.

Brigham Youngin yliopisto pyrkii olemaan tieteellisesti korkeatasoinen, objektiivista tutkimusta ja opetusta tarjoava korkeakoulu, myös uskontotieteen ja teologian osalta. Toisaalta kirkon omistamassa oppilaitoksessa on kielletty opetus ja tutkimus, joka pyrkii kiistämään mormonismin totuuden tai asettamaan uskonnolliset totuudet tai kirkon johtajat kyseenalaisiksi. Tämä vaikuttaa väistämättä yliopistossa tehtävän tieteellisen tutkimuksen vapauteen ja näin ollen välillisesti myös tasoon.

Kunniakoodi

muokkaa

Yliopiston yhteydet MAP-kirkkoon tulevat esiin myös opiskelijoita koskevassa kunniakoodissa, jota jokainen yliopistoon hyväksytty sitoutuu noudattamaan. Kyseessä on erittäin tiukka, monilla tavoin ainutlaatuinen kunniakoodi, jota vastaan rikkonut yleensä erotetaan yliopistosta. Kunniakoodi hyväksyttiin 1940-luvun lopulla, jolloin se vastasi sisällöltään useissa muissakin USA:n yliopistoissa noudatettavia kunniakoodeja. Se kielsi yleisesti ottaen vain akateemiseen maailmaan sopimattoman käytöksen opinnoissa, kuten tenteissä huijaamisen tai plagioinnin. 1960- ja 1970-luvulla kunniakoodia laajennettiin vastauksena useisiin Yhdysvaltain yliopistoihin levinneeseen opiskelijaliikehdintään ja hippi-ideologiaan. Nykyään yliopiston kunniakoodi vaatii opiskelijoilta rehellisyyttä, ahkeruutta ja tunnollisuutta, siveellistä käytöstä ja pukeutumista, pidättäytymistä alkoholista, huumeista, tupakasta, kahvista ja teestä (eli viisauden sanan noudattamista) sekä siveyttä. Esimerkiksi esiaviollinen seksi ja homoseksuaaliset teot johtavat erottamiseen yliopistosta. Aseen kantaminen yliopistoalueella on kielletty.

Vuonna 2007 BYU täsmensi kunniakoodin tulkintaa homoseksuaalisuuden suhteen. Homoseksuaalinen suuntautuminen ei sen mukaan ole este yliopistossa opiskelulle, sen sijaan moraaliton käytös on. Homoseksuaalien suhteen moraalittoman käytöksen raja on tosin vedetty tiukemmalle kuin heteroseksuaalien kohdalla. Kaikenlaiset hellyyden osoitukset, kuten suudelmat ja halaukset, on kielletty samaa sukupuolta olevien kesken (heteropareille ne on sallittu), samoin kuin seurustelu samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Toiminta homojärjestössä tai homoseksuaalien oikeuksien julkinen edistäminen johtaa niin ikään erottamiseen yliopistosta. Myös ristiinpukeutuminen on kielletty.

Tiukkojen moraalimittapuidensa lisäksi Brigham Youngin yliopisto on tullut tunnetuksi myös korkeatasoisesta urheilustaan. Merkittävimmät joukkueet ovat koripallossa ja amerikkalaisessa jalkapallossa. Myös yliopiston kulttuurielämä on laaja ja monipuolinen.

BYU Utahin ulkopuolella

muokkaa

Provon lisäksi Brigham Youngin yliopistolla on yksikköjä myös Jerusalemissa, Lontoossa ja Pariisissa. Niiden tarkoituksena on, paitsi luoda tieteellistä yhteistyötä eri korkeakoulujen kanssa, myös mahdollistaa opiskelijoille oleskelu ulkomailla.

Brigham Youngin yliopistolla on kaksi sisaryliopistoa, BYU Havaiji ja BYU Idaho. Ne ovat hallinnollisesti riippumattomia Provosta, mutta samalla lailla MAP-kirkon hallinnoimia kuin BYU Provossa. Niitä koskee myös sama kunniakoodi.

Aiheesta muualla

muokkaa

BYU:n tiedekuntien kotisivut

muokkaa

Muita yliopistoon liittyviä kotisivuja

muokkaa