Ympäristötekniikka

poikkitieteellinen tekniikan ala, jonka tavoitteena on hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi

Ympäristötekniikka on poikkitieteellinen tekniikan laji, jonka tavoitteena on hyödyntää erilaisia teknisiä ratkaisuja ympäristön laadun ja ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Historiallisesti ympäristötekniikka on liittynyt rakennustekniikan koulutussuuntiin, koska sen pääaiheena on ollut vesiensuojelu ja jätevesienkäsittely. Teollistumisen myötä ympäristötekniikka on laajentunut ja siihen kuuluvat ainakin seuraavat alueet:

  • Energiatekniikka ja vaihtoehtoiset energiaratkaisut, joita tarvitaan kestävään kehitykseen.
  • Ympäristöinformatiikka, joka on ympäristön, esimerkiksi ilmanlaadun, vesien tilan, maaperän saastumisen ja ympäristönsuojelun kuten jätehuollon optimoimisen, teollisuuden prosessien tai ympäristön biologiseen monimuotoisuuden mittaamista ja tietotekniikan soveltamista näiden tulosten käsittelyyn ja raportointiin.
  • Ympäristökemia, ympäristöön päässeiden kemikaalien vaikutusten selvittämistä, esimerkiksi aerosolitekniikka.
  • Ilmansuojelu
  • Yhdyskuntien vesihuolto ja jätevesien käsittely sekä muu jätehuolto
  • Erilaiset kierrätysratkaisut
  • Teollisten prosessien optimointi ja suljetut kierrot

Ympäristötekniikka-nimikkeellä löytyy oppiaine monista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Katso myös muokkaa