Plagiointi

Plagiointi (ruots. plagiera < lat. plagiarius ’kidnappaaja’[1]) on toisen henkilön tuotannon käyttöä ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista. Plagiointi voi kohdistua esimerkiksi toisen henkilön ideoihin, tietoihin, kieleen tai kirjoitukseen.[2] Plagiointi voi ilmentää epärehellisyyttä, mikäli plagioija julkaisee tai yrittää julkaista plagioidun työn omana alkuperäisenä tuotantonaan. Plagiointi ei välttämättä ole sama asia kuin tekijänoikeusrikkomus, jossa nimenomaisesti rikotaan tekijänoikeuslakia. Plagiointi kohdistuu tekstin, kirjoituksen tms. sisältöön, kun taas tekijänoikeus koskee näiden muotoa.lähde?

Kielitoimiston sanakirja määrittelee plagioinnin sanan plagiaatti kautta. Plagiaatti on ’kirjallinen tai taiteellinen varkaus, plagiointi; sellaiseen perustuva teos tai sen osa’.[3]

Merriam Webster Online -sanakirja määrittelee plagioinnin (engl. plagiarism) seuraavasti:

  1. varastamista; toisen henkilön esittämien ideoiden tai sanojen esittämistä omanaan; toisen esittämän tuotannon siteeraamista ilman lähdemerkintää.
  2. kirjallinen varkaus: jostain olemassa olevasta lähteestä peräisin olevan idean tai tuotoksen esittämistä uutena ja alkuperäisenä.

Suomessa Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt plagiarismin seuraavasti:

"Luvatonta lainaamista (plagiarism) on jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan."

Neuvottelukunta tarkentaa määritelmää erottamalla anastamisen (engl. misappropriation) ja plagioinnin erillisiksi vilpin muodoiksi. Anastaminen on "tutkijalle luottamuksellisesti esitetyn alkuperäisen tutkimusidean, -suunnitelman tai -havaintojen oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissään".lähde?

Tieteellinen vilppi ilmenee monella tapaa, ja plagiointi on yksi tieteellisen vilpin muoto.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. plagiarius, Latdict
  2. Mikkola, Anne-Maria; Koskela, Lasse ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, s. 154. 1.–6. painos. WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-26300-6.
  3. Kielitoimiston sanakirja, s.v. plagiaatti.

Aiheesta muuallaMuokkaa

Tämä lakiin tai oikeuteen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.