Tämä artikkeli käsittelee Japanin aluetta Naran prefektuurissa. Muista merkityksistä katso täsmennyssivu.

Yoshino (jap. 吉野) on yleisnimitys vuoristoseudulle, joka käsittää Japanin Honshūn saarella sijaitsevan Naran prefektuurin eteläosan. Alue vastaa entisen Yamaton provinssin eteläosia. Kapeassa merkityksessä Yoshino viittaa vain Yoshinojoen varrella kohoavan Yoshinovuoren ympäristöön. Tämä alue sijaitsee aivan Naran allaslaakson eteläpuolella, ja sitä kutsutaan nimellä kuchi-Yoshino (口吉野, ’suu-Yoshino’ eli ’etu-Yoshino’); alueeseen voidaan laskea kuuluviksi Gojōn kaupungin pohjoisosa, Ōyodon, Shimoichin ja Yoshinon maaseutukaupungit sekä Higashi-Yoshinon, Kawakamin ja Kurotakin kyläkunnat. Laajemmassa merkityksessä Yoshino pitää sisällään myös Kitakami- ja Totsujokien varsien vuoristoseudut Obaminen solan eteläpuolella. Tähän alueeseen viitataan nimellä oku-Yoshino (奥吉野, ’sisä-Yoshino’), ja siihen kuuluvat Gojōn kaupungin eteläosa sekä Kamikitayaman, Nosegawan, Tenkawan, Shimokitayaman ja Totsukawan kyläkunnat.[1][2][3]

Yoshinovuori keväällä

Kuchi-Yoshino ja oku-Yoshino eroavat toisistaan kulttuuriltaan, murteeltaan ja elinkeinoiltaan. Kuchi-Yoshinon seudulla tärkeitä elinkeinoja ovat metsäteollisuus ja turismi, joka on keskittynyt kirsikankukistaan tunnetulle Yoshinovuorelle. Oku-Yoshinossa, joka käsittää Kiivuoriston keskiosan, asutus on keskittynyt syviin jokilaaksoihin. Alueella tuotetaan vesivoimaa, ja etelässä se liittyy niin ikään syrjäiseen Kumanon seutuun. Koko Yoshinon alue on harvaan asuttu.[1][2][3]

Asutus Yoshinon alueella on vanhaa, ja sieltä on löytynyt muinaisjäännöksiä jo jōmon-kaudelta. Seutu esiintyy myös japanilaisessa mytologiassa. Historiallisesti Yoshino on kuulunut Yoshinon piirikuntaan, joka perustettiin jo Taika-uudistuksissa. Genshōn ja Shōmun hallintokaudella 700-luvulla se muodosti lyhytikäisen Yoshinon provinssin. Syrjäisyytensä vuoksi alueelle lähetettiin ihmisiä maanpakoon, ja eteläisen ja pohjoisen hovin kaudella 1300-luvulla se toimikin eteläisen hovin tukikohtana. Heian-kaudella Yoshinoon perustettiin Kinpusen-jin buddhalainen temppeli ja siitä tuli shugendō-uskonnon keskus.[1]

Kuvia muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b c ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 / 世界大百科事典 第2版: 吉野 Kotobank. Viitattu 29.12.2020.
  2. a b ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典: 口吉野 Kotobank. Viitattu 29.12.2020.
  3. a b ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典: 奥吉野 Kotobank. Viitattu 29.12.2020.