Lievestuoreen varikko

(Ohjattu sivulta Asevarikko 4)

Lievestuoreen Varikko (lyhenne LieV) oli Puolustusvoimien varikko, sittemmin Itä-Suomen huoltorykmentin kunnossapitoyksikkö Laukaan Lievestuoreella Keski-Suomessa. Lievestuoreen Varikolla oli valtakunnallinen kenttä- ja liikkuvien rannikkotykkien, raketinheitinten, ilmatorjuntatykkien, Puolustusvoimien maa- ja merivoimien Optiikkakaluston ja optroniikkakaluston sekä panssarintorjunta- ja kevyiden ilmatorjuntaohjusten sekä suojelu- ja pelastusmateriaalin ylläpidon järjestelmävastuu. Suojeluvälineala oli aikaisemmin Vaajakosken Kanavuoren varikolla (nykyään vuokrattavana varastotilana). Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos tukeutui Lievestuoreen varikkoon, ja Lievestuoreen varikko sai tukea taasen Tervolan varikolta. Vuonna 2005 kaavailtiin Toivakan ja Lievstuoreen varikkojen yhdistämistä jolloin niiden esikunta olisi toiminut Lievestuoreella tällöin myös Hartolan varasto-osasto olisi liitetty Lievestuoreen varikon alle. Varikon alueen hallinta siirtyi Millog Oy:lle vuoden 2009 alusta. Puolustusvoimat lakkautti Lievestuoreen varikon vartioston 2009 vuoden loppuun mennessä samaan aikaan Kuopion Asevarikon kanssa. Ennen lakkauttamista vuonna 2005 varikolla työskenteli noin 200 henkilöä, joista 38 sotilasta ja 164 siviilihenkilöä. Varikon toimintamäärärahat vuonna 2005 olivat yhteensä 12,1 milj. euroa. Alueella toimii siis nykyisin Puolustusministeriön strateginen kumppani, Puolustusvoimien sotakaluston ylläpitoon erikoistunut alihankintayritys Millog Oy ja optroniikan saralla perinnettä jatkaa alan Senop Oy, joka valmistaa tulenjohto- ja tähystyslaitteita. Varikkoalueen rivitaloasuntoja on myyty yksityisille 2020-luvulla.

MILLOG OY:N OPTIIKAN ALAN HISTORIAA: Optiikka-ala alkoi Helsingin Katajanokalle vuonna 1940 perustetusta Optisesta laitoksesta, josta se sittemmin siirtyi Lievestuoreelle. Optinen laitos huolsi, valmisti ja kehitti laitteita Puolustusvoimien käyttöön. Myöhemmin laitos siirtyi Keski-Suomeen osaksi Lievestuoreen varikkoa. Viisi vuotta sitten siitä tuli osa Millogia, johon samalla siirrettiin Patrian optroniikkatoiminnot Tampereelta. Millog suunnittelee ja kehittää sotilasteknologisia huipputuotteita, jotka se myös valmistaa itse alusta loppuun. Millog hioo linssit optisiin laitteisiin, valmistaa suurta tarkkuutta vaativat osat ja varmistaa niiden yhteensopivuuden, toimivuuden ja kestävyyden. Ainostaan valonvahvistinten ja lämpökameroiden sensorikennot hankitaan niiden valmistukseen erikoistuneilta toimittajilta. Millog toimittaa Suomen puolustusvoimille maalinpaikannukseen tarkoitettuja tulenjohtosensoreita varusteineen. Sopimuksen arvonlisäverollinen arvo on noin 27 miljoonaa euroa. Optroniikka-laitteisiin kuuluvat sekä valonvahvistamiseen että lämpö-kameratekniikkaan perustuvat pimeänäkölaitteet, joiden avulla sotilas voi nähdä kaikissa sääoloissa yöllä, päivällä tai sumussa. Optroniikka yhdistää eri käsitteitä: optiikka tarkoittaa linssejä, optomekaniikka tarkoittaa laitteita, joissa optiikka on yhdistetty hienomekaanisiin rakenteisiin optoelektroniikka tarkoittaa laitteita, jotka sisältävät myös elektronisia komponentteja, kuten lasereita Optroniikka-järjestelmiä ohjataan tietokoneohjelmistoilla, ja niiden toiminta perustuu prosessoriteknologian hyödyntämiseen.

Puolustushallinto ja puolustusteollisuus selvittivät vuonna 2004 optroniikan osaamiskeskuksen perustamista. Selvityksestä on annettu 16.12.2004 päivätty raportti. Optroniikan osaamiskeskusta koskevan selvitystyön lähtökohtana oli ollut työhypoteesi, jonka mukaan Patrian, Instrumentoinnin ja puolustusvoimien optroniikkatoiminnoista olisi perusttu suomalainen optroniikan osaamiskeskus. Keskus olisi vastannut puolustusvoimien ja muiden valtionhallinnon viranomaisten nykyisten ja tulevien järjestelmien optroniikkaosioiden määrittelystä ja valinnasta yhteistyössä järjestelmän hankintavastuussa olevan asiakkaan kanssa sekä itsenäisesti mahdollisesta tuotekehityksestä ja valmistuksesta sekä kaikissa olosuhteissa koko elinkaaren aikaisesta tuesta.

Vuonna 2016 Millog toteutti liiketoimintajärjestelyn, jolla Millogin optroniikkatuoteliiketoiminnan tuotekehitys ja myynti sekä Oricopa Oy:n integrointiliiketoiminta keskitetttiin uuteen tytäryhtiöön. Senop Oy aloitti toimintansa 1.1.2016. Oricopan asehuolto jatkaa osana Millogia.

1.6.2023 Millog Oy:n tytäryhtiö Senopille siirrettiin liiketoimintakokonaisuus johon kuuluivat optroniikan tuotteiden, komponenttien ja optiikan valmistus, laitteiden lopputestaus, hankinta ja materiaalinhallinta sekä optroniikan uustuotannon logistiikkatoiminnot. https://millog.fi/senop-oy/ https://millog.fi/optroniikka-ja-kuvantaminen/

Puolustusvoimat ovat yhdessä Millog Oy:n kanssa tehsitaneet varastoinnin toimintoja. https://millog.fi/puolustusvoimien-ja-millogin-yhteisprojekti-varastojen-taso-nousuun/

Vuodet 2008-2014 varikko oli osa Itä-Suomen Huoltorykmenttiä. Puolustusvoimien Materiaalilaitokseen se liitettiin 1.1.1993 ja samalla nykyinen nimi tuli käyttöön.

Henkilöstö ja johto muokkaa

Yksikön palveluksessa on yli 100 henkeä.

Varikon päällikkönä ovat toimineet mm. seuraavat henkilöt:

- majuri Pentti Korppinen 2007

- everstiluutnantti Pertti Kuokkanen 2006-2007

- komentaja Juha Juusela 2004-2005

- everstiluutnantti Juha Vanhanen 1999-2004

- insinöörieverstiluutnantti Jorma Jolanki 1992-1998

- everstiluutnantti Jouni Syvänperä 1988-1992

- everstiluutnantti Martti Tikkanen 1973-1988

- everstiluutnantti Juhani Kärki 1971-1972

- majuri Arvi Ilvonen 1957 - 1968

Historia muokkaa

Varikko on perustettu vuonna nimellä Ampumatarvikevarikko 2 (ATV2) vuonna 1940.

Aikaisemmin itsenäinen Suojeluvarikko Vaajakoskella liitettiin varikon organisaatioon 1.1.2004. Sitä ennen varikkoon oli liitetty Helsingin Katajanokalla vuodesta 1940 itsenäisenä toiminut Optinen Laitos (OptL).

Perinteet muokkaa

Varikon vuosipäivää vietetään 1. helmikuuta.

Toivakan Vanhaan Pappilaan oli perusteilla ampumatarvikemuseo aikaisemman, nyt edesmenneen päällikön, insinöörieverstiluutnantti Jorma Jolangin toimesta, vuonna 2014, mutta se jäi ilmeisesti ajatuksen tasolle.

Aikaisemmat nimet muokkaa

Varikon aikaisemmat nimet ovat olleet:

- Ampumatarvikevarikko 2 (ATV2) 1940-1941

- Asevarikko 2 (AseV 2) 1941-1943

- Ampumatarvikevarikko 2 1943-1944

- (Lievestuoreen) Keskusvarikko 5 1944-1952

- Asevarikko 4 (AseV 4) 1952-1992