Tämä artikkeli käsittelee sotilasarvoa. Sanan muita merkityksiä on lueteltu täsmennyssivulla.

Majuri (lyhenne maj.[1]) (monissa eri kielissä major) on useissa eri asevoimissa käytettävä upseerinarvo. Se on myös käytössä poliisivoimissa ja puolisotilaallisissa järjestöissä.

Majurin arvo sijoittuu kapteenin ja everstiluutnantin väliin.[2][3] Se lasketaan Suomessa alimmaksi esiupseerin arvoksi. Esiupseerin vastine muissa maissa on rykmenttiupseeri (ruots. Regementsofficer) tai kenttäupseeri (engl. field officer, norj. Feltoffiser). Vuonna 1972 luotu Ranskan armeijan arvo major taas tarkoittaa sotilasmestaria, kun taas majuria vastaa commandant, joka on samaa sanapohjaa kuin suomen kielen komendantti. Samoin Espanjan armeijassa majuria vastaava arvo on comandante, vaikka monissa muissa espanjankielisissä maissa käytössä on mayor. Vähän samantapaisesti anglosaksisissa maissa sotilasmestaria vastaava arvo on sergeant-major.

Upseeri toimii majurin sotilasarvossa suuren perusyksikön päällikkönä, pataljoonaupseerina, joukko-osaston osastopäällikkönä tai puolustushaaraesikunnan tai pääesikunnan osastoesiupseerina.

Historia muokkaa

Latinan sana magnus tarkoittaa suurta, josta maior (myös major tai maiior) on komparatiivinen muoto tarkoittaen suurempi.

Majuri on ruotsiksi major, saksaksi Major, englanniksi major, italiaksi maggiore, joiden kaikkien taustalla on latinan sana maior ’suurempi’. Alun perin majuri oli rykmentin komentajan apulaisena toimiva vanhin kapteeni.

Pyhän saksalais-roomalaisen valtakunnan aikoihin armeija jakautui rykmentteihin, joka koostui komppanioista. Saksalaisen kielialueen piirissä majuri oli alun perin "rykmenttimestari" (Regimentsmeier, huom. meier), joka oli everstin alaisuudessa rykmentin nuorimpana upseerina vastuussa rykmentin päivittäisistä asioista, kun taas komppaniasta vastasi kersantti eli "vahtimestari" (Wachtmeister). Ennen vuotta 1983 Ruotsin armeijan jaottelussa oli edelleen käytössä jaottelu rykmenttiupseereihin, komppaniaupseereihin ja joukkueupseereihin.

Kun rykmentit myöhemmin jaettiin pataljooniin, tuli majureista näiden komentajia. Itse major tuli laajemmin käyttöön 1700-luvulla. Saksankielisessä Euroopassa "everstikersanteista" (Obritswachtmeister) tuli majureita ja "kenraalikersanteista" (Generalwachtmeister) kenraalimajureita.

Majuri Suomessa muokkaa

Majuri (lyh. maj) on Suomen puolustusvoimissa käytettävä maa- ja ilmavoimien upseerinarvo. Merivoimissa sitä vastaa komentajakapteeni.

Majurin arvoon voidaan ylentää vakinaisessa palveluksessa tai reservissä oleva kapteeni, joka on suorittanut upseerin tutkinnon, sotatieteiden maisterin tutkinnon ja esiupseerikurssin. Suomessa majuri on normaalisti korkein arvo, johon reserviupseeri voidaan ylentää. Ylennyksen perusteena on aina poikkeusolojen tehtävä ja joissakin tapauksissa tunnustus aktiivisesta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.

Erikoistapauksissa ja poikkeusolojen tehtävän perusteella everstiluutnantiksi voidaan ylentää reserviupseeri.[4]

Majurin tyypillisiä tehtäviä sodan aikana on esimerkiksi prikaatin esikunnan aselajipäälliköiden tehtävät. Vakinaisessa väessä hän voi toimia esimerkiksi esikunnan toimistopäällikkönä, asevarikon päällikkönä, komppanianpäällikkönä tai toimistoesiupseerina.

Majurin arvomerkissä maa- ja ilmavoimissa on kauluslaatassa yksi iso heraldinen ruusu. Majurista ylempi sotilasarvo on maa- ja ilmavoimissa everstiluutnantti, merivoimissa komentaja.

Erikoisupseereina majureita Suomen puolustusvoimissa ovat mm. lääkintämajuri, insinöörimajuri ja musiikkimajuri.

Arvomerkit muokkaa

Muiden maiden nimityksiä majurille muokkaa

Joissain maissa majuria vastaavan upseerin arvo on johdettu kansallisista kielistä latinalaisperäisen sijaan:

 • جګړن (jagran) (Afganistan)
 • ra'ed (راىد) (Egypti ja useimmat arabimaat)
 • comandante (Espanja)
 • 소령 (solyeong) (Etelä-Korea)
 • רב סרן (rav seren) (Israel)
 • 少佐 (shōsa) (Japani)
 • 少校 (shàoxiào) (Kiinan kansantasavalta ja Kiinan tasavalta/Taiwan)
 • tagmatarchis (Ταγματάρχης) (Kreikka ja Kyproksen tasavalta)
 • bojnik (Kroatia)
 • 소좌 (sojwa) (Pohjois-Korea)
 • commandant (Ranska)
 • Sturmbannführer (Saksan SS)
 • binbaşı (Turkki)
 • őrnagy (Unkari)
 • thiếu Tá (Vietnam)

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa