Ylimystö

yhteiskuntaluokka

Ylimystö (myös ylhäisö, ylimykset) on ylin, pysyvästi etuoikeutettu yhteiskuntaluokka, jonka asema perustuu syntyperään, varallisuuteen, sosiaaliseen asemaan tai muuhun vastaavaan syyhyn.[1][2] Sääty-yhteiskunnan ylin luokka oli aateli, jonka tehtävänä alkuaan oli valtion puolustaminen. Se muodostui, kun kuninkaista ja ruhtinassuvuista koostunut sukuaateli ja korkeimmista virkamiehistä ja sotilaspäällystöstä muodostunut palvelusaateli sulautuivat yhteen. Nykyisin aatelin erioikeudet on poistettu miltei kaikissa maissa.[3]

Puolalaista ylimystöä 1500-luvulta.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. Iso tietosanakirja, WSOY 1995–1997, ISBN 951-0-20153-7, hakusana ylimystö.
  2. Suomalainen tietosanakirja, Weilin+Göös 1989–1993, ISBN 951-35-4644-6, hakusana ylimystö.
  3. Factum, Weilin+Göös 2003–2005, ISBN 951-35-6646-3, hakusana aateli.